ICM 209

Bilgisayar Destekli Tasarım I

Dersin Adı: ICM 209 Bilgisayar Destekli Tasarım I
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr.Gör.Hüseyin KESKİN
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Bilgisayar Destekli
Önerilen Ders Kitabı 1. Ofluoğlu, S. 2005, GRAPHISOFT ArchiCAD 9-10-11; Mimari Modelleme Görselleştirme ve Projelendirme, Akademya Eğitim Yayınlari İstanbul 440 p. 2. The Digital Architect. Sanders, K. New York: John Wiley and Sons, 1996
Yardımcı Ders Kitabı 1. Ching, F. D. K., Juroszek, S. P., 1997; "Design Drawing", John Wiley & Sons, NY 2. www. archibase. Com 3. www. graphisoft. com
Dersin Amacı Gerçeklik ve sanal gerçeklik arasındaki ilişkinin iç mekân bağlamında ele alınışı. Ders iki ve üç boyutlu mimari grafikler için gerekli teknikler konusunda bilgi vermeyi amaçlar ve CAD (Computer Aided Design) gibi sanal teknolojiler kullanarak bu tekniklerin iç mimari tasarımda kullanılan uygulamalarına vurgu yapar.
Dersin Özeti

1-      Kullanılan CAD programın tanıtımı

2-      Duvar, döşeme, kiriş gibi gerçek elemanlarla çizim çalışmaları

3-      Kesit cephe oluşturma

4-      Yardımcı Komutlar, Hareket komutları

5-      Kat oluşturma

6-      Kapı ve pencere oluşumu

7-      Merdiven oluşturma

8-      Kütüphane elemanları

9-      Ölçülendirme

            10-     Print / Ploter çıktı alma

Dersin Öğrenim Çıktıları

1-      Bilgisayar destekli çizim yoluyla iki boyutlu çizim geliştirebilecekler.

2-      CAD ortamında, iki boyutta plan, kesit, görünüş elde edebilecekler.

3-      Kütüphane kullanarak tasarım objelerini CAD ortamına aktarma becerisini elde edecekler.

4-      Mimari çizim standartlarında ölçülendirme yapabilme becerisini elde edecekler.

                5-      Tasarımlarını cıktı ortamına taşıyabilecekler

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama 14 10
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 6 5
Proje/Sunum/Seminer 1 10
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 15
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Archicad Tanıtımı
2. Hafta ArchiCAD`te duvar elemanlarıyla çalışma ve ölçülendirme aracı
3. Hafta ArchiCAD`te Döşeme, kiriş, kolon gibi gerçek yapı elemanlarıyla çalışma
4. Hafta ArchiCAD^te hareket komutları ( kaydırma, döndürme, simetri, bir kopya kaydır, bir kopya döndür, bir kopya simetri al, çoğaltma )
5. Hafta ArchiCAD`te Kapı/Pencere aracı
6. Hafta ArchiCAD`te Kütüphane Nesnesi, Kütüphane Elemanları, Kütüphane Belirleme
7. Hafta ArchiCAD`te çatı aracı
8. Hafta ArchiCAD`te Merdiven aracı, yeni merdiven oluşturma
9. Hafta ArchiCAD`te Kesişme, Hizalama, Ayırma, Yuvarlatma, Pahlama, Kısaltma/Uzatma
10. Hafta ArchiCAD`te Kat ayarları, Yazı aracı
11. Hafta ArchiCAD`te Kesit/Görünüş
12. Hafta ArchiCAD`te Kesit/Görünüş
13. Hafta ArchiCAD`te Kompozit Elemanlar
14. Hafta ArchiCAD`te Katı Eleman İşlemleri
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) İç mimari tasarımda görsel algıyı bilir, düzenleme ilkelerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlar. 1 1 1 1 1
PY2) İç mimarlık alanında sanat tarihi ve kültürü, estetik ve malzeme konularını anlar. 1 1 1 1 1
PY3) İç mimari tasarım sürecinde görsel ve yazılı bilgi ve verileri elde eder, estetik ve kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirir ve kullanır. 1 1 1 1 1
PY4) İç mekanda tarihi dokunun etki ve önemini anlar, belgeleme, rölöve ve restorasyon projeleri için gerekli teknikleri kavrar. 1 1 1 1 1
PY5) Tasarladığı mekân ve donatım elemanlarının uygulanabilmesi için gerekli detayları çözümler. 1 1 1 1 1
PY6) Bireysel olarak çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır, proje ve risk yönetir. 1 1 1 1 1
PY7) Meslek etiği, çevre ve yasal sorumlulukları bilir. 1 1 1 1 1
PY8) Mesleği ve ilgili disiplinlerdeki gelişmeleri izleyip değerlendirerek, kendisini sürekli yeniler. 1 1 1 1 1
PY9) Mesleğinde modern araç, teknik ve teknolojileri seçer, etkin olarak kullanır. 1 1 1 1 1
PY10) El çizimleri, maketler ve bilgisayar destekli anlatımlarda dâhil olmak üzere iletişim ve bilişim tekniklerini etkin olarak kullanır. 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 1 14
Uygulamalı Ders 14 0 2 28
Ödevler 7 0 4 28
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 25 35
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 0 15 15
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 3 2 1 9
Ara Sınavlar 1 8 2 10
Yari Yılsonu sınavı 1 10 2 12
Toplam İş Yükü (Saat) 151
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri