ICM 253

Perspektif

Dersin Adı: ICM 253 Perspektif
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 1
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr.Gör.Hüseyin KESKİN
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1. Kızıl F., Perspektif, ders notu 2010 2. Kızıl F., Objelerin İki-Üç Boyutlu Grafik Anlatımı ve Zihinde Canlandırma, MSGSÜ Yayın No:25, İstanbul,2000 3. Şahinler O./Kızıl F., Mimarlıkta Teknik Resim, Yapı-Endüstri Merkezi,Yapı Yayın-91, İstanbul,2009 4.
Yardımcı Ders Kitabı 1. Yee R.,Architectural Drawing, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2003, 2. Porter T./Goodman S., Manuel of Graphic Techniques 4, Architectural Drawing, Butterworth Architecture, Butterworth-Heinemann Ltd, Jordan Hill, Oxford, 1994, 3. Porte
Dersin Amacı İki ve üç boyutlu şekillerin düzlem üzerindeki perspektif görünüşlerinin; elde edilmesinde, gölgelendirilmesinde ve perspektif görünüşlere istenilen doğrultuda ve uzunlukta eleman yerleştirilmesinde kullanılan pratik çizim yöntemlerinin öğretilmesidir.
Dersin Özeti

Perspektif görünüş elde etmede kullanılan izdüşüm türleri:paralel-dik-eğik-konik izdüşüm yöntemleri

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.       İki ve üç boyutlu şekillerin düzlem üzerinde üç boyutlu görünüşlerinin elde edilmesi

2.       Bir fotoğrafta veya konik izdüşümde (artistik perspektife) görünen elemanların doğrultusunu ve gerçek uzunluğunu bulma

3.       Bir fotoğrafa veya konik izdüşüme (artistik perspektife) doğrultusu ve gerçek uzunluğu bilinen elemanlar yerleştirme

4.       Düşünceyi düzlem üzerinde değişik izdüşüm yöntemleriyle üç boyutlu çizgisel somutlaştırma

5.       Boyutları bilinen bir mekanın konik izdüşümünü (artistik perspektifini) pratik çizim yöntemiyle çizme

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama 1 5
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 5
Proje/Sunum/Seminer 1 5
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 25
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Tanışma, dersin; amacı, öğretme, öğrenme ve kontrol yöntemi, sınav şekli ve değerlendirme notunun oluşumu ve öğrenci yükümlülüğünün açıklanması,
2. Hafta Perspektifin tarihçesi, tanımı, önemi ve perspektif görünüş elde etmede kullanılan izdüşüm türleri
3. Hafta Paralel-eğik izdüşüm yöntemiyle doğrulardan oluşan objenin perspektif görünüşünün elde edilmesi
4. Hafta Paralel-eğik izdüşüm yöntemiyle düzlem eğrilerin perspektif görünüşünün elde edilmesi
5. Hafta Paralel-dik izdüşüm yöntemiyle doğrulardan oluşan objenin perspektif görünüşünün elde edilmesi
6. Hafta Paralel-dik izdüşüm yöntemiyle düzlem eğrilerin perspektif görünüşünün elde edilmesi
7. Hafta Paralel izdüşüm yöntemiyle elde edilmiş perspektifte sonsuzdaki ve sonludaki ışık kaynağına göre gölgelendirme yapılması
8. Hafta Konik izdüşümün temel elemanlarının tanıtılması, ufuk düzlemindeki işlemin resim düzleminde anlatımı, resim düzlemine göre özel ve rastlantısal konumdaki doğru ve düzlemlerin perspektif görünüşlerinin elde edilmesi ve perspektifteki doğruları eşit parçala
9. Hafta Konik izdüşüm yöntemiyle düzlem eğrilerin perspektif görünüşlerinin elde edilmesi
10. Hafta Konik izdüşüm yöntemiyle elde edilmiş perspektif görünüşte; doğrultuların ve gerçek uzunlukların bulunması ve istenilen doğrultuda ve uzunluktaki elemanların yerleştirilmesi
11. Hafta Konik izdüşüm yöntemiyle elde edilmiş perspektif görünüşte; doğrultuların ve gerçek uzunlukların bulunması ve istenilen doğrultuda ve uzunluktaki elemanların yerleştirilmesi
12. Hafta Konik izdüşüm yöntemiyle elde edilmiş perspektifte sonsuzdaki ışık kaynağına göre gölgelendirme yapılması
13. Hafta Konik izdüşüm yöntemiyle elde edilmiş perspektifte sonludaki ışık kaynağına göre gölgelendirme yapılması
14. Hafta Konik izdüşüm yöntemiyle elde edilmiş perspektifte su ve ayna yüzeyi üzerindeki
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) İç mimari tasarımda görsel algıyı bilir, düzenleme ilkelerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlar. 1 1 1 1 1
PY2) İç mimarlık alanında sanat tarihi ve kültürü, estetik ve malzeme konularını anlar. 1 1 1 1 1
PY3) İç mimari tasarım sürecinde görsel ve yazılı bilgi ve verileri elde eder, estetik ve kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirir ve kullanır. 1 1 1 1 1
PY4) İç mekanda tarihi dokunun etki ve önemini anlar, belgeleme, rölöve ve restorasyon projeleri için gerekli teknikleri kavrar. 1 1 1 1 1
PY5) Tasarladığı mekân ve donatım elemanlarının uygulanabilmesi için gerekli detayları çözümler. 1 1 1 1 1
PY6) Bireysel olarak çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır, proje ve risk yönetir. 1 1 1 1 1
PY7) Meslek etiği, çevre ve yasal sorumlulukları bilir. 1 1 1 1 1
PY8) Mesleği ve ilgili disiplinlerdeki gelişmeleri izleyip değerlendirerek, kendisini sürekli yeniler. 1 1 1 1 1
PY9) Mesleğinde modern araç, teknik ve teknolojileri seçer, etkin olarak kullanır. 1 1 1 1 1
PY10) El çizimleri, maketler ve bilgisayar destekli anlatımlarda dâhil olmak üzere iletişim ve bilişim tekniklerini etkin olarak kullanır. 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 3 9 0 27
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 3 8 0 24
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 12 1 14
Yari Yılsonu sınavı 1 11 1 13
Toplam İş Yükü (Saat) 120
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri