ICM 108

Yapı Bilgisi

Dersin Adı: ICM 108 Yapı Bilgisi
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd.Doç.Dr. Esra LAKOT ALEMDAR
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1. Türkçü, Çetin, 2004, YAPIM-İlkeler - Malzemeler - Yöntemler - Çözümler, Birsen Yayınevi.
Yardımcı Ders Kitabı 1. Ching, Francis, D., K., Adams, Cassandra, 2006, Çizimlerle Bina Yapım Rehberi, Yapı Yayın, İstanbul.
Dersin Amacı Yapı ve yapı eylemine giriş, genel kavramların belirlenmesi, amaç-malzeme-biçim ilişkisinin açıklanması, yapım ve yapım sistemleri, yapı taşıyıcı sitemlerinin ve detaylarının öğretilmesi ve uygulamaya dönüştürme yeteneğinin geliştirilmesi.
Dersin Özeti

Yapı ve yapı eylemi, amaç-malzeme-biçim ilişkisiMimari kavramlar ve detaylar, yapı öğelerinin tanıtılmasıYapının oluşma süreci ve yapıyı etkileyen etmenlerYapım sistemleri, taşıyıcı sistemler, yapı elemanları ve malzemeleri İşlevsel yapı elemanları: dış kabuk, iç bölmeler ve düşey sirkülasyon alanları

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.    yapı ve yapı eylemine dair genel kavramları öğrenebilecekler.

2.    yapım, yapım sistemleri, taşıyıcı sistemler ve yapı öğelerini tanıyabilecekler.

3.    yapı dış kabuğu, iç bölmeler ve sirkülasyon alanlarını öğrenebilecekler.

       4.   ders içeriğinde öğrendikleri teknik bilgileri uygulamaya dönüştürme yeteneğini kazanabilecekler.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 15
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 25
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Yapıya Giriş-Yapı-Yapım(Konstrüksiyon)-Strüktür Kavramları, Amaç-Biçim-Malzeme İlişkis
2. Hafta Yapının Oluşma Süreci, Yapı Malzemeleri, Yapı Bileşenleri, Yapı Elemanları
3. Hafta Yapıyı Etkileyen Etmenler,Yapım Süreci ve Yapı Elemenlarının İşlevlerine Göre Yapıyı Sınıflandırmak
4. Hafta Yapım Sistemleri - İlkel Yapım Sistemleri ve Geleneksel Yapım Sİstemleri
5. Hafta Yapım Sistemleri - Gelişmiş Geleneksel ve Endüstrileşmiş Yapım Sistemleri
6. Hafta Mimari Kavramlar
7. Hafta Yeniden kullanımları nedeniyle yapılara müdahaleler.
8. Hafta Yapıya Etki Eden Kuvvetler, Yüklerin Taşıtılması Açısından Yapım Sistemleri(Yığma ve İskelet)
9. Hafta Döşemeler: Tasarımı Belirleyen Statik, Yapısal, Fiziksel, Kimyasal ve Mekanik Etmen ve Gereksinimler
10. Hafta Döşemelerin Sınıflandırılması: Plak - Kirişli - Mantar - Seramik - Metal - Ahşap Döşemeler
11. Hafta Binadaki Yerine Göre Döşemelerin Tasarımı ve Döşeme Kaplamalarının Seçim Ölçütleri
12. Hafta Duvar Sistemleri
13. Hafta Kapı ve Pencereler
14. Hafta Merdivenler: İç ve Dış Merdivenler, Tasarım Ölçütleri, Boyutlandırma İlkeleri
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) İç mimari tasarımda görsel algıyı bilir, düzenleme ilkelerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlar. 1 1 1 1 1
PY2) İç mimarlık alanında sanat tarihi ve kültürü, estetik ve malzeme konularını anlar. 1 1 1 1 1
PY3) İç mimari tasarım sürecinde görsel ve yazılı bilgi ve verileri elde eder, estetik ve kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirir ve kullanır. 1 1 1 1 1
PY4) İç mekanda tarihi dokunun etki ve önemini anlar, belgeleme, rölöve ve restorasyon projeleri için gerekli teknikleri kavrar. 1 1 1 1 1
PY5) Tasarladığı mekân ve donatım elemanlarının uygulanabilmesi için gerekli detayları çözümler. 1 1 1 1 1
PY6) Bireysel olarak çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır, proje ve risk yönetir. 1 1 1 1 1
PY7) Meslek etiği, çevre ve yasal sorumlulukları bilir. 1 1 1 1 1
PY8) Mesleği ve ilgili disiplinlerdeki gelişmeleri izleyip değerlendirerek, kendisini sürekli yeniler. 1 1 1 1 1
PY9) Mesleğinde modern araç, teknik ve teknolojileri seçer, etkin olarak kullanır. 1 1 1 1 1
PY10) El çizimleri, maketler ve bilgisayar destekli anlatımlarda dâhil olmak üzere iletişim ve bilişim tekniklerini etkin olarak kullanır. 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 0 2 2
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 2 0 16 32
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 2 12
Yari Yılsonu sınavı 1 10 2 12
Toplam İş Yükü (Saat) 100
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri