IAY 210

Travma

Dersin Adı: IAY 210 Travma
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Travma Dersinde; Travma vakalarında ve çevresel acillerde acil bakım uygulama ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmak amaçlanmaktadır.
Dersin Özeti

Şok genel yaklaşım, Hemorajik şok, Crush injury, Sepsis, Travmaya metabolik endokrin cevap, Travmaya genel yaklaşım, TR genel bilgiler, Olay yeri değerlendirmesi, Çoklu travmalı hastanın değerlendirilmesi, Hava yolu sağlanması ve ileri hava yolu uygulamaları, Kafa travmaları, Yüz ve boyun travmaları, Yumuşak doku travmaları, Açık kanamalar, Toraks travmaları, Pnömotoraks, Hemotoraks, Açık toraks yaralanmaları, Diyafragma yaralanmaları, Karın travmaları, Künt travmalar, Açık karın yaralanmaları, Pelvis travmaları, Ürogenital travmalar, Spor yaralanmaları, Yanık ve donuklar, Omurga ve omurilik travmaları, Spinal yaralanmalar, Kas iskelet sistemi yaralanmaları, Periferik damar yaralanmaları, Ortopedik travmaları, kırıklar, Tetanoz, Pediatrik travmalar, Sedasyon ve analjezi, Yara iyileşmesine Acil Bakım Uygulamak.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Pediatrik travmalara Acil Bakım Uygulamak.

2. Kafa travmaları, Yüz ve boyun travmaları, Yumuşak doku travmalarını Değerlendirmek,

3. Spor yaralanmalarına Acil Bakım Uygulamak,

4. Hemorajik şok, Crush injury, Sepsisi Değerlendirmek,

5. Karın travmaları, Künt travmalar, Açık karın yaralanmaları, Pelvis travmaları, Ürogenital travmalara Acil Bakım Uygulamak,

6. Omurga ve omurilik travmaları, Spinal yaralanmalar, Kas iskelet sistemi yaralanmaları, Periferik damar yaralanmaları Değerlendirmek

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar
Yılsonu sınavı
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Travmaya genel yaklaşım, TR genel bilgiler, Olay yeri değerlendirmesi, Çoklu travmalı hastanın değerlendirilmesi, Hava yolu sağlanması ve ileri hava yolu uygulamaları
2. Hafta Şok genel yaklaşım, Hemorajik şok, Crush injury, Sepsis, Travmaya metabolik endokrin cevap
3. Hafta Kafa travmaları, Yüz ve boyun travmaları, Yumuşak doku travmaları, Açık kanamalar
4. Hafta Toraks travmaları, Pnömotoraks, Hemotoraks, Açık toraks yaralanmaları, Diyafragma yaralanmaları
5. Hafta Karın travmaları, Künt travmalar, Açık karın yaralanmaları, Pelvis travmaları, Ürogenital travmalar
6. Hafta Yanık ve donuklar
7. Hafta Spor yaralanmaları
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Omurga ve omurilik travmaları, Spinal yaralanmalar, Kas iskelet sistemi yaralanmaları, Periferik damar yaralanmaları
10. Hafta Ortopedik travmaları, kırıklar, Tetanoz
11. Hafta Pediatrik travmalar
12. Hafta Travmaya immün yanıt, Antibiyotik, Nütrisyon Desteği
13. Hafta Sedasyon ve analjezi, Yara iyileşmesi
14. Hafta Olay yeri değerlendirilmesi, Adli olguların değerlendirilmesi
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Temel Yaşam Desteği, İleri Yaşam Desteği ve Travma Yaşam Desteği ile ilgili bilgileri öğrenir 5 4 3 5 3
PY2) Felaket durum yönetimi ile ilgili bilgileri öğrenir ve gelişmeleri takip eder 4 5 4 3 5
PY3) İlk yardım ile ilgili uygulamaları takip eder. 5 3 3 5 4
PY4) Acil durumlara hastane öncesi müdahale konusunda bilgileri öğrenir 4 4 5 3 5
PY5) İlk ve Acil Yardım Teknikerliği alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri izler 4 3 3 4 5
PY6) İleri sürüş Teknikleri konusunda bilgileri öğrenir ve gelişmeleri takip eder. 4 5 3 4 5
PY7) Sahada, ambulansta acil tıbbi yardım ve bakım uygular. 3 3 3 3 3
PY8) Felaket durumlarında ve Acil Serviste bakım önceliğini belirlemek için triyaj uygular. 3 4 4 4 4
PY9) Ambulans sürücüsü olarak görev alır 5 4 4 3 3
PY10) Sahada ve ambulansta travma müdahale ve bakımı yapar 3 4 5 3 4
PY11) Demokrasiye ve insan haklarına, toplumsal, bilimsel, kültürel değerlere ve mesleki etik ilkelere uygun davranır 5 4 4 3 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 4 56
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 14 0 2 28
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 8 1 9
Yari Yılsonu sınavı 1 10 1 11
Toplam İş Yükü (Saat) 146
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri