ICM 152

Maket Yapım Teknikleri

Dersin Adı: ICM 152 Maket Yapım Teknikleri
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd.Doç.Dr. H.Emre ENGİN
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı -
Yardımcı Ders Kitabı -
Dersin Amacı İç mimari projelerin sunum tekniklerinden biri olan maket anlatımıyla ilgili beceri kazandırılması, maket yapımlarında kullanılabilecek yöntem ve tekniklerin geliştirilmesi
Dersin Özeti

Maket tanımı, sınıflaması ve kullanım alanları. Maket yapım teknikleri, maket yapımında kullanılan araç, gereç ve malzemelerin anlatımı. Maketin kurgulanması, ölçeğe ve malzeme seçimleri ve yöntemin belirlenmesi. Makette renk, doku ve detaylandırma teknikleri. Uygulanmış örneklerin yöntem ve tekniklerinin incelenmesi, eleştiri ve yorumlar yapılması. Çeşitli maket tekniklerinin, farklı örnekler üzerinde kurgulanarak uygulanması.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.maketlerin kullanım alanları hakkında bilgi edinecekler.

2.maket yapabilme becerisi kazanacaklar.

3.maket ile anlatacakları tasarımlarında, maket için doğru yöntem, ölçek ve malzeme seçimi yapabilecekler.

4.maket yapımında kurgulamayı öğrenecek, zamanlamayı doğru ayarlayabilecek, temiz ve hatasız maketler yapabilecekler.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama 3 10
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 3 10
Proje/Sunum/Seminer 1 10
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 10
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Maket tanımı, sınıflaması ve kullanım alanları.
2. Hafta Maket yapım teknikleri, maket yapımında kullanılan araç, gereç ve malzemelerin anlatımı
3. Hafta Maketin kurgulanması, ölçek ve malzeme seçimleri ile yapım yöntemlerinin belirlenmesi.
4. Hafta Makette renk, doku ve detaylandırma teknikleri.
5. Hafta Uygulanmış örneklerin yöntem ve tekniklerinin incelenmesi, eleştiri ve yorumlar yapılması.
6. Hafta Maket tekniklerinin, basit geometrik kütle örnekleri üzerinde kurgulanarak uygulanması.
7. Hafta Maket tekniklerinin, piramidal kütle örnekleri üzerinde kurgulanarak uygulanması
8. Hafta Maket tekniklerinin, silindirik kütle örnekleri üzerinde kurgulanarak uygulanması.
9. Hafta Maket tekniklerinin, konik kütle örnekleri üzerinde kurgulanarak uygulanması.
10. Hafta Maket tekniklerinin, mimari eleman örnekleri üzerinde kurgulanarak uygulanması.
11. Hafta Maket tekniklerinin, çeşitli donatı örnekleri üzerinde kurgulanarak uygulanması.
12. Hafta Maket tekniklerinin, çeşitli donatı örnekleri üzerinde kurgulanarak uygulanması.
13. Hafta Maket tekniklerinin, çeşitli donatı örnekleri üzerinde kurgulanarak uygulanması.
14. Hafta Maket tekniklerinin, çeşitli donatı örnekleri üzerinde kurgulanarak uygulanması.
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) İç mimari tasarımda görsel algıyı bilir, düzenleme ilkelerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlar. 1 1 1 1 1
PY2) İç mimarlık alanında sanat tarihi ve kültürü, estetik ve malzeme konularını anlar. 1 1 1 1 1
PY3) İç mimari tasarım sürecinde görsel ve yazılı bilgi ve verileri elde eder, estetik ve kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirir ve kullanır. 1 1 1 1 1
PY4) İç mekanda tarihi dokunun etki ve önemini anlar, belgeleme, rölöve ve restorasyon projeleri için gerekli teknikleri kavrar. 1 1 1 1 1
PY5) Tasarladığı mekân ve donatım elemanlarının uygulanabilmesi için gerekli detayları çözümler. 1 1 1 1 1
PY6) Bireysel olarak çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır, proje ve risk yönetir. 1 1 1 1 1
PY7) Meslek etiği, çevre ve yasal sorumlulukları bilir. 1 1 1 1 1
PY8) Mesleği ve ilgili disiplinlerdeki gelişmeleri izleyip değerlendirerek, kendisini sürekli yeniler. 1 1 1 1 1
PY9) Mesleğinde modern araç, teknik ve teknolojileri seçer, etkin olarak kullanır. 1 1 1 1 1
PY10) El çizimleri, maketler ve bilgisayar destekli anlatımlarda dâhil olmak üzere iletişim ve bilişim tekniklerini etkin olarak kullanır. 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 3 9 0 27
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 3 8 0 24
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 12 1 14
Yari Yılsonu sınavı 1 11 1 13
Toplam İş Yükü (Saat) 120
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri