ICM 252

İç mekanda Mimari Sitiller

Dersin Adı: ICM 252 İç mekanda Mimari Sitiller
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd.Doç.Dr. H.Emre ENGİN
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Tavşan, F.,2002; İç Mekan Stillerin Sistematik İncelemesine Yönelik Yöntem Araştırması, Doktora Tezi,KTÜ. Fen Bilimleri Trabzon
Yardımcı Ders Kitabı Blakemoore, R., G.,1997; History Of Interior Design And Furniture, Van Nostrand Reinhold, New York, Calloway, S.,1988 Twentieth-Century Decoration, Weidenfeld And Nicolson, London, Hayward, H., 1992; Weltgeschichte Der Möbel, Stuttgart
Dersin Amacı Rönesans döneminden Modern döneme kadar Avrupada etkili olan Klasik Stillerin; çıkış nedenleri, gruplanması, ünlü mimarları, dönemlere bağlı iç mekan ve mobilya özelliklerinin kronolojik olarak verilmesi.
Dersin Özeti

İç Mekanda Mimari Stillere Giriş; Ders Programı, Stillere Giriş, Stil-Tarz-Üslup Tanımları. Rönesans Dönemi Stilleri; Tudor, Elizabethan, Jacobean. Barok Dönemi Stiller; Queen Anne, XIV. Louis, Colonial, Country. Rokoko Dönemi Stiller; Erken Georgian, XV. Louis, Regence. Yeniçağ Dönemi Stiller; Geç Georgian, XVI. Louis, Federal. Yakınçağ Dönemi Stiller; Regency, Viktorian,

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.farklı dönemdeki stilleri anlatabilecekler.

2. dönemlere bağlı iç mekan stillerinin özelliklerini ayırt edebilecekler.

3. verilen araştırma konularını hazırladıkları sunumlarla bilgileri derleyecek ve özetleyebilecekler.

4. hazırladıkları sunumlarla kendilerini sözlü ve yazılı ifade etme yetkisine sahip olabilecekler.

5. mezun olduklarında ders için verilen bilgi ve görsel sunum örnekleri projelerinde kullanabileceklerdir.

6. belli bir iç mekan stilinde mekan tasarlayabilecekler

7. projelerinde stil özelliklerine bağlı mekanda doğru renk ve malzeme seçimleri yapabilecekler.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama 5 15
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer 1 5
Kisa Sinavlar 5 5
Ara Sınavlar 1 15
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta İç Mekanda Mimari stillere giriş: Ders içeriği, program, stillere giriş, stil-tarz-üslup tanımları
2. Hafta Rönesans Dönemi Stilleri: Tudor, Elizabethan, Jacobean
3. Hafta Barok Dönemi Stiller: Queen Anne, XIV. Louis
4. Hafta Barok Dönemi Stiller: Colonial, Country
5. Hafta Rokoko Dönemi Stiller: Erken Georgian, XV.Louis, Regence
6. Hafta Yeniçağ Dönemi Stiller: Geç Georgian, XVI.Louis
7. Hafta Yeniçağ Dönemi Stiller: Federal,Ampir
8. Hafta Yakınçağ Dönemi Stiller: Regency, Viktorian, Arts and Crafts
9. Hafta Gezi-workshop için ön inceleme gezisi. Erzurum dini yapıların yüzey dokularının incelenmesi
10. Hafta WORKSHOP
11. Hafta Yakınçağ Dönemi Stiller: Empire,Victoran
12. Hafta Klasik dönem mobilya stillerinin günümüz yorumları
13. Hafta WORKSHOP DEFİLESİ
14. Hafta Klasik dönem mobilya stillerinin günümüz yorumları
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) İç mimari tasarımda görsel algıyı bilir, düzenleme ilkelerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlar. 1 1 1 1 1
PY2) İç mimarlık alanında sanat tarihi ve kültürü, estetik ve malzeme konularını anlar. 1 1 1 1 1
PY3) İç mimari tasarım sürecinde görsel ve yazılı bilgi ve verileri elde eder, estetik ve kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirir ve kullanır. 1 1 1 1 1
PY4) İç mekanda tarihi dokunun etki ve önemini anlar, belgeleme, rölöve ve restorasyon projeleri için gerekli teknikleri kavrar. 1 1 1 1 1
PY5) Tasarladığı mekân ve donatım elemanlarının uygulanabilmesi için gerekli detayları çözümler. 1 1 1 1 1
PY6) Bireysel olarak çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır, proje ve risk yönetir. 1 1 1 1 1
PY7) Meslek etiği, çevre ve yasal sorumlulukları bilir. 1 1 1 1 1
PY8) Mesleği ve ilgili disiplinlerdeki gelişmeleri izleyip değerlendirerek, kendisini sürekli yeniler. 1 1 1 1 1
PY9) Mesleğinde modern araç, teknik ve teknolojileri seçer, etkin olarak kullanır. 1 1 1 1 1
PY10) El çizimleri, maketler ve bilgisayar destekli anlatımlarda dâhil olmak üzere iletişim ve bilişim tekniklerini etkin olarak kullanır. 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 3 9 0 27
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 3 8 0 24
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 12 1 14
Yari Yılsonu sınavı 1 11 1 13
Toplam İş Yükü (Saat) 120
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri