ICM 309

Mobilya Tarihi

Dersin Adı: ICM 309 Mobilya Tarihi
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 5
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr.Gör.Beril KILIÇ BAL
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Endüstriyel üretim kapsamı içinde Mobilya tanımına giren ögeleri Kavram – Strüktür – Kurgu – Biçim açılarından ele alıp; tüm etken faktörleri ve temel değerleri belirleyerek, Tanım – Tasarım – Projelendirme ve Modelleme aşamalarında kuramsal ve uygulamalı çalışmalar yardımı ile yaratıcı sonuçlar elde etmeyi amaçlamaktadır.
Dersin Özeti

Mobilya tasarımında genel yaklaşımlar.İç ve dış mekana bağlı mobilya kavramı. Mobilya-kullanıcı ilişkisi. Mobilya tasarımını belirleyen akımlar ve teknolojisinin tasarıma yansıması.

Dersin Öğrenim Çıktıları

Mobilya Tasarımı disiplinine güncel yaklaşım ve tarihsel örneklere hakim olmak.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar
Yılsonu sınavı
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Mobilya kavramının kapsamı ve genel anlamda ele alınması
2. Hafta Mobilyaların Strüktürel açıdan sınıflandırılması
3. Hafta Bir mobilyayı tanıtıcı temel özellikler  Strüktür  Biçim  Malzeme  Ölçü  Üst yüzey
4. Hafta Mobilya tasarımında sistematik biçim verme  Strüktür değişkenleri  Biçim değişkenleri Biçim arama Biçim sentezi  Strüktür değişkenleri  Biçim değişkenleri  Biçimi dolaysız etkileyen etmenler
5. Hafta Ürün sentezi ve problem analizi
6. Hafta Malzeme genel özelliklerine göre biçim araştırmaları
7. Hafta Mobilyaların kimlik ve kişilik sorunları
8. Hafta Mobilya tasarımında malzemenin karşılaştığı koşullar  Malzeme - biçim genel özellikleri  Biçim - Malzeme ilişkileri Üretim yöntemi - Tasarım ve malzeme ilişkileri
9. Hafta Mobilyaların İnsan - öge ilişkileri açısından ele alınıp irdelenmesi  Oturma elemanlarında , vücut yüksekliklerinin oturma konumuna göre yayılması  Omurganın insanın vücut konumuna göre aldığı açılar  Oturma elemanlarında Boyut - A
10. Hafta Mobilya tasarımında İşlev ve İşlev ‘in giydirilmesi Pratik İşlev Sembolik İşlev Estetik İşlev
11. Hafta Mobilya tasarımında değişmez değerler, değişen davranışlar
12. Hafta Mobilya – Mobilya ilişkileri
13. Hafta Mobilya – Mobilya ilişkileri
14. Hafta Mobilya kavramının kapsamı ve genel anlamda ele alınması
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) İç mimari tasarımda görsel algıyı bilir, düzenleme ilkelerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlar. 1 1 1 1 1
PY2) İç mimarlık alanında sanat tarihi ve kültürü, estetik ve malzeme konularını anlar. 1 1 1 1 1
PY3) İç mimari tasarım sürecinde görsel ve yazılı bilgi ve verileri elde eder, estetik ve kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirir ve kullanır. 1 1 1 1 1
PY4) İç mekanda tarihi dokunun etki ve önemini anlar, belgeleme, rölöve ve restorasyon projeleri için gerekli teknikleri kavrar. 1 1 1 1 1
PY5) Tasarladığı mekân ve donatım elemanlarının uygulanabilmesi için gerekli detayları çözümler. 1 1 1 1 1
PY6) Bireysel olarak çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır, proje ve risk yönetir. 1 1 1 1 1
PY7) Meslek etiği, çevre ve yasal sorumlulukları bilir. 1 1 1 1 1
PY8) Mesleği ve ilgili disiplinlerdeki gelişmeleri izleyip değerlendirerek, kendisini sürekli yeniler. 1 1 1 1 1
PY9) Mesleğinde modern araç, teknik ve teknolojileri seçer, etkin olarak kullanır. 1 1 1 1 1
PY10) El çizimleri, maketler ve bilgisayar destekli anlatımlarda dâhil olmak üzere iletişim ve bilişim tekniklerini etkin olarak kullanır. 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 3 8 0 24
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 3 9 0 27
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 12 1 14
Yari Yılsonu sınavı 1 11 1 13
Toplam İş Yükü (Saat) 120
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri