ICM 302

İç Mimari Tasarımı IV

Dersin Adı: ICM 302 İç Mimari Tasarımı IV
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 6
AKTS Kredi Değeri 9
Kredi Değeri 5
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 6
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd.Doç.Dr. H.Emre ENGİN
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma, Proje, Uygulama
Önerilen Ders Kitabı 1. Panero, J., De Chiara, J. 2001; Time-Saver for Interior Design and Space Planning, Mcgraw-Hill, ISBN: 0071346163 2. Nuckolls, J. L. 1976; Interior lighting for environmental designers, New York
Yardımcı Ders Kitabı 1. Odabaşı, H., A. 2006; Grafik?te Temel Tasarım, Yayınevi : Yorum Sanat Yayıncılık ISBN: 9759402599 2. Lang, j. 1974; Theories of Perception and Formal Design, Designing for Human Behavior, Halstead Pres
Dersin Amacı Hacmin iç mekan donatımı, sabit ve hareketli donatılar, form araştırmaları, malzeme, renk, doku etkileri, işlevsel analiz, işlevler ve ilişkiler sistemi, insan-eylem-biçim ilişkilerine bağlı olarak iç mekan düzenleme projelerinin üretilmesi.
Dersin Özeti

konut, villa, özel konut, stüdyo-ev, . . vb. mimari proje önerileri üretmek, iç mekan düzenlemeleri yapmak. Öğrencinin mimarlık ve sanat tarihi, estetik, ergonomi, mimarlık ve bina bilgisi, . . .vb. derslerden aldığı mimari bilgilerin ışığında üç boyutlu form araştırması yapmaları ve ürettikleri formun iç mekanlarını belli ilkeler doğrultusunda düzenlemeleri.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.    verilen bir konut projesinin iç mekan örgütlenmesini organize edebilecekler.

2.    tasarım yaklaşımları, kavramsal tasarım, mekan organizasyonu, renk, doku, malzeme gibi temel kavramları bir proje konusu bağlamında yorumlayabilecek ve uygulayabilecekler.

3.    bir proje konusu bağlamında, projeye özgü sınırlar, vitrin tasarımları, amblem ve/veya logo konularında çözümler önerebilecekler.

       4.    kavramsal düşünme, bilgi toplama, araştırma, eleştirme, yorumlama, sorgulama, soyutlama, çözüm / seçenek üretme, aktarma, karar verme, geliştirme, sunum yapma adımlarını bir proje konusu bağlamında yeniden geliştirebilecekler.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama 14 10
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 14 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Proje gruplarının oluşturulması, konu tespiti Çalışma Programının Öğrencilere duyurulması
2. Hafta Konut ile ilgili senaryonun geliştirilmesi. Konu ile ilgili bilgileri toplanması
3. Hafta Konut tipi ve kavramlarının irdelenmesi, senaryonun geliştirilmesi
4. Hafta Konut ile ilgili örneklerin analiz paftalarının teslimi ve sunumu
5. Hafta Stüdyo Çalışması
6. Hafta Stüdyo Çalışması ve ilk maket istenmesi
7. Hafta Stüdyo Çalışması
8. Hafta Stüdyo Çalışması
9. Hafta Stüdyo Çalışması
10. Hafta Stüdyo Çalışması ve malzeme önerileri
11. Hafta Stüdyo Çalışması
12. Hafta Stüdyo Çalışması ve Rengin Önerileri
13. Hafta Stüdyo Çalışması ve sunum tekniklerinin önerileri
14. Hafta Proje teslim haftası / Proje teslimi
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) İç mimari tasarımda görsel algıyı bilir, düzenleme ilkelerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlar. 1 1 1 1 1
PY2) İç mimarlık alanında sanat tarihi ve kültürü, estetik ve malzeme konularını anlar. 1 1 1 1 1
PY3) İç mimari tasarım sürecinde görsel ve yazılı bilgi ve verileri elde eder, estetik ve kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirir ve kullanır. 1 1 1 1 1
PY4) İç mekanda tarihi dokunun etki ve önemini anlar, belgeleme, rölöve ve restorasyon projeleri için gerekli teknikleri kavrar. 1 1 1 1 1
PY5) Tasarladığı mekân ve donatım elemanlarının uygulanabilmesi için gerekli detayları çözümler. 1 1 1 1 1
PY6) Bireysel olarak çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır, proje ve risk yönetir. 1 1 1 1 1
PY7) Meslek etiği, çevre ve yasal sorumlulukları bilir. 1 1 1 1 1
PY8) Mesleği ve ilgili disiplinlerdeki gelişmeleri izleyip değerlendirerek, kendisini sürekli yeniler. 1 1 1 1 1
PY9) Mesleğinde modern araç, teknik ve teknolojileri seçer, etkin olarak kullanır. 1 1 1 1 1
PY10) El çizimleri, maketler ve bilgisayar destekli anlatımlarda dâhil olmak üzere iletişim ve bilişim tekniklerini etkin olarak kullanır. 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 4 28
Uygulamalı Ders 14 0 4 28
Ödevler 14 0 4 28
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 28 0 5 140
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 0
Yari Yılsonu sınavı 1 40 1 41
Toplam İş Yükü (Saat) 265
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 9
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri