ICM 255

Grafik Tasarım ve Sunum Teknikleri

Dersin Adı: ICM 255 Grafik Tasarım ve Sunum Teknikleri
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 1
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd.Doç.Dr. H.Emre ENGİN
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı 1. Aydıntan E., Sağsöz, A. 2009; Grafik Tasarım ve İç Mekan, Mimarlar Odası Trabzon Şubesi Yayınları, Trabzon 2. Fikret Uçar, T. 2004; Görsel İletişim ve Grafik Tasarım, İnkılap Yayınları, İstanbul
Yardımcı Ders Kitabı 1. Ching, Francıs D. K., 2002; Mimarlık, Yem yayınları, İstanbul 2. Genç, A., Sıpahioğlu, A. ; Görsel Algılama - Sanatta Yaratıcı Süreç, Sergi Yayınevi, İzmir 3. Gyorgy, K.; Sıng, İmage and Symbol, Studio vista, London. 4. Divanlıoğlu, D. 1997; Tasar`ın Ö
Dersin Amacı İç Mimar adaylarının Grafik Düşünme becerilerini geliştirerek, İç Mekan Tasarımı sürecinde yüzeylerde kullanılacak Grafik Öğeleri, mekanın kimliği ve verilecek olan mesajlara göre iyi bir şekilde kompoze edebilmelerinin sağlanması.
Dersin Özeti

Çevre ve Çevre Algısı: Çevre Kavramı, İnsan-Çevre İlişkisi ve Çevrenin Sınıflandırılması, Algı Kavramı, Algı Özellikleri, Görsel Algılama ve Gestalt Kavramı İç Mekan ve İç Mekan Algısı: Mekan Kavramı ve Mimaride Mekan Mekan Türleri, İç Mekan Kavramı ve Önemi (İç Mekan-İnsan Etkileşimi / İç Mekan Algısı) , Yüzey Kavramı (Genel Anlamda Mimaride Yüzey Kavramı ve Yüzey Türleri / İç Mekanda Yüzey / İç Mekanda Odak Yüzeyi) , Odak Yüzeyi Aracılığı İle Kitleye Yönelik İletişim (İletişim Süreci / Grafik İletişim, Bildiri (İşaret) Kavramı / İç Mekanda Grafik İletişim) Odak Yüzeyi Üzerindeki Grafik Tasarım Organizasyonlarında Aranan Özellikler: Grafik (Görsel) Tasarım Elemanları, Grafik (Görsel) Tasarım (Düzenleme / Organizasyon) İlkeleri Odak Yüzeyinin, Yapısal ve Görsel Özelliklerine Göre GruplanmasıOdak Yüzeyinin, Amaçlarına Göre (Pragmatik Açıdan) Gruplanması

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.       Algı kavramı, algı özellikleri, görsel algılama ve Gestalt kavramlarını tanımlayabilecekler.

2.       İç mekan kavramını, önemini ve iç mekan algısında yüzeyin rolünü anlatabilecekler.

3.       Tasarımcı ve kullanıcı arasında odak yüzeyi aracılığı ile gerçekleşen kitleye yönelik iletişim ilişkisini tartışabilecekler.

 

4.       Odak yüzeyi üzerindeki Grafik Tasarım organizasyonlarında aranan özellikleri özetleyebilecekler.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama 1 5
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 5
Proje/Sunum/Seminer 1 10
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Çevre ve Çevre Algısı: Çevre Kavramı, İnsan-Çevre İlişkisi ve Çevrenin Sınıflandırılması
2. Hafta Algı Kavramı, Algı Özellikleri, Görsel Algılama ve Gestalt Kavramı İç Mekan ve İç Mekan Algısı: Mekan Kavramı ve Mimaride Mekan Mekan Türleri, İç Mekan Kavramı ve Önemi (İç Mekan-İnsan Etkileşimi / İç Mekan Algısı)
3. Hafta Yüzey Kavramı (Genel Anlamda Mimaride Yüzey Kavramı ve Yüzey Türleri / İç Mekanda Yüzey / İç Mekanda Odak Yüzeyi) , Odak Yüzeyi Aracılığı İle Kitleye Yönelik İletişim (İletişim Süreci / Grafik İletişim, Bildiri (İşaret) Kavramı / İç Mekanda Grafik İletişi
4. Hafta Grafik (Görsel) Tasarım Elemanları; Nokta, Çizgi Uygulama: Verilen mekanda Nokta, Çizgi öğelerini kullanarak bir odak yüzeyi tasarlayınız
5. Hafta Grafik (Görsel) Tasarım Elemanları; Biçim, Form Uygulama: Verilen mekanda Biçim, Form öğelerini kullanarak bir odak yüzeyi tasarlayınız
6. Hafta Grafik (Görsel) Tasarım Elemanları; Yön, Ölçü, Aralık Uygulama: Verilen mekanda Yön, Ölçü, Aralık öğelerini kullanarak bir odak yüzeyi tasarlayınız
7. Hafta Grafik (Görsel) Tasarım Elemanları;Renk Uygulama: Verilen mekanda Renk öğesini kullanarak bir odak yüzeyi tasarlayınız
8. Hafta Grafik (Görsel) Tasarım Elemanları; Doku Uyguluma: Verilen mekanda Doku öğesini kullanırak bir odak yüzeyi tasarlayınız
9. Hafta Grafik (Görsel) Tasarım İlkeleri; Görsel Devamlılık Uygulama: Verilen mekanda Görsel Devamlılık ilkesini kullanarak bir odak yüzeyi tasarlayınız.
10. Hafta Grafik (Görsel) Tasarım İlkeleri; Görsel Birlik Uygulama: Verilen mekanda Görsel Birlik, ilkesini kullanarak bir odak yüzeyi tasarlayınız
11. Hafta Grafik (Görsel) Tasarım İlkeleri; Denge, Orantısal İlişki Uygulama: Verilen mekanda Denge ve Orantısal İlişki ilkelerini kullanarak bir odak yüzeyi tasarlayınız Ödev: AVÜ Fuaye alanındaki bir duvar, odak yüzeyi olarak tasarlanacaktır.
12. Hafta Grafik (Görsel) Tasarım İlkeleri; Görsel Hiyerarşi Uygulama: Verilen mekanda Görsel Hiyerarşi ilkesini kullanarak bir odak yüzeyi tasarlayınız Ödev:Seçeceğiniz herhangi işlevli bir mekanda, uygun bulduğunuz bir düşey yüzey, odak yüzeyi olarak tasarlanacak
13. Hafta Odak Yüzeyinin Dizimsel Özellikleri Ödev:İçinde bulunduğunuz mekanda bir karma sergi gerçekleştirilecektir. Mekanın uygun bulduğunuz bir yerine, odak yüzeyi tasarlanacaktır.
14. Hafta Odak Yüzeyinin Amaçları Uygulama: Verilen mekanda belli bir amaç ya da amaçlar doğrultusunda bir odak yüzeyi tasarlayınız Ödev: İç Mimari Proje III kapsamında çalıştığınız mekan içerisinde uygun bulduğunuz bir yerine, odak yüzeyi tasarlanacaktır.
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) İç mimari tasarımda görsel algıyı bilir, düzenleme ilkelerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlar. 1 1 1 1 1
PY2) İç mimarlık alanında sanat tarihi ve kültürü, estetik ve malzeme konularını anlar. 1 1 1 1 1
PY3) İç mimari tasarım sürecinde görsel ve yazılı bilgi ve verileri elde eder, estetik ve kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirir ve kullanır. 1 1 1 1 1
PY4) İç mekanda tarihi dokunun etki ve önemini anlar, belgeleme, rölöve ve restorasyon projeleri için gerekli teknikleri kavrar. 1 1 1 1 1
PY5) Tasarladığı mekân ve donatım elemanlarının uygulanabilmesi için gerekli detayları çözümler. 1 1 1 1 1
PY6) Bireysel olarak çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır, proje ve risk yönetir. 1 1 1 1 1
PY7) Meslek etiği, çevre ve yasal sorumlulukları bilir. 1 1 1 1 1
PY8) Mesleği ve ilgili disiplinlerdeki gelişmeleri izleyip değerlendirerek, kendisini sürekli yeniler. 1 1 1 1 1
PY9) Mesleğinde modern araç, teknik ve teknolojileri seçer, etkin olarak kullanır. 1 1 1 1 1
PY10) El çizimleri, maketler ve bilgisayar destekli anlatımlarda dâhil olmak üzere iletişim ve bilişim tekniklerini etkin olarak kullanır. 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 3 9 0 27
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 3 8 0 24
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 12 1 14
Yari Yılsonu sınavı 1 11 1 13
Toplam İş Yükü (Saat) 120
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri