IAY 109

Acil Sağlık Hizmetleri I*

Dersin Adı: IAY 109 Acil Sağlık Hizmetleri I*
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi "*" işaretli derslerden başarılı olduğu takdirde Staj dersini alır ve staj yapabilir.
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Tarkan KALAYCIOĞLU
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Öğrenciye yönetmelikleri, mevzuatları, acil sevisin yapısı ve işleyişi hakkında bilgilendirmektir.
Dersin Özeti

Sağlık Hizmetlerini değerlendirmek, Acil Sağlık Hizmetlerini değerlendirmek
Ambulans ve Acil sağlık araçlarını değerlendirmek, Türkiye’de Ambulans donanımlarını ayırt etmek, Türkiye’de Acil servis Yapısı ve işleyişini değerlendirmek, Türkiye’de Acil sağlık hizmetlerinde formları kullanmak. Paramediğin Yetki ve sorumluluklarını değerlendirmek, Görev Organizasyonu yapmak, Kendi güvenliğini sağlamak , Hasta/yaralı güvenliğini sağlamak, Ambulans ve acil sağlık hizmetlerinde haberleşmeyi sağlamak

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.Ambulans ve Acil sağlık araçlarını değerlendirmek

2.Ambulans ve acil sağlık hizmetlerinde haberleşmeyi sağlamak.

3.Kendisinin ve hasta/yaralı güvenliğini sağlamak.

4.Paramediğin Yetki ve sorumluluklarını değerlendirmek ve görev organizasyonu yapmak.

5.Türkiye’de Sağlık hizmetleri ve Acil sağlık hizmetlerini değerlendirmek

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar
Yılsonu sınavı
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Dersin Tanıtımı: Giriş , amaç ve Öğrenim hedefleri
2. Hafta Sağlık Hizmetlerini değerlendirmek
3. Hafta Acil Sağlık Hizmetlerini değerlendirmek
4. Hafta Türkiye’de Acil sağlık hizmetleri ile ilgili mevzuatı değerlendirmek
5. Hafta Türkiye’de Acil sağlık hizmetlerinin teşkilat yapısını değerlendirmek
6. Hafta Ambulans ve Acil sağlık araçlarını değerlendirmek
7. Hafta Türkiye’de Ambulans donanımlarını ayırt etmek
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Türkiye’de Acil servis Yapısı ve işleyişini değerlendirmek
10. Hafta Türkiye’de Acil sağlık hizmetlerinde formları kullanmak
11. Hafta Paramediğin Yetki ve sorumluluklarını değerlendirmek
12. Hafta Görev Organizasyonu yapmak
13. Hafta Kendi güvenliğini sağlamak, Hasta/yaralı güvenliğini sağlamak
14. Hafta Ambulans ve Acil sağlık hizmetlerinde haberleşmeyi sağlamak
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Temel Yaşam Desteği, İleri Yaşam Desteği ve Travma Yaşam Desteği ile ilgili bilgileri öğrenir 5 4 3 4 5
PY2) Felaket durum yönetimi ile ilgili bilgileri öğrenir ve gelişmeleri takip eder 3 3 3 4 3
PY3) İlk yardım ile ilgili uygulamaları takip eder. 4 3 4 3 4
PY4) Acil durumlara hastane öncesi müdahale konusunda bilgileri öğrenir 4 5 4 4 3
PY5) İlk ve Acil Yardım Teknikerliği alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri izler 4 3 4 5 5
PY6) İleri sürüş Teknikleri konusunda bilgileri öğrenir ve gelişmeleri takip eder. 4 5 4 4 5
PY7) Sahada, ambulansta acil tıbbi yardım ve bakım uygular. 5 4 5 4 3
PY8) Felaket durumlarında ve Acil Serviste bakım önceliğini belirlemek için triyaj uygular. 4 5 3 4 4
PY9) Ambulans sürücüsü olarak görev alır 5 5 5 4 4
PY10) Sahada ve ambulansta travma müdahale ve bakımı yapar 4 3 4 5 4
PY11) Demokrasiye ve insan haklarına, toplumsal, bilimsel, kültürel değerlere ve mesleki etik ilkelere uygun davranır 5 5 5 4 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 2 28
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 10 1 11
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 2 1 42
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 2 13
Yari Yılsonu sınavı 1 15 1 16
Toplam İş Yükü (Saat) 110
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri