IAY 116

Enfeksiyon Hastalıkları

Dersin Adı: IAY 116 Enfeksiyon Hastalıkları
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Enfeksiyon hastalıkları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak, enfeksiyon hastalıklarının kontrol altına alınması için bilgi ve beceri kazandırmak
Dersin Özeti

Toplumda sık görülen hastalanma, sakatlık ve ölümlere yol açan, salgınlara neden hastalıklar

Dersin Öğrenim Çıktıları
  1. Enfeksiyon Hastalıklarını tanımak
  2. Enfeksiyon hastalıklarını, ayırdetmek
  3. Enfeksiyon hastalıklarından korunma ve kontrol yöntemlerini bilmek ve uygulamak
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar
Yılsonu sınavı
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Enfeksiyon Etkenlerinin Genel Özellikleri ve Enfeksiyon Oluşumu
2. Hafta Enfeksiyon Hastalıklarının Önemi, Temel Kavramlar, Yayılması ve Kontrol Yöntemleri
3. Hafta Enfeksiyon Hastalıklarının Bildirimi
4. Hafta Enfeksiyon Hastalıklarından Korunmada Bağışıklama (aşılama)
5. Hafta Hastane Enfeksiyonları, Dezenfeksiyon-Sterilizasyon, Asepsi-Antisepsi, İzolasyon
6. Hafta Solunum Yolu İle Bulaşan Enfeksiyon Hastalıkları-1
7. Hafta Solunum Yolu İle Bulaşan Enfeksiyon Hastalıkları-2
8. Hafta Sindirim Yolu İle Bulaşan Enfeksiyon Hastalıkları-1
9. Hafta Arasınav
10. Hafta Sindirim Yolu İle Bulaşan Enfeksiyon Hastalıkları-2
11. Hafta Besin Zehirlenmeleri
12. Hafta Deri ve Mukoza Yolu ile Bulaşan Enfeksiyon Hastalıklar Hastalıkları-1
13. Hafta Deri ve Mukoza Yolu ile Bulaşan Enfeksiyon Hastalıklar Hastalıkları-2
14. Hafta Sosyal Bulaştırıcı Hastalıklar
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Temel Yaşam Desteği, İleri Yaşam Desteği ve Travma Yaşam Desteği ile ilgili bilgileri öğrenir 1 1 1 1 1
PY2) Felaket durum yönetimi ile ilgili bilgileri öğrenir ve gelişmeleri takip eder 1 1 1 1 1
PY3) İlk yardım ile ilgili uygulamaları takip eder. 1 1 1 1 1
PY4) Acil durumlara hastane öncesi müdahale konusunda bilgileri öğrenir 1 1 1 1 1
PY5) İlk ve Acil Yardım Teknikerliği alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri izler 1 1 1 1 1
PY6) İleri sürüş Teknikleri konusunda bilgileri öğrenir ve gelişmeleri takip eder. 1 1 1 1 1
PY7) Sahada, ambulansta acil tıbbi yardım ve bakım uygular. 1 1 1 1 1
PY8) Felaket durumlarında ve Acil Serviste bakım önceliğini belirlemek için triyaj uygular. 1 1 1 1 1
PY9) Ambulans sürücüsü olarak görev alır 1 1 1 1 1
PY10) Sahada ve ambulansta travma müdahale ve bakımı yapar 1 1 1 1 1
PY11) Demokrasiye ve insan haklarına, toplumsal, bilimsel, kültürel değerlere ve mesleki etik ilkelere uygun davranır 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 2 28
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 10 1 11
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 3 42
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 14 0 2 28
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 10 1 11
Toplam İş Yükü (Saat) 127
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri