IAY 220

EKG

Dersin Adı: IAY 220 EKG
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı ekniğine uygun EKG çekebilecek ve kalp ritim bozukluklarını ayırt etmek 1. Cihazın kalibrasyonunu yaparak elektrotları doğru yerleştirip EKG çekebilmek 2. EKG dalga ve aralıklarını ayırt ederek değerlendirebilmek 3. EKG üzerinde kalp ritim bozukluklarını ayırt edebilmek.
Dersin Özeti
Tekniğine uygun EKG çekebilecek ve kalp ritim bozukluklarını ayırt etmek
1. Cihazın kalibrasyonunu yaparak elektrotları doğru yerleştirip EKG çekebilmek
2. EKG dalga ve aralıklarını ayırt ederek
değerlendirebilmek
3. EKG üzerinde kalp ritim bozukluklarını ayırt edebilmek.
Dersin Öğrenim Çıktıları

EKG CiHAZI,

EKG OKUMA,

KALP RİTİM BOZUKLUKLARI

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar
Yılsonu sınavı
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Kalbin uyarı ileti sistemi ve normal EKG
2. Hafta EKG değişiklikleri ve fizyolojik varyasyonlar
3. Hafta Aritmilerin oluşum mekanizmaları (tetiklenmiş aktivite, anormal otomatisite, reentry)
4. Hafta Sinüzal ritim bozuklukları (sinus bradikardisi, Sinüs aritmisi)
5. Hafta Supraventriküler aritmiler (Atriyal taşikardi, atriyal flatter, atriyal fibrilasyon)
6. Hafta Supraventriküler aritmiler ( Nodal taşikardiler, kısa PR sendromları, AVNRT, WPW)
7. Hafta Ventriküler aritmiler ( Ektopik atımlar, Ventriküler taşikardi ve ayırıcı tanısı)
8. Hafta Ara sınav Haftası
9. Hafta Ventriküler aritmiler (Ventriküler fibrilasyon defibrilasyon)
10. Hafta İleti bozuklukları-I
11. Hafta İleti bozuklukları-II
12. Hafta EKG örnekleri-I
13. Hafta EKG örnekleri-II
14. Hafta EKG örnekleri-III
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) PY1) Kendi konularında yeterli altyapıya,bilgilere sahip olma;bu bilgileri karşılarına çıkan problemlerin çözümünde etkin kullanabilme becerisi, 4 5 5 5 5
PY2) PY2) Bulundukları işyerlerindeki sistemi analiz edip,gerektiğinde değişikliğe gitme,modern yöntemlerle yeni sistem tasarlama becerisi, 4 5 4 5 4
PY3) PY3) Karşılaştığı problemleri tanımlama,çözme yöntemlerini iş arkadaşları ile diyalogla çözme becerisi; bunu yaparkende sahip olduğu bilgileri modern yöntemlerle sentezleyerek karşılaştığı sorunları çözebilme, 3 5 5 4 4
PY4) PY4) Kendi konularıyla ilgili teorik,teknik,uygulamalı, hukuki,ilkyardım bilgilerine sahip olup,yeni bilgileri öğrenerek çağın gereklerine uyum sağlama becerisi 4 5 5 4 5
PY5) PY5) Problemlerin çözümünde, bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisi, 5 4 4 3 4
PY6) PY6) Hayatları boyunca sürekli eğitime, araştırma, geliştirme ve yenilenme becerisine sahip olma 4 4 5 5 5
PY7) 1 1 1 1 1
PY8) 1 1 1 1 1
PY9) 1 1 1 1 1
PY10) 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 0 39
Uygulamalı Ders 10 0 0 35
Ödevler 1 0 0 20
Sunum / Seminer hazırlama 1 0 0 10
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 20 0 0 30
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 4 1 5
Yari Yılsonu sınavı 1 5 1 6
Toplam İş Yükü (Saat) 145
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri