ICM 122

İç Mimari Tasarıma Giriş II

Dersin Adı: ICM 122 İç Mimari Tasarıma Giriş II
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd.Doç.Dr. H.Emre ENGİN
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma, Proje, Uygulama
Önerilen Ders Kitabı 1. Scott, R. G. 1951; Design Fundamentals, Mc Graw- Hill Book Company , Inc. , New York
Yardımcı Ders Kitabı 1. Lang, j. 1974; Theories of Perception and Formal Design, Designing for Human Behavior, Halstead Pres 2. Graves, M. 1951; The Art of Color and Design, Mc Graw- Hill Book Company, Inc. , New York 3. Lehnerer, B. 2005; Renklerin tınısı, çev. Selma Ogan, İ
Dersin Amacı Kavramsal düşünme, bilgi toplama, araştırma, eleştirme, yorumlama, sorgulama, soyutlama, çözüm / seçenek üretme, aktarma, karar verme, geliştirme, sunum yapma adımlarının yarıyıl kapsamına bağlı olarak, herhangi bir mekan problemini çözmeye yönelik olan bir proje konusu bağlamında sınanması; tasarım olgusunun ve mimari anlatım dilinin diğer derslerle de
Dersin Özeti

Mekan tasarımına yönelik kavramlar: tasarım yaklaşımları, kavramsal tasarım, mekan organizasyonu, renk, doku, malzeme. Mekan tasarımına yönelik kavramlar: İnsanın psikolojik, sosyolojik, fizyolojik gereksinmeleri, davranış ve eylemleriSeçilen proje konusuna yönelik değişebilir kavramlar: Sınırlar, vitrin tasarımı, amblemler / logolar, sunum teknikleriAnlatım / ifade teknikleri: Eskiz, 2 / 3 boyutlu çizimler, 2 / 3 boyutlu grafik anlatımlar, katı model anlatımları

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.    herhangi bir tasarım problemi karşısında insanın psikolojik, sosyolojik, fizyolojik gereksinmeleri, davranış ve eylemlerini tanımlayabilecek, ilişkilendirebilecek ve tasarlayabilecekler.

2.    tasarım yaklaşımları, kavramsal tasarım, mekan organizasyonu, renk, doku, malzeme gibi temel kavramları bir proje konusu bağlamında yorumlayabilecek ve uygulayabilecekler.

3.    bir proje konusu bağlamında, projeye özgü sınırlar, vitrin tasarımları, amblem ve/veya logo konularında çözümler önerebilecekler.

4.    bir grup karşısında sunum yapabilme becerisini test edebilecekler.

5.    eskiz, 2 / 3 boyutlu çizimler, 2 / 3 boyutlu grafik anlatımlar, katı model anlatımları gibi farklı anlatım dillerini kullanabilecekler.

6.   kavramsal düşünme, bilgi toplama, araştırma, eleştirme, yorumlama, sorgulama, soyutlama, çözüm/seçenek üretme, aktarma, karar verme, geliştirme, sunum yapma adımlarını bir proje konusu bağlamında yeniden geliştirebilecekler.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama 14 10
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 14 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Proje gruplarının oluşturulması, konu tespiti Çalışma Programının Öğrencilere duyurulması
2. Hafta Otel odası ile ilgili senaryonun geliştirilmesi. Konu ile ilgili bilgilerin toplanması
3. Hafta Mekan tasarımına yönelik kavramlar: Tasarım yaklaşımları Otel odası ile ilgili kavramlarının irdelenmesi, senaryonun geliştirilmesi
4. Hafta Otel odası ile ilgili örneklerin analiz paftalarının teslimi ve sunumu İlk eskizlerin geliştirilmesi
5. Hafta Mekan tasarımına yönelik kavramlar: Kavramsal Tasarım Stüdyo Çalışması ve İlk maket istenmesi
6. Hafta 1. Jüri (imaj konsept çalışmaların değerlendirilmesi) Stüdyo Çalışması
7. Hafta Mekan tasarımına yönelik kavramlar: Mekan organizasyonu İç Mekanda Renk Stüdyo Çalışması
8. Hafta Mekan tasarımına yönelik kavramlar: İNsanın psikolojik, sosyolojik, fizyolojik gereksinmeleri, davranış ve eylemleri Stüdyo çalışması.
9. Hafta Konuşan Tasarım: Amblemler / Logolar Stüdyo Çalışması
10. Hafta İç Mekanda Sınır Öğeleri / Farklı Mekanlar Stüdyo Çalışması 2.Jüri (Tasarım Yaklaşımları Çalışmaları ve final teslimin yapılan çalışmaların değerlendirilmesi)
11. Hafta Vitrin Tasarımı Stüdyo Çalışması ve malzemenin tartışılması
12. Hafta Sunum Teknikleri Stüdyo Çalışması ve rengin tartışılması
13. Hafta Stüdyo Çalışması ve sunum tekniklerin tartışılması
14. Hafta Proje teslim haftası / Proje teslimi
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) İç mimari tasarımda görsel algıyı bilir, düzenleme ilkelerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlar. 1 1 1 1 1
PY2) İç mimarlık alanında sanat tarihi ve kültürü, estetik ve malzeme konularını anlar. 1 1 1 1 1
PY3) İç mimari tasarım sürecinde görsel ve yazılı bilgi ve verileri elde eder, estetik ve kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirir ve kullanır. 1 1 1 1 1
PY4) İç mekanda tarihi dokunun etki ve önemini anlar, belgeleme, rölöve ve restorasyon projeleri için gerekli teknikleri kavrar. 1 1 1 1 1
PY5) Tasarladığı mekân ve donatım elemanlarının uygulanabilmesi için gerekli detayları çözümler. 1 1 1 1 1
PY6) Bireysel olarak çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır, proje ve risk yönetir. 1 1 1 1 1
PY7) Meslek etiği, çevre ve yasal sorumlulukları bilir. 1 1 1 1 1
PY8) Mesleği ve ilgili disiplinlerdeki gelişmeleri izleyip değerlendirerek, kendisini sürekli yeniler. 1 1 1 1 1
PY9) Mesleğinde modern araç, teknik ve teknolojileri seçer, etkin olarak kullanır. 1 1 1 1 1
PY10) El çizimleri, maketler ve bilgisayar destekli anlatımlarda dâhil olmak üzere iletişim ve bilişim tekniklerini etkin olarak kullanır. 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 2 28
Uygulamalı Ders 14 0 2 28
Ödevler 14 0 4 56
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 28 0 5 140
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 0
Yari Yılsonu sınavı 1 40 1 41
Toplam İş Yükü (Saat) 293
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 10
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri