ICM 304

Rölöve

Dersin Adı: ICM 304 Rölöve
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 6
AKTS Kredi Değeri 7
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd.Doç.Dr. H.Emre ENGİN, Yrd.Doç.Dr.Mukaddes ATAMAN
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1. Uluengin, M. 2002; Rölöve, YEM Yayınları, İstanbul
Yardımcı Ders Kitabı 1. Ahunbay, Z. 1996; Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon, YEM Yayın, İstanbul 2. Alsaç, Ü. 1992; Türkiye`de Restorasyon, İletişim Yayınları, İstanbul, 3. Kuban, D. 2000; Tarihi Çevre Korumanın Mimarlık Boyutu, YEM Yayın, İstanbul, 4. ICOMOS Guide to Recor
Dersin Amacı Ölçme bilgisinin iç mimarlıktaki yeri ve önemine vurgu yaparak rölöve projesini hazırlamak için gerekli teorik bilgilerin, ölçme ve çizim tekniklerinin öğretilmesi
Dersin Özeti

Rölöve kavramının tanımı. Ölçme bilgisinin iç mimarideki yeri ve öneminin anlatılması. Ölçme araç ve gereçlerinin tanıtılması. Farklı mekânların ölçülerek tanımlanması, ölçme tekniklerinin öğretilmesi. Çizim tekniklerinin öğretilmesi; mevcut eski/yeni mekânların ölçülerinin plan-kesit-görünüş olarak ölçekli çizimlere dönüştürülmesi; eleman detaylarının çizilmesi. Rölöve çalışmalarında karşılaşılabilen sorunlar ve çözüm yollarının tartışılması. Farklı ölçeklerde rölöve çalışmaları.Çizim ve sunum teknikleri

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.       Rölöve, ölçme kavramının iç mimarlık mesleğindeki yerini kavrayabilecekler

2.       Ölçmede geleneksel, elektronik, optik araç ve gereçleri kullanıp ölçüm tekniklerini uygulayabilecekler

3.       Alınan ölçülerin plan-kesit-görünüş olarak ölçekli çizimlere dönüştürülmesini uygulayabilecekler

4.       Farklı ölçeklerdeki rölöve çalışmalarında (Plan-kesit-görünüş) çizim ve sunum tekniklerinin gösterebilecekler

5.       Mevcut yeni yapılarda ölçüm yaparak proje hazırlayabilecekler

        6.       Tarihi yapılarda ölçümler yaparak rölöve projesini yapabilecekler

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer 1 15
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 25
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Dersin tanımı, rölöve çalışmalarında kullanılacak araç ve gereçlerin tanıtımı. Öğrenci çalışma gruplarının belirlenmesi
2. Hafta Rölöve, Restorasyon ve Restitüsyon kavramları. Rölöve, restorasyon ve restitüsyon projelerin hazırlanmasında izlenen yöntemler.
3. Hafta Plan ölçüsü alma yöntem ve teknikleri pilot alan çalışması
4. Hafta Rölöve projelerinde planların ölçülendirme yöntem ve teknikleri Atölye çalışması
5. Hafta Kesit ve görünüş ölçüsü alma yöntem ve tekniklerinin anlatılması. Pilot alan çalışması
6. Hafta Rölöve projelerinde kesit ve görünüşlerin ölçülendirme yöntem ve tekniklerinin anlatılması . Atölye çalışması
7. Hafta Atölye çalışması Taslak çizimlerin değerlendirilmesi
8. Hafta Alan çalışması. Tarihi bir yapıda ölçü alınması
9. Hafta Atölye çalışması. Taslak çizimlerin yapılması ve eksiklerin belirlenmesi.
10. Hafta Atölye çalışması. Taslak çizimlerin değerlendirilmesi.
11. Hafta Alan çalışması - Eksik ölçülerin tamamlanması.
12. Hafta Atölye çalışması. Taslak çizimlerin eksiklerinin tamamlanması.
13. Hafta Atölye çalışması. Taslak çizimlerin eksiklerinin tamamlanması.
14. Hafta Atölye çalışması.Tüm taslak çizimlerin sunulması
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) İç mimari tasarımda görsel algıyı bilir, düzenleme ilkelerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlar. 1 1 1 1 1
PY2) İç mimarlık alanında sanat tarihi ve kültürü, estetik ve malzeme konularını anlar. 1 1 1 1 1
PY3) İç mimari tasarım sürecinde görsel ve yazılı bilgi ve verileri elde eder, estetik ve kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirir ve kullanır. 1 1 1 1 1
PY4) İç mekanda tarihi dokunun etki ve önemini anlar, belgeleme, rölöve ve restorasyon projeleri için gerekli teknikleri kavrar. 1 1 1 1 1
PY5) Tasarladığı mekân ve donatım elemanlarının uygulanabilmesi için gerekli detayları çözümler. 1 1 1 1 1
PY6) Bireysel olarak çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır, proje ve risk yönetir. 1 1 1 1 1
PY7) Meslek etiği, çevre ve yasal sorumlulukları bilir. 1 1 1 1 1
PY8) Mesleği ve ilgili disiplinlerdeki gelişmeleri izleyip değerlendirerek, kendisini sürekli yeniler. 1 1 1 1 1
PY9) Mesleğinde modern araç, teknik ve teknolojileri seçer, etkin olarak kullanır. 1 1 1 1 1
PY10) El çizimleri, maketler ve bilgisayar destekli anlatımlarda dâhil olmak üzere iletişim ve bilişim tekniklerini etkin olarak kullanır. 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 2 24
Uygulamalı Ders 14 0 2 24
Ödevler 3 9 0 27
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 3 8 0 24
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 3 8 0 24
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 3 10 0 30
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 12 1 14
Yari Yılsonu sınavı 1 11 1 13
Toplam İş Yükü (Saat) 180
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri