ICM 114

Mimarlık ve Sanat Tarihi I

Dersin Adı: ICM 114 Mimarlık ve Sanat Tarihi I
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd.Doç.Dr. Mukaddes ATAMAN
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı 1. Turani, A. 1992; Dünya Sanat Tarihi, Remzi Kitabevi, İstanbul 2. Roth M., L. 2000; Mimarlığın Öyküsü, Kabalcı Yayınevi, İstanbul 3. Mimarlık Tarihi Ders Notları – Belkıs Mutlu – Mimarlık Vakfı Enstitüsü Yayınları 4. A History of Architecture – Spiro Ko
Yardımcı Ders Kitabı 1. http://witcombe.sbc.edu/ARTHLinks.html
Dersin Amacı Öğrencilere mimarlık tarihinin gelişimine ilişkin genel bilgiler vermek ve tarihsel dönemlere göre bunun nedenleri araştırmaktır
Dersin Özeti

Tarih öncesi mimarlık ve sanat eyleminden başlayarak Mezopotamya, Mısır, Yunan, Roma, Bizans, Gotik, Rönesans, Barok dönemi mimarlığı ve Anadolu'daki Selçuklu ve Osmanlı dönemi mimarlığı.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.       Farklı tarihsel dönemlerin genel mimari özelliklerini özetleyebilecekler.

2.       Dünya mimarlık tarihinin belli başlı dönemlerini genel özellikleri ile tanımlayabilecekler.

3.       Anadolu uygarlıklarının mimari karakterlerini tanımlayabilecekler.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 3 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Sanatın Tanımı ve Çeşitleri, Prehistorik Sanat ve Mimarlık
2. Hafta Mezopotamya Dönemi Mimarlık ve Sanatı
3. Hafta Mısır Dönemi Mimarlık ve Sanatı
4. Hafta Hitit Dönemi Mimarlık ve Sanatı
5. Hafta Yunan Dönemi Mimarlık ve Sanatı
6. Hafta Roma Dönemi Mimarlık ve Sanatı
7. Hafta Erken Hıristiyanlık ve Bizans Dönemi Mimarlık ve Sanatı
8. Hafta Ortaçağ Avrupa – Gotik ve Barok Dönemi Mimarlık ve Sanatı
9. Hafta Roman ve Rönesans Sanatı ve Mimarlığı
10. Hafta Türk Sanatının Kökenleri ve Anadolu Selçuklu ve Beylikler Dönemi Sanatı ve Mimarlığı
11. Hafta Erken Dönem Osmanlı Sanatı ve Mimarlığı.
12. Hafta Klasik Dönem Osmanlı Sanatı ve Mimarlığı.
13. Hafta Mimar Sinan
14. Hafta Geç Dönem Osmanlı Sanatı ve Mimarlığı.
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) İç mimari tasarımda görsel algıyı bilir, düzenleme ilkelerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlar. 1 1 1 1 1
PY2) İç mimarlık alanında sanat tarihi ve kültürü, estetik ve malzeme konularını anlar. 1 1 1 1 1
PY3) İç mimari tasarım sürecinde görsel ve yazılı bilgi ve verileri elde eder, estetik ve kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirir ve kullanır. 1 1 1 1 1
PY4) İç mekanda tarihi dokunun etki ve önemini anlar, belgeleme, rölöve ve restorasyon projeleri için gerekli teknikleri kavrar. 1 1 1 1 1
PY5) Tasarladığı mekân ve donatım elemanlarının uygulanabilmesi için gerekli detayları çözümler. 1 1 1 1 1
PY6) Bireysel olarak çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır, proje ve risk yönetir. 1 1 1 1 1
PY7) Meslek etiği, çevre ve yasal sorumlulukları bilir. 1 1 1 1 1
PY8) Mesleği ve ilgili disiplinlerdeki gelişmeleri izleyip değerlendirerek, kendisini sürekli yeniler. 1 1 1 1 1
PY9) Mesleğinde modern araç, teknik ve teknolojileri seçer, etkin olarak kullanır. 1 1 1 1 1
PY10) El çizimleri, maketler ve bilgisayar destekli anlatımlarda dâhil olmak üzere iletişim ve bilişim tekniklerini etkin olarak kullanır. 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 3 9 0 27
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 3 8 0 24
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 12 1 14
Yari Yılsonu sınavı 1 11 1 13
Toplam İş Yükü (Saat) 120
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri