ICM 105

Mimarlık Kavramları ve Mekan Bilgisi

Dersin Adı: ICM 105 Mimarlık Kavramları ve Mekan Bilgisi
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd.Doç.Dr. Mukaddes ATAMAN
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1. Kuban, D.,1984,Mimarlık Kavramları;Mimarlığın Kuramsal Sözlüğüne Giriş,Çevre Yayınları, İstanbul. 2. Arcan, E. F., Evci, F., 1992, Mimari Tasarıma Yaklaşım, İki K yayınevi,İstanbul.
Yardımcı Ders Kitabı 1. Bolak, O. 1967; Bina Bilgisi Temel Bilgiler, İTÜ Mimarlık Fak. Yayını,İstanbul 2. Mutlu, A.,1973,Bina Bilgisi, Dizer Kanca Matbaası, İstanbul. 3. Krier, R.,1988, Architectural Composition, Academy Editions, London. 4. Usta, A.,1994, Anadolu Türk Mimarl
Dersin Amacı Öğrencinin meslek, bina ve çevresi konusunda temel bilgilerle donatılması, gözlem gücünün ve isteğinin yerleştirilmesi.
Dersin Özeti

Mimarlık tanımı, tarihsel gelişimi, mimarlık pratiği, mimarların çalışma alanları; Mimarlıkta planlama süreci, mimarlıkta tasarlama evresi; Mimarlıkta bina tasarımı, binayı oluşturan etmenler, binaya ilişkin kavramlar, mimarlıkta form olgusu, form elamanları (kütle, mekan, yüzey, köşe, . . . ) mimarlıkta mekan olgusu; mimari mekanı oluşturan etmenler ve elamanlar, işlev, işlevsel örgütlenme, eylem kavramı, eylem alanları, insan-işlev-ölçü-biçim arasındaki ilişkiler; bina türleri ve tipolojisi; Binanın biçim özellikleri; estetik, ritm, modular, oran, proporsiyon kavramları, bina elamanları, mimarlıkta teknoloji ve ekonomi, mimarlıkta ekoloji ve çevre, bina çevre ilişkisi

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.       Mimarlıkla ilgili temel kavramları ve mimarlık gelişim sürecini hatırlayabilecekler. (Mimarlık, mimar, tasarım, bina, ...vb)

2.       Tasarım sürecinin gelişimini hatırlayabilecekler.

3.       Form, mekan, işlev kavramlarınıbina özelinde tanımlayabilecek ve ifade edebilecekler.

4.       Eylem, eylem alanı kavramlarını açıklamak, Bina sistemi açılım düzeylerini ifade edebilecekler.

5.       Konut mekân organizasyonunda mahremiyet ilişkisini örnekleyerek ifade edebilecekler.

6.       Antropometri-insan ölçümü ile ilgili temel bilgileri hatırlayabilecekler.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 3 15
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 25
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Dersin içeriğinin açıklanması.
2. Hafta Mimarlık nedir? Mimar kimdir? Mimarlık meslek pratiği, diğer disiplinlerle ilişkiler
3. Hafta Mimarlık Kavramları Nelerdir?
4. Hafta Tasarımın tanımı, Tasarım süreci, tasarım süreci ile ilgili tanımlar yaklaşımlar.
5. Hafta Mimari tasarım yaklaşımları, Düşünme biçimleri, Farklı tasarlama teknikleri.
6. Hafta Mimarlıkta Form olgusu, Form elemanları, Form oluşturma biçimleri. Ünlü mimarların uygulamalarından örnekler.
7. Hafta Mimarlıkta mekan olgusu, farklı tanımlar, mekanı oluşturan etmenler, mekan türleri.örneklerin irdelenmesi.
8. Hafta Mimarlıkta mekan olgusu, Ünlü mimarların mekan anlayışları
9. Hafta Fonksiyon- işlev kavramları, İşlev şeması oluşturma, Konutta işlevsel dağılım.
10. Hafta Eylem- eylem alanı kavramları, Bina sistemi açılım düzeyleri, işlevsel düzeyler. Farklı işlevlerde açılım düzeyleri.
11. Hafta Konutta işlevsel dağılım, işlev şemaları örnekleri, Konutun bölümleri, Gizlilik- mahremiyet kavramı.
12. Hafta İnsan- ölçü- biçim ilişkisi, insanın statik ve dinamik ölçüleri.
13. Hafta Bina ögeleri, iç-dış mekan ilişkisi, örneklerin irdelenmesi.
14. Hafta Ünlü mimarların mimarlık anlayışlarının görsel sunumlarla irdelenmesi.
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1 1 1 1 1
PY2) 1 1 1 1 1
PY3) 1 1 1 1 1
PY4) 1 1 1 1 1
PY5) 1 1 1 1 1
PY6) 1 1 1 1 1
PY7) 1 1 1 1 1
PY8) 1 1 1 1 1
PY9) 1 1 1 1 1
PY10) 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 3 0 9 27
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 3 8 0 24
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 12 1 14
Yari Yılsonu sınavı 1 11 1 13
Toplam İş Yükü (Saat) 120
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri