ICM 211

Mimarlık ve Sanat Tarihi II

Dersin Adı: ICM 211 Mimarlık ve Sanat Tarihi II
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr.Gör.Dilek ÖZTÜRK NOHUT
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı 1. Korton, E., 1986, XX. Yüzyıl Mimarlığına Estetik Açıdan Bakış,Yaprak kitabevi, Ankara
Yardımcı Ders Kitabı 1. Kuban, D., 1990, Mimarlık Kavramları, Yem Yayınları, Istanbul 2. Mimari Akımlar1, 1996,Yapıdan Seçmeler, Yem Yayınları, Istanbul 3. Korton, E., 1986, Mimarlıkta Teori ve Form, ODTU, Ankara 4. Roth,L., 2000, Mimarlığın Öyküsü, Çev. Ergün Akça, Kabalcı Y
Dersin Amacı Öğrencilere mimarlık tarihinin gelişimine ilişkin genel bilgiler vermek ve tarihsel dönemlere göre bunun nedenleri araştırmaktır
Dersin Özeti

Modern dönem mimari akımların, teorilerin, kuramların, manifestoların ve bu harketin öncü mimarlarının anlatılması.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.   modern mimarlıkta tarihsel gelişimi anlatabilecekler.

2.   modern mimarlıktaki akımlar, kuramlar ve manifestoları ayırtedebilecekler.

3.   modern mimarlık tarihinde mimarları tanıyabilecekler.

      4.   modern mimarlıktaki öncü eserleri analiz edip yorumlayabilecekler.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 3 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Derse giriş ve dersin amacının anlatılması
2. Hafta 18.yy ve 19.yy başlarında sanat ve mimarlıktaki gelişmeler
3. Hafta Fütürizm,art nouveau,art and crafts stilleri ve mimarları
4. Hafta De stijl(neo plastizm) ve mimarları
5. Hafta Ekspresyonizm ve mimarları
6. Hafta Konstruktivizm ve mimarları
7. Hafta Bauhaus-walter Gropius ve mimari yaklaşımı
8. Hafta Mies van der Rohe ,Le Corbusier,Frank Lloyd Wright ve mimari yaklaşımları
9. Hafta Post- modernizm ve mimarlığa yaklaşımı
10. Hafta Geç modernizm,ileri teknoloji ve mimarlık yaklaşımları
11. Hafta Öğrenci sunumları
12. Hafta Dekonstrüktivizm ve mimarlık yaklaşımı
13. Hafta Biyolojik ve fraktal tasarımların mimari yaklaşımları
14. Hafta Dijital tasarımlar ve mimarlıktaki yaklaşımı
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) İç mimari tasarımda görsel algıyı bilir, düzenleme ilkelerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlar. 1 1 1 1 1
PY2) İç mimarlık alanında sanat tarihi ve kültürü, estetik ve malzeme konularını anlar. 1 1 1 1 1
PY3) İç mimari tasarım sürecinde görsel ve yazılı bilgi ve verileri elde eder, estetik ve kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirir ve kullanır. 1 1 1 1 1
PY4) İç mekanda tarihi dokunun etki ve önemini anlar, belgeleme, rölöve ve restorasyon projeleri için gerekli teknikleri kavrar. 1 1 1 1 1
PY5) Tasarladığı mekân ve donatım elemanlarının uygulanabilmesi için gerekli detayları çözümler. 1 1 1 1 1
PY6) Bireysel olarak çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır, proje ve risk yönetir. 1 1 1 1 1
PY7) Meslek etiği, çevre ve yasal sorumlulukları bilir. 1 1 1 1 1
PY8) Mesleği ve ilgili disiplinlerdeki gelişmeleri izleyip değerlendirerek, kendisini sürekli yeniler. 1 1 1 1 1
PY9) Mesleğinde modern araç, teknik ve teknolojileri seçer, etkin olarak kullanır. 1 1 1 1 1
PY10) El çizimleri, maketler ve bilgisayar destekli anlatımlarda dâhil olmak üzere iletişim ve bilişim tekniklerini etkin olarak kullanır. 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 3 9 0 27
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 3 8 0 24
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 12 1 14
Yari Yılsonu sınavı 1 11 1 13
Toplam İş Yükü (Saat) 120
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri