ICM 111

Temel Tasarım

Dersin Adı: ICM 111 Temel Tasarım
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 9
Kredi Değeri 5
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 6
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd.Doç.Dr. H.Emre ENGİN
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Uygulama
Önerilen Ders Kitabı 1. Denel, B. 1981; Temel Tasarım ve Yaratıcılık, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Basım İşliği, Ankara 2. Divanlıoğlu, D. 1997; Temel Tasarım, İstanbul
Yardımcı Ders Kitabı 1. Şenyapılı, Ö. 1996; Görsel sanatlar ve İletişim, Sanat Yapım Yayıncılık Tic. Lim. Şti. , Ankara 2. Ural, S., E. 1995; Mimarlıkta Renk: Yapay ortamların renklendirilmesinde renk dinamikleri, Doktora Tezi, KTÜ, FBE, Mimarlık ABD, Trabzon 3. Scott, R. G.
Dersin Amacı İç Mimari projelerin teknik çizimlerini doğru yöntem, detay ve tekniklerle sunabilme bilgi ve becerisini kazandırılması.
Dersin Özeti

Temel tasar öğeleri: Nokta, çizgi, yön, ölçü, biçim, renk, doku, değer. Temel tasar ilkeleri: Uyum, zıtlık, koram, egemenlik, denge, birlik. Görsel sanatlarda görsel iletişim ve algı, şekil-zemin bağıntısı, mekan, form ve geometri. İki ve üç boyutlu kompozisyonlarda algılama, kavrama. Kuramsal bilgilerin soyut problemler eşliğinde iki ve üç boyutlu uygulama çalışmaları ile pekiştirilmesi.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.    tasarım kavramını anlayabilecekler.

2.    tasarım kavramları ile kompozisyonlar oluşturabilecekler.

3.    grup olarak çalışmayı geliştirebilecekler.

4.    soyut ve somut kavramları iki ve üç boyutlu kompozisyonlara dönüştürme becerisini kazanabilecekler.

5.   tasarım kavramlarını mekansal bağlamda yorumlama becerisini elde edebilecekler.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama 12 15
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 10 15
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 10
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Dersin işleyişi hakkında bilgi verilmesi. Derste kullanılacak araç ve gereçlerin tanıtılması.
2. Hafta Temel Tasarım Ögelerinden Nokta ve Çizgi kavramlarının anlatılması. Uygulama: zıt karakter gösteren çizgi uygulaması. Ödev: Üç boyutlu birbirine uygun karakterli çizgi çalışması
3. Hafta Temel Tasarım Ögelerinden Biçim kavramının anlatılması. Uygulama: çizgilerin kesişmesiyle uygun biçimlerin oluşturulması. Ödev: Yüzeylerin kesişmesiyle üç boyutlu biçimler oluşturulması.
4. Hafta Temel Tasarım Ögelerinden, Ölçü, Yön ve Aralık kavramlarının anlatılması. Uygulama: Aralıkların taranması yoluyla biçimlerin oluşturulması. Ödev: Ölçü bakımından zıt karakter bakımından uygun üç boyutlu biçim çalışması
5. Hafta Temel Tasarım Ögelerinden, doku kavramının anlatılması. Uygulama: Siyah, Gri ve beyaz fon kartonlarıyla yumuşak doku çalışması. Ödev: Doğadan seçilen her türlü malzemeyle yapay doku çalışması.
6. Hafta Temel Tasarım Ögelerinden, Renk kavramının anlatılması. Uygulama: Sıcak renklerde uyum çalışması. Ödev: Bütünleyici renk çifti ile `karşılaşma` temalı çalışma
7. Hafta Görsel Algıda Belirliliği Sağlayan İlkelerden, Yakınlık, Benzerlik, Kapalılık (Tamamlama), Süreklilik (Devamlılık), Basitlik kavramlarının anlatılması. Uygulama: Biçimlerin `yakınlık` ilkesi uyarınca düzenlenmesi. Ödev: Biçimlerin `kapalılık` ilke
8. Hafta Görsel Algıda Belirliliği Sağlayan İlkeler; Şekil - Zemin İlişkisi kavramının anlatılması. Uygulama: Biçimlerin `düzenli ölçü derecelenmesi` ilkesine bağlı olarak derinlik algısı yaratacak şekilde düzenlenmesi. Ödev: Üç boyutlu bir düzen içerisin
9. Hafta Temel Tasarım İlkelerinden, Tekrar, Uygunluk ve Zıtlık kavramlarının anlatılması. Uygulama: Biçimlerin Tam Tekrar algısı oluşturacak şekilde düzenlenmesi Ödev: Üç boyutlu düzenleme de biçimlerin `değişken tekrar` algısı yaratacak şekilde düzenlenm
10. Hafta Temel Tasarım İlkelerinden, Koram kavramının anlatılması. Uygulama: Biçimlerin çevresel koram algısı yaratacak şekilde düzenlenmesi. Ödev: Üç boyutlu hacim içerisinde merkezsel koram algısı yaratacak biçimlerin organizasyonu.
11. Hafta Temel Tasarım İlkelerinden, Egemenlik kavramının anlatılması. Uygulama: Biçimlerin egemenlik ögesinin etkin olduğu şekilde düzenlenmesi
12. Hafta Temel Tasarım İlkelerinden Denge ve Birlik kavramlarının anlatılması. Uygulama: Biçimlerin egemenlik-denge-birlik ilkesi uyarınca organize edildiği bir çalışma
13. Hafta Mekansal Elemanlar; Düzlem, Yüzey, Hacim, Form, Mekan Kavramlarının tanıtılması ve uygulamaları.
14. Hafta Mekansal Elemanlar; Düzlem, Yüzey, Hacim, Form, Mekan Kavramlarının tanıtılması ve uygulamaları
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) İç mimari tasarımda görsel algıyı bilir, düzenleme ilkelerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlar. 5 1 3 1 1
PY2) İç mimarlık alanında sanat tarihi ve kültürü, estetik ve malzeme konularını anlar. 1 1 1 1 3
PY3) İç mimari tasarım sürecinde görsel ve yazılı bilgi ve verileri elde eder, estetik ve kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirir ve kullanır. 1 1 1 1 1
PY4) İç mekanda tarihi dokunun etki ve önemini anlar, belgeleme, rölöve ve restorasyon projeleri için gerekli teknikleri kavrar. 1 1 1 1 1
PY5) Tasarladığı mekân ve donatım elemanlarının uygulanabilmesi için gerekli detayları çözümler. 1 1 1 1 1
PY6) Bireysel olarak çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır, proje ve risk yönetir. 3 5 2 1 2
PY7) Meslek etiği, çevre ve yasal sorumlulukları bilir. 1 1 1 1 1
PY8) Mesleği ve ilgili disiplinlerdeki gelişmeleri izleyip değerlendirerek, kendisini sürekli yeniler. 1 1 1 1 1
PY9) Mesleğinde modern araç, teknik ve teknolojileri seçer, etkin olarak kullanır. 1 1 1 1 1
PY10) El çizimleri, maketler ve bilgisayar destekli anlatımlarda dâhil olmak üzere iletişim ve bilişim tekniklerini etkin olarak kullanır. 1 1 1 1 1
PY11) iç mimarlık alanı ile ilgili ulusal ve uluslar arası değerlerin farkındalığıyla, soyut ve somut kavramları estetik değerler doğrultusunda yaratıcı düşüncelere, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilme yetkinliği kazanır 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 4 28
Uygulamalı Ders 14 0 4 28
Ödevler 14 0 4 28
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 28 0 3 84
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 16 4 20
Yari Yılsonu sınavı 1 16 4 20
Toplam İş Yükü (Saat) 208
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 7
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri