ICM 113

Mimari Anlatım Teknikleri I

Dersin Adı: ICM 113 Mimari Anlatım Teknikleri I
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd.Doç.Dr. H.Emre ENGİN
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma, Proje, Uygulama
Önerilen Ders Kitabı 1. Şahinler, O., Kızıl, F., 1982, Mimarlıkta Teknik Resim, Yay yayıncılık Tic. Ltd. Şti, İstanbul
Yardımcı Ders Kitabı 1. Bankol, A. ve Bland S. 1991; Technical Drawing; Plane and Solid Geometry, Longman 2. Giesecke, F., E. 1992; Principles of Technical Drawing, Prentice Hall 3. Bielefeld, B. ve Skiba, I. 2006; Basics Technical Drawing (Basics), First edition, Birkhäuser,
Dersin Amacı İç Mimari projelerin teknik çizimlerini doğru yöntem, detay ve tekniklerle sunabilme bilgi ve becerisini kazandırılması.
Dersin Özeti

Teknik resim ve tasarı geometri ilkeleri, birincil geometrik formların açılımı, plan, kesit, görünüş çizimleri. Uygulamaya yönelik tasarım ürünlerinin mimarı çizim tekniğiyle ifade edilmesi. 

Dersin Öğrenim Çıktıları
1.Teknik çizimlerde kullanılan araç ve gereçleri doğru yöntem ve tekniklerle kullanabilecekler.
2.Nesnelerin plan, kesit ve görünüşlerini ortografik anlatımla çizebileceklerdir.
3.Nesnelerin plan, kesit ve görünüşlerini ortografik anlatımla rapido kalemlerini kullanarak çizebileceklerdir.
4.Nesnelerin  teknik çizimlerini detay ölçeklerinde çizebilecekler.
5.Teknik çizimleri ölçülendirebilecekler.
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama 12 20
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Teknik çizimlerde kullanılan araç ve gereçlerinin tanıtılması. Teknik çizimlerde kullanılan kalemler ve kullanım yöntemleri
2. Hafta T cetveli, gönye ve çizim kalemlerinin nasıl kullanıldığının anlatılması ve örnek uygulamaları. Çizgi ve çizgi çeşitlerinin anlatımları. Çizgi çizilirken dikkat edilmesi gereken hususlar. Uygulama: Birbirine paralel, dik ve kesişen çizgi çalışmaları.
3. Hafta Çizgilerle derinlik anlatımları. Uygulama: Birbirine paralel, dik ve kesişen çizgilerde derinlik anlatımlarının yapılması.
4. Hafta Ölçek kavramının anlatılması. Görünüş kavramının anlatılması. Nesnelerin üst ön ve yan görünüşlerinin ortografik anlatım yoluyla çizim uygulamaları. Uygulama: Dikdörtgenler prizmasının ön, yan ve üst görünüş çizimleri.
5. Hafta Kesit kavramının anlatılması. Nesnelerin üst, ön, yan ve kesit görünüşlerinin ortografik anlatım yoluyla çizim uygulamaları. Uygulama: piramidin ön, yan ve üst görünüşleri
6. Hafta Nesnelerin üst, ön, yan ve kesit görünüşlerinin ortografik anlatım yoluyla çizim uygulamaları. Uygulama: piramidin ön, yan ve üst görünüşleri
7. Hafta Nesnelerin üst, ön, yan ve kesit görünüşlerinin ortografik anlatım yoluyla çizim uygulamalarında yüzey özelliklerinin ifadeleri. Uygulama: Silindir ve koninin üst, ön, yan görünüşleri ve kesitlerinin çizilmesi, yüzey taramaları.
8. Hafta Nesnelerin üst, ön, yan ve kesit görünüşlerinin ortografik anlatım yoluyla çizim uygulamalarında 30, 45 ve 60 derece açılarla bakış. Uygulama: Piramidin 30,45 ve 60 derecelik açılarla yerleştirilerek üst, ön, yan görünüşleri ve kesitlerinin çizilmesi.
9. Hafta Birden çok nesnenin ortografik anlatım yoluyla çizim uygulamalarında dikkat edilecek hususların anlatılması. Cisimlerin önde, arkada, bitişik vb durumlarda çizgi özelliklerinin ifade edilmesi. Uygulama: Küp, dikdörtgenler prizması, koni, silindir ve piram
10. Hafta Rapido kalemlerinin tanıtılması, kullanımı ve bakımı hakkında bilgilendirme. Rapido kalemleriyle çizim yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar ve örnek uygulamalar. Uygulama: Küp, dikdörtgenler prizması, koni, silindir ve piramitten oluşan komposizyonun
11. Hafta İç mekan donatılarının ortografik anlatımla üst, ön, yan ve kesit görünüşlerinin çizilmesi. Uygulama: sınıfta yer alan çizim masalarının 10 ölçekte ortografik anlatımla üst, ön, yan ve kesit görünüşlerinin çizilmesi.
12. Hafta İç mekan donatılarının 1/5, 1/2 ölçekte nokta detay çizimleri. Uygulama: Sınıf kürsüsünün ortografik anlatımla üst, ön, yan ve kesit görünüşleri ve 1/5 , 1/2 nokta detay çizimleri.
13. Hafta İç mekan donatılarının ortografik anlatımla çizilen ön, yan, üst ve kesit görünüşlerinin ölçülendirilmesi. Uygulama: Oturma bankının ortografik anlatımla üst, ön, yan ve kesit görünüşleri ve 1/5 , 1/2 nokta detay çizimlerinin ölçülendirilmesi.
14. Hafta Dönem içi uygulamaların gözden geçirilerek eksik kalan kısımların yeniden tartışılması
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) İç mimari tasarımda görsel algıyı bilir, düzenleme ilkelerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlar. 1 1 1 1 1
PY2) İç mimarlık alanında sanat tarihi ve kültürü, estetik ve malzeme konularını anlar. 1 1 1 1 1
PY3) İç mimari tasarım sürecinde görsel ve yazılı bilgi ve verileri elde eder, estetik ve kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirir ve kullanır. 1 1 1 1 1
PY4) İç mekanda tarihi dokunun etki ve önemini anlar, belgeleme, rölöve ve restorasyon projeleri için gerekli teknikleri kavrar. 1 1 1 1 1
PY5) Tasarladığı mekân ve donatım elemanlarının uygulanabilmesi için gerekli detayları çözümler. 1 1 1 1 1
PY6) Bireysel olarak çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır, proje ve risk yönetir. 1 1 1 1 1
PY7) Meslek etiği, çevre ve yasal sorumlulukları bilir. 1 4 3 1 1
PY8) Mesleği ve ilgili disiplinlerdeki gelişmeleri izleyip değerlendirerek, kendisini sürekli yeniler. 1 4 3 1 1
PY9) Mesleğinde modern araç, teknik ve teknolojileri seçer, etkin olarak kullanır. 1 1 1 5 1
PY10) El çizimleri, maketler ve bilgisayar destekli anlatımlarda dâhil olmak üzere iletişim ve bilişim tekniklerini etkin olarak kullanır. 4 4 3 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 2 14
Uygulamalı Ders 14 0 2 14
Ödevler 14 0 4 56
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 4 56
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 16 4 20
Yari Yılsonu sınavı 1 16 4 20
Toplam İş Yükü (Saat) 180
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri