ICM 364

Anadolu`da Türk Sanatı

Dersin Adı: ICM 364 Anadolu`da Türk Sanatı
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 6
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd.Doç.Dr. H.Emre ENGİN
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Sunum,
Önerilen Ders Kitabı -Bektaş,Cengiz. "Halk Yapı Sanatı, Literatür Yayınları", 2001 -Eldem,Sedat. "Türk Evi Plan Tipleri", İstanbul 1955 -Günay,Reha, "Türk Ev Geleneği ve Safranbolu Evleri", YEM, 1999. -Küçükerman,Önder. "Kendi Mekanının Arayışı İçinde Türk Evi", Türkiye Touri
Yardımcı Ders Kitabı -Yürekli,Hülya & Yürekli,Ferhat. "Türk Evi; Gözlemler ve Yorumlar", YEM, 2005.
Dersin Amacı Anadolu konut kültürü, geçmiş uygarlıklarının bilgi ve deneyimleri, coğrafi girdiler, toplumsal beklentiler gibi farklı etkenlerle biçimlenmiştir. Ders kapsamında, ortak ve yöresel karakterler içeren, yerel özellikler ile farklılaşan Geleneksel Anadolu konut kültürünün kavramsal, mekânsal, görsel oluşum ve gelişimi ele alınacaktır. Bu doğrultuda, farklı
Dersin Özeti
Dersin Öğrenim Çıktıları

1.       Geleneksel Anadolu konut kültürünün gelişimini tanımlama.

2.       Geleneksel yerleşimlerin ilkelerini anlatma.

3.       Geleneksel konut dokularının oluşumunda kültürel etkenleri sorgulama.

4.       Geleneksel konut dokularının oluşumunda yerel özellikleri sorgulama.

5.       Farklı bölgelerin mimari ve kentsel karakterini örnekleyerek sorgulama.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 20
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Giriş Dersin hedefi ve işleyişi hakkında bilgi verilmesi
2. Hafta Ders Anlatımı
3. Hafta Ders Anlatımı
4. Hafta Ders Anlatımı
5. Hafta Ders Anlatımı
6. Hafta Ders Anlatımı
7. Hafta Ders Anlatımı
8. Hafta Sunum ve Geleneksel bir Evin Tanıtım Paftası
9. Hafta Sunum ve Geleneksel bir Evin Plan Tasarım
10. Hafta Sunum ve Geleneksel bir Evin Kesit Tasarım
11. Hafta Sunum ve Geleneksel bir Evin Cephe Tasarım
12. Hafta Sunum
13. Hafta Sunum
14. Hafta Sunum
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) İç mimari tasarımda görsel algıyı bilir, düzenleme ilkelerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlar. 1 1 1 1 1
PY2) İç mimarlık alanında sanat tarihi ve kültürü, estetik ve malzeme konularını anlar. 1 1 1 1 1
PY3) İç mimari tasarım sürecinde görsel ve yazılı bilgi ve verileri elde eder, estetik ve kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirir ve kullanır. 1 1 1 1 1
PY4) İç mekanda tarihi dokunun etki ve önemini anlar, belgeleme, rölöve ve restorasyon projeleri için gerekli teknikleri kavrar. 2 5 3 1 1
PY5) Tasarladığı mekân ve donatım elemanlarının uygulanabilmesi için gerekli detayları çözümler. 5 2 1 1 1
PY6) Bireysel olarak çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır, proje ve risk yönetir. 1 1 1 1 1
PY7) Meslek etiği, çevre ve yasal sorumlulukları bilir. 1 1 1 1 1
PY8) Mesleği ve ilgili disiplinlerdeki gelişmeleri izleyip değerlendirerek, kendisini sürekli yeniler. 1 1 1 1 1
PY9) Mesleğinde modern araç, teknik ve teknolojileri seçer, etkin olarak kullanır. 1 1 1 1 1
PY10) El çizimleri, maketler ve bilgisayar destekli anlatımlarda dâhil olmak üzere iletişim ve bilişim tekniklerini etkin olarak kullanır. 1 1 1 1 1
PY11) iç mimarlık alanı ile ilgili ulusal ve uluslar arası değerlerin farkındalığıyla, soyut ve somut kavramları estetik değerler doğrultusunda yaratıcı düşüncelere, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilme yetkinliği kazanır 5 3 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 43
Uygulamalı Ders 0 0 0 32
Ödevler 2 0 6 13
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 2 28
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 16 1 17
Yari Yılsonu sınavı 1 16 1 17
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri