IAY 108

Tıbbi Fizyoloji

Dersin Adı: IAY 108 Tıbbi Fizyoloji
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Anatomi dersi almadan Fizyoloji dersi alınamaz.
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Umay Meriç Ocak
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Ders kitabı, yardımcı kitap ve diğer kaynaklar
Yardımcı Ders Kitabı Tıbbi Fizyoloji Guyton;Türkçe Çeviri; Prof.Dr. Hayrünisa Çavuşoğlu-Prof.Dr. Berrak Yeğen 11.Basım
Dersin Amacı Fizyoloji dersinde; vücudun temel işlevleri ile sistemleri oluşturan yapı ve organların fizyolojik özellikleri ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır
Dersin Özeti

Fizyolojiye giriş, vücuttaki sıvı bölükleri, hücre fizyolojisi, kas fizyolojisi, dolaşım fizyolojisi, sindirim sistemi fizyolojisi, boşaltım sistemi fizyolojisi, solunum fizyolojisi, endokrin sistem fizyolojisi, merkezi sinir siteni fizyolojisi-1, merkezi sinir sistemi fizyolojisi-2, duyu fizyolojisi-1, duyu fizyolojisi-2, duyu fizyolojisi-3.

Dersin Öğrenim Çıktıları
1 İnsan vücudunun fizyolojik yapısını ayırt etmek
2 Solunum sistemi fizyolojisini ayırt etmek
3 Dolaşım sisteminin fizyolojisini ayırt etmek
4 Sinir sistemi fizyolojisini ayırt etmek
5 Diğer vücut sistemleri ve duyu organlarının fizyolojisini ayırt etmek
6 Solunum Mekaniğini Analiz Edebilmek
7 Vücut Sıvı Bölüklerini ayırt edebilmek
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 5
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 10
Proje/Sunum/Seminer 5
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 20
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Fizyolojide temel kavram ve terimler
2. Hafta Hücre ve Organelleri, Hücre Fonksiyonları
3. Hafta Homeostasis, Negatif ve Pozitif Feedback, Vücut Sıvı Bölükleri
4. Hafta Solunum Mekaniği
5. Hafta Kanda oksijen ve karbondioksitin taşınması ve fonksiyonları
6. Hafta Kalbin fonksiyonları
7. Hafta Kan ve lenf dolaşımı
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Kan ve sıvı- elektrolitler
10. Hafta Santral sinir sistemi
11. Hafta Periferik sistemi
12. Hafta Endokrin sistem
13. Hafta Boşaltım sistemi,Sindirim sistemi
14. Hafta Duyu Organları ve Fonksiyonları
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Temel Yaşam Desteği, İleri Yaşam Desteği ve Travma Yaşam Desteği ile ilgili bilgileri öğrenir 4 4 4 4 4
PY2) Felaket durum yönetimi ile ilgili bilgileri öğrenir ve gelişmeleri takip eder 5 4 4 4 4
PY3) İlk yardım ile ilgili uygulamaları takip eder. 1 1 1 1 1
PY4) Acil durumlara hastane öncesi müdahale konusunda bilgileri öğrenir 5 5 5 5 5
PY5) İlk ve Acil Yardım Teknikerliği alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri izler 1 1 1 1 1
PY6) İleri sürüş Teknikleri konusunda bilgileri öğrenir ve gelişmeleri takip eder. 4 4 3 3 3
PY7) Sahada, ambulansta acil tıbbi yardım ve bakım uygular. 1 1 1 1 1
PY8) Felaket durumlarında ve Acil Serviste bakım önceliğini belirlemek için triyaj uygular. 1 1 1 1 1
PY9) Ambulans sürücüsü olarak görev alır 1 1 1 1 1
PY10) Sahada ve ambulansta travma müdahale ve bakımı yapar 1 1 1 1 1
PY11) Demokrasiye ve insan haklarına, toplumsal, bilimsel, kültürel değerlere ve mesleki etik ilkelere uygun davranır 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 0 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 0 0 10
Sunum / Seminer hazırlama 1 0 0 10
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 0 28
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 0 10
Yari Yılsonu sınavı 1 0 0 10
Toplam İş Yükü (Saat) 107
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri