ICM 204

Malzeme ve Detay Bilgisi II

Dersin Adı: ICM 204 Malzeme ve Detay Bilgisi II
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr.Gör.Dilek ÖZTÜRK NOHUT
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma, Proje, Sunum, Örnek Olat
Önerilen Ders Kitabı 1. N. Gürdal, L.Tanaçan, 2000; Yapı Elemanı Tasarımında Malzeme, Literatür Yayıncılık, İstanbul 2. F.D.K. Ching, C. Adams, 2006; "Çizimlerle Bina Yapım Rehberi", Yapı Yayın, ISBN:975-8599-72-0, İstanbul 3. N. Yener, 2000; "Özelikten Biçime...", Profesörlü
Yardımcı Ders Kitabı 1. T.Cimilli,1986; Yapı Malzemesi, KÜ Basımevi, No 10, Trabzon 2. F.Moussavi, 2009; "The Function of Form", Actar and Harvard University Graduate School of Design, ISBN 978-84-96954-73-1, NewYork
Dersin Amacı Malzeme ve Detay Bilgisi –I dersinin devamı olarak yapı ile ilgili temel kavramların verilmesi. Yapı elemanlarının verilen yapı ile bütünleştirilmesi. Yapı malzemelerinin kimyasal bileşimleri, üretim teknikleri, fiziksel ve mekanik özellikleri ve uygulama biçimlerinin öğretilmesi
Dersin Özeti

1-      Harçlar, Sıvalar, Boyalar

2-       Vernik ve cilalar

3-      Ahşap malzemeler

4-      Cam malzemeler

5-      Plastik malzemeler

6-      Metal malzemeler ve bu malzemelerin türleri, bileşenleri, sınıflandırılması, üretim biçimleri, özellikleri, kullanım yerleri, kullanım amacı ve uygulama biçimleri

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.Yapıda hangi malzemelerin kullanıldığını tanımlayabilecekler

2. Malzemelerin üretim yöntemlerini açıklayabilecekler

3. Malzemelerin nasıl uygulandığını ifade edebilecekler

4. Yapının bölümlerine uygun malzeme seçebilecekler

5-Proje tasarımında yer alan yapı bileşen, eleman ve malzeme kurgularına ait çizim, sunum paftaları hazırlayabilecekler

6-Bina tasarım ve yapım süreci içinde mimarlık ve mühendislik gibi farklı disiplinlerin rol ve sorumlulukları ile ilgili bilgi sahibi olacaktırlar

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 7 10
Proje/Sunum/Seminer 1 10
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Harç türleri ve özellikleri
2. Hafta Sıva türleri ve özellikleri
3. Hafta Sıvanın uygulanışı, kaba ve ince sıvalar, oluşabilecek sorunlar
4. Hafta Boyaların türleri ve özellikleri, boyanın uygulanışı
5. Hafta Ahşabın yapısı ve özellikleri
6. Hafta Ahşap yapı malzemeleri, özellikleri ve uygulamaları
7. Hafta Ahşap malzeme türleri
8. Hafta Camın yapısı, üretim yöntemleri, cam malzeme türleri
9. Hafta Cam malzeme türleri
10. Hafta Plastik yapı malzemeleri ve yapıda kullanımları
11. Hafta Plastik yapı malzemeleri ve yapıda kullanımları
12. Hafta Metal malzemeler
13. Hafta Metal malzemeler
14. Hafta Yalıtım malzemeleri
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) İç mimari tasarımda görsel algıyı bilir, düzenleme ilkelerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlar. 1 1 1 1 1
PY2) İç mimarlık alanında sanat tarihi ve kültürü, estetik ve malzeme konularını anlar. 1 1 1 1 1
PY3) İç mimari tasarım sürecinde görsel ve yazılı bilgi ve verileri elde eder, estetik ve kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirir ve kullanır. 1 1 1 1 1
PY4) İç mekanda tarihi dokunun etki ve önemini anlar, belgeleme, rölöve ve restorasyon projeleri için gerekli teknikleri kavrar. 1 1 1 1 1
PY5) Tasarladığı mekân ve donatım elemanlarının uygulanabilmesi için gerekli detayları çözümler. 1 1 1 1 1
PY6) Bireysel olarak çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır, proje ve risk yönetir. 1 1 1 1 1
PY7) Meslek etiği, çevre ve yasal sorumlulukları bilir. 1 1 1 1 1
PY8) Mesleği ve ilgili disiplinlerdeki gelişmeleri izleyip değerlendirerek, kendisini sürekli yeniler. 1 1 1 1 1
PY9) Mesleğinde modern araç, teknik ve teknolojileri seçer, etkin olarak kullanır. 1 1 1 1 1
PY10) El çizimleri, maketler ve bilgisayar destekli anlatımlarda dâhil olmak üzere iletişim ve bilişim tekniklerini etkin olarak kullanır. 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 7 0 3 21
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 2 28
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 0 15 15
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 4 2 6
Yari Yılsonu sınavı 1 6 2 8
Toplam İş Yükü (Saat) 120
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri