IAY 111

Tıbbi Atıklar

Dersin Adı: IAY 111 Tıbbi Atıklar
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Sağlık kuruluşlarında her geçen gün tıbbi atık miktarı artmaktadır. Bu atıklar tehlikeli ve zararlıdır. Atıkların sağlık çalışamları tarafından sağlıklı bir şekilde toplanması konusunda eğitilmesi gerekmektedir. Bu konu ile ilgili detaylı bilgiler sunulac
Dersin Özeti

Sağlık kuruluşlarında her geçen gün tıbbi atık miktarı artmaktadır. Bu atıklar tehlikeli ve zararlıdır. Atıkların sağlık çalışamları tarafından sağlıklı bir şekilde toplanması konusunda eğitilmesi gerekmektedir. Bu konu ile ilgili detaylı bilgiler sunulacaktır.

Dersin Öğrenim Çıktıları
  1. Tıbbi atık nedir? Atık kategorisinin örneklerle tanımı
  2. Enfekte atıklar, patolojik atıklar, kimyasal ve radyoaktif atıklar, ağır metaller kesiciler ve basınçlı kaplar
  3. Tıbbi atık kaynakları, tıbbi atık üretim miktarları
  4. Tıbbi atık kontrol yönetmeliği
  5. Tıbbi atık oluşumu, Türkiye’de oluşan tıbbi atık miktarı
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar
Yılsonu sınavı
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Tıbbi atık nedir? Atık kategorisinin örneklerle tanımı
2. Hafta Enfekte atıklar, patolojik atıklar, kimyasal ve radyoaktif atıklar, ağır metaller kesiciler ve basınçlı kaplar
3. Hafta Tıbbi atık kaynakları, tıbbi atık üretim miktarları
4. Hafta Tıbbi atık kontrol yönetmeliği
5. Hafta Tıbbi atık oluşumu, Türkiye`de oluşan tıbbi atık miktarı
6. Hafta Tıbbi atıkların neden olabilecekleri sağlık riskleri
7. Hafta Hastane enfeksiyolları, hastanelerde kullanılan bazı malzemeler ve süreleri
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Tıbbi atıkların risk altında oldukları gruplar
10. Hafta Tıbbi atıkların ünite içerisinde toplanması, taşınması ve depolanması
11. Hafta Belediyelerin yükümlülükleri
12. Hafta Tıbbi atıkların bertaraf edilmesi
13. Hafta Sağlık kuruluşlarında tıbbi atık uygulamaları nasıl olmalıdır
14. Hafta Tıbbi atıklarda kullanılan araç ve ekipmanlar
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Temel Yaşam Desteği, İleri Yaşam Desteği ve Travma Yaşam Desteği ile ilgili bilgileri öğrenir 1 1 1 1 1
PY2) Felaket durum yönetimi ile ilgili bilgileri öğrenir ve gelişmeleri takip eder 1 1 1 1 1
PY3) İlk yardım ile ilgili uygulamaları takip eder. 1 1 1 1 1
PY4) Acil durumlara hastane öncesi müdahale konusunda bilgileri öğrenir 1 1 1 1 1
PY5) İlk ve Acil Yardım Teknikerliği alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri izler 1 1 1 1 1
PY6) İleri sürüş Teknikleri konusunda bilgileri öğrenir ve gelişmeleri takip eder. 1 1 1 1 1
PY7) Sahada, ambulansta acil tıbbi yardım ve bakım uygular. 1 1 1 1 1
PY8) Felaket durumlarında ve Acil Serviste bakım önceliğini belirlemek için triyaj uygular. 1 1 1 1 1
PY9) Ambulans sürücüsü olarak görev alır 1 1 1 1 1
PY10) Sahada ve ambulansta travma müdahale ve bakımı yapar 1 1 1 1 1
PY11) Demokrasiye ve insan haklarına, toplumsal, bilimsel, kültürel değerlere ve mesleki etik ilkelere uygun davranır 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 2 28
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 10 1 11
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 3 42
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 2 12
Yari Yılsonu sınavı 1 15 3 18
Toplam İş Yükü (Saat) 111
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri