IAY 218

Besinlerde Toksik Öğeler

Dersin Adı: IAY 218 Besinlerde Toksik Öğeler
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Besinlerdeki toksik öğeler hakkında öğrenme becerisi kazandırmak
Dersin Özeti

Besinlerdeki toksik öğeler, toksin ve toksin çeşitleri, Besinlerle Alınan Zararlı Kimyasalların İnsan Sağlığı Üzerine Etkisi, Ambalaj Malzemelerinden Gıdaya Taşınan Kirleticiler.

Dersin Öğrenim Çıktıları
  1. Besinlerdeki toksik öğeleri öğrenir
  2. Toksin ve toksin çeşitlerini öğrenir
  3. Besinlerle alınan zararlı kimyasalların insan sağlığı üzerine etkisi öğrenir
  4. Ambalaj malzemelerinden gıdaya taşınan kirleticileri öğrenir
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar
Yılsonu sınavı
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Besinlerdeki Toksik Öğeler
2. Hafta Toksin ve Toksin çeşitleri
3. Hafta Besinlerle Alınan Zararlı Kimyasalların İnsan Sağlığı Üzerine Etkisi
4. Hafta Besinlerde Bulunan Kimyasal Kirleticiler
5. Hafta Kimyasal Kirleticiler
6. Hafta Antibiyotikler
7. Hafta Radyonüklidler
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Ambalaj Malzemelerinden Gıdaya Taşınan Kirleticiler
10. Hafta Deterjanlar/Dezenfektan Kalıntıları
11. Hafta Pişirme İşlemi Sırasında Oluşan Kirleticiler
12. Hafta Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar (PAH)
13. Hafta Heterosiklik Aminler (HA)
14. Hafta Heterosiklik Aminler (HA)
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Temel Yaşam Desteği, İleri Yaşam Desteği ve Travma Yaşam Desteği ile ilgili bilgileri öğrenir 1 1 1 1 1
PY2) Felaket durum yönetimi ile ilgili bilgileri öğrenir ve gelişmeleri takip eder 1 1 1 1 1
PY3) İlk yardım ile ilgili uygulamaları takip eder. 1 1 1 1 1
PY4) Acil durumlara hastane öncesi müdahale konusunda bilgileri öğrenir 1 1 1 1 1
PY5) İlk ve Acil Yardım Teknikerliği alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri izler 1 1 1 1 1
PY6) İleri sürüş Teknikleri konusunda bilgileri öğrenir ve gelişmeleri takip eder. 1 1 1 1 1
PY7) Sahada, ambulansta acil tıbbi yardım ve bakım uygular. 1 1 1 1 1
PY8) Felaket durumlarında ve Acil Serviste bakım önceliğini belirlemek için triyaj uygular. 1 1 1 1 1
PY9) Ambulans sürücüsü olarak görev alır 1 1 1 1 1
PY10) Sahada ve ambulansta travma müdahale ve bakımı yapar 1 1 1 1 1
PY11) Demokrasiye ve insan haklarına, toplumsal, bilimsel, kültürel değerlere ve mesleki etik ilkelere uygun davranır 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 9 1 10
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 5 70
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 1 16
Yari Yılsonu sınavı 1 20 1 21
Toplam İş Yükü (Saat) 159
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri