ICM 205

Malzeme ve Detay Bilgisi I

Dersin Adı: ICM 205 Malzeme ve Detay Bilgisi I
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr.Gör.Dilek ÖZTÜRK NOHUT
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma, Proje, Sunum, Örnek Olat
Önerilen Ders Kitabı 1. N. Gürdal, L.Tanaçan, 2000; Yapı Elemanı Tasarımında Malzeme, Literatür Yayıncılık, İstanbul 2. F.D.K. Ching, C. Adams, 2006; "Çizimlerle Bina Yapım Rehberi", Yapı Yayın, ISBN:975-8599-72-0, İstanbul 3. N. Yener, 2000; "Özelikten Biçime...", Profesörlü
Yardımcı Ders Kitabı 1. T.Cimilli,1986; Yapı Malzemesi, KÜ Basımevi, No 10, Trabzon 2. F.Moussavi, 2009; "The Function of Form", Actar and Harvard University Graduate School of Design, ISBN 978-84-96954-73-1, NewYork
Dersin Amacı Malzeme özellikleri ile ilgili temel kavramların verilmesi ve bazı yapı malzemelerinin tanıtılması. Malzeme davranışları ile belirlenen yapı ve yapım ilkelerinin tasarım ölçekleri bütünlüğü içinde kavratılması
Dersin Özeti

1.       Malzemelerin sınıflandırılması

2.       Malzemelerin fiziksel, mekanik ve teknolojik özellikleri

3.       Doğal yapı taşları ve yapıda kullanımları

4.       Pişmiş toprak malzemeler(Tuğla, kiremit, seramik, fayans, sıhhi tesisat malzemeleri)

5.       Bağlayıcı malzemeler (çimento, kireç, alçı)

6.       Beton, beton elemanlar, özel betonlar

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.Yapıda hangi malzemelerin kullanıldığını tanımlayabilecekler

2. Malzemelerin üretim yöntemlerini açıklayabilecekler

3. Malzemelerin nasıl uygulandığını ifade edebilecekler

4. Yapının bölümlerine uygun malzeme seçebilecekler

5-Bina tasarım ve yapım süreci içinde mimarlık ve mühendislik gibi farklı disiplinlerin rol ve sorumlulukları ile ilgili bilgi sahibi olacaklar

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 7 10
Proje/Sunum/Seminer 1 10
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Malzemelerin sınıflandırılması, Malzemelerin fiziksel özellikleri
2. Hafta Malzemelerin geçirimlilik özellikleri
3. Hafta Malzemelerin mekanik özellikleri
4. Hafta Doğal taşların oluşumlarına göre sınıflandırılması, taşların özellikleri, kullanım yerleri, uygulamaları
5. Hafta Doğal taşların duvarda kullanımı, taş duvar türleri
6. Hafta Pişmiş toprak esaslı yapı malzemelerinin üretimi, sınıflandırılması. Tuğla türleri ve özellikleri
7. Hafta Tuğla duvar örgüleri, Pişmiş toprak kaplama malzemeleri
8. Hafta Refrakter malzemeler, kiremitler, asmolen bloklar, sıhhi tesisat malzemeleri
9. Hafta Kireç ve alçı üretimi, özellikler, yapıda kullanımları, alçı ve kireçten üretilen yapı malzemeleri
10. Hafta Alçı levha elemanların yapıda kullanımı
11. Hafta Çimentonun üretimi, özellikleri, türleri, kullanıldıkları yerler
12. Hafta Betonun üretimi, taşınması, yerleştirilmesi, kürü, beton sınıfları, Bazı özel beton türleri
13. Hafta Betondan üretilen yapı malzemeleri
14. Hafta Gazbeton malzemeler
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) İç mimari tasarımda görsel algıyı bilir, düzenleme ilkelerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlar. 1 1 1 1 1
PY2) İç mimarlık alanında sanat tarihi ve kültürü, estetik ve malzeme konularını anlar. 1 1 1 1 1
PY3) İç mimari tasarım sürecinde görsel ve yazılı bilgi ve verileri elde eder, estetik ve kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirir ve kullanır. 1 1 1 1 1
PY4) İç mekanda tarihi dokunun etki ve önemini anlar, belgeleme, rölöve ve restorasyon projeleri için gerekli teknikleri kavrar. 1 1 1 1 1
PY5) Tasarladığı mekân ve donatım elemanlarının uygulanabilmesi için gerekli detayları çözümler. 1 1 1 1 1
PY6) Bireysel olarak çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır, proje ve risk yönetir. 1 1 1 1 1
PY7) Meslek etiği, çevre ve yasal sorumlulukları bilir. 1 1 1 1 1
PY8) Mesleği ve ilgili disiplinlerdeki gelişmeleri izleyip değerlendirerek, kendisini sürekli yeniler. 1 1 1 1 1
PY9) Mesleğinde modern araç, teknik ve teknolojileri seçer, etkin olarak kullanır. 1 1 1 1 1
PY10) El çizimleri, maketler ve bilgisayar destekli anlatımlarda dâhil olmak üzere iletişim ve bilişim tekniklerini etkin olarak kullanır. 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 7 0 3 21
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 2 28
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 0 15 15
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 4 2 6
Yari Yılsonu sınavı 1 6 2 8
Toplam İş Yükü (Saat) 120
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri