ICM 305

Teknik Donatım ve Tesisat

Dersin Adı: ICM 305 Teknik Donatım ve Tesisat
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 5
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 1
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Dr. Ahmet ONUR
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım ve uygulama
Önerilen Ders Kitabı Sıhhi Tesisat ve Isıtma Dr. Cavit SIDAL
Yardımcı Ders Kitabı Sıhhi Tesisat MEB yayınevi
Dersin Amacı Binada gerekli olan temiz soğuk ve sıcak su, atık su, ısıtma ve soğutma, yağmur ve yangın tesisat ve donanımlarının kullanımı için gerekli bilgilerin verilmesi
Dersin Özeti

Bina için gerekli olan temiz suyun ana şebekeden alınıp bina içinde dağıtılması ve bunun için kullanılan donanımların bilinmesi, plastik ve demir boruların kullanımı, sıcak su temini ve tesisatı, kalorifer tesisatının kurulumu, atık sular,havalandırma bacalırı,  yağmur suları ve çatı olukları ve tahliyelerinin yapılması, yangın sistemleri ve donanımlarının anlatımı.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Temiz su kullanımı için tesisatın yapımını bilir

2. Sıcak su üretimi  ve dağıtımını ve bina ısıtma tesisatı bilir

3. Atık su için tesisatı bilir

4. Yağmur suyu tahliyesini bilir

5. Yangın tesisatını gerekliği ve kurulumunu bilir.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer 1 10
Kisa Sinavlar 1 10
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Temiz su tesisatı ve kullanımı
2. Hafta borular ve ek parçaları(fitings)
3. Hafta Ana şebekeden su alma priz kolye sistemleri
4. Hafta Banyo, lavabo, eviye ve WC lerde temiz temiz su kullanımı
5. Hafta Suların sertliği ve uluslar arası sertlik normları
6. Hafta Sıcak su kullanımı
7. Hafta Lavabolarda, banyoda, eviyede sıcak su kullanımı
8. Hafta Galvenizli demir boru bağlantılarının yapılması ve bataryaların bağlanması
9. Hafta Plastik boru kaynağı ve kaynak makinaları
10. Hafta Kalorifer Tesisatı
11. Hafta Katı yakıtlı, Sıvı yakıtlı ve gaz yakıtlı kalorifer tesisatları
12. Hafta İmbisat(genleşme) tankları
13. Hafta Çatı olukları ve yağmur suları tesisatı
14. Hafta Yangın tesisatı (hidrantlar, siprinkler, hortum ve nozullar. yangın dolapları)
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) İç mimari tasarımda görsel algıyı bilir, düzenleme ilkelerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlar. 1 1 1 1 1
PY2) İç mimarlık alanında sanat tarihi ve kültürü, estetik ve malzeme konularını anlar. 1 1 1 1 1
PY3) İç mimari tasarım sürecinde görsel ve yazılı bilgi ve verileri elde eder, estetik ve kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirir ve kullanır. 1 1 1 1 1
PY4) İç mekanda tarihi dokunun etki ve önemini anlar, belgeleme, rölöve ve restorasyon projeleri için gerekli teknikleri kavrar. 1 1 1 1 1
PY5) Tasarladığı mekân ve donatım elemanlarının uygulanabilmesi için gerekli detayları çözümler. 3 3 3 3 3
PY6) Bireysel olarak çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır, proje ve risk yönetir. 1 1 1 1 1
PY7) Meslek etiği, çevre ve yasal sorumlulukları bilir. 2 2 2 2 2
PY8) Mesleği ve ilgili disiplinlerdeki gelişmeleri izleyip değerlendirerek, kendisini sürekli yeniler. 1 1 1 1 1
PY9) Mesleğinde modern araç, teknik ve teknolojileri seçer, etkin olarak kullanır. 3 3 3 3 3
PY10) El çizimleri, maketler ve bilgisayar destekli anlatımlarda dâhil olmak üzere iletişim ve bilişim tekniklerini etkin olarak kullanır. 2 2 2 2 2
PY11) Bina tesisat ile ilgili bilgileri bilir 5 5 5 5 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 3 8 0 24
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 3 9 0 27
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 12 1 14
Yari Yılsonu sınavı 1 11 1 13
Toplam İş Yükü (Saat) 120
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri