IAY 104

Acil Hasta Bakımı II*

Dersin Adı: IAY 104 Acil Hasta Bakımı II*
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi 1. Acil Hasta Bakımı-I dersini almış olmak. 2. "*" işaretli derslerden başarılı olduğu takdirde Staj dersini alır ve staj yapabilir.
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı OCAK
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Hasta veya yaralıyı izlemek, ilaç uygulamak, enfeksiyon hastalıklarını değerlendirmek ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin Özeti

Myokardenfaktüsü, toksikolojikacillerde, ürogenital acillerde, enfeksiyon acillerde, antibiyotik seçiminde genel ilkeler, sepsis, diyabet, troidg,b, metabolik hastalıklarda, akut apandisitis, akut gastroenterit gibi sindirim sistemi acillerinde, mide, karaciğer, pankreas, dalak gibi sindirim sistemi hastalıklarında, defibrilasyon ve kardiyoversiyon uygulama prensipleri, derin ventrombozu, pulmonertromboemboli, hipertansiyon ve acil durumlarda, kalp yetmezliği, akciğer ödemi, astım ve koah, akut koroner sendromlarda, hastane öncesi acil bakımda kullanılan sıvılar ve ilaçlar, hastane öncesi acil bakımda hava yolu uygulamalarında acil bakım uygulamak.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.Metabolik Hastalıklarda Acil Bakım Uygulamak,

2. Hipertansiyonu Değerlendirmek,

3. Akut Koroner Sendromlarında Acil Bakım Uygulamak,

4. Ürogenital Acilleri Değerlendirmek,

5. İleri Kardiyak Yaşam Desteği Uygulamak,

6. Toksikolojik Acillerde Acil Durum Uygulamak.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar
Yılsonu sınavı
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta İleri Kardiyak Yaşam Desteği, Hastane Öncesinde Kardiyak Arrest Yönetimi, Kardiyak Arrest Ritimleri
2. Hafta Akut Koroner Sendromlar
3. Hafta Hastane Öncesi Acil Bakımda Kullanılan Sıvılar ve ilaçlar, Hastane Öncesi Acil Bakımda Hava Yolu Uygulamaları
4. Hafta Kalp Yetmezliği, Akciğer Ödemi, Astım ve KOAH
5. Hafta Hipertansiyon ve Acil Durumlar
6. Hafta Derin ventrombozu, PulmonerTromboemboli
7. Hafta Defibrilasyon vekardiyoversiyon Uygulama Prensipleri
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Sindirim Sistemi Hastalıkları (Mide, Karaciğer, Pankreas, Dalak)
10. Hafta Sindirim Sistemi Acilleri ( Akut Apandisitis, Akut Kolesistit, Akut Gastroenterit)
11. Hafta Metabolik Hastalıklar (Diyabet, Tiroid)
12. Hafta Enfeksiyon Acilleri, Antibiyotik Seçiminde Genel İlkeler, Sepsis
13. Hafta Ürogenital Aciller (Erkek Ürogenital Sistem Acilleri, Kadın Ürogenital Sistem Acilleri, Renalkolik)
14. Hafta Toksikoloji (Zehirlenmiş Hastaya Yaklaşım, Karbonmonoksit Zehirlenmeleri, Tarım İlaçları Zehirlenmeleri, Besin Zehirlenmeleri), MyokardEnfaktüsü
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Temel Yaşam Desteği, İleri Yaşam Desteği ve Travma Yaşam Desteği ile ilgili bilgileri öğrenir 4 4 3 3 4
PY2) Felaket durum yönetimi ile ilgili bilgileri öğrenir ve gelişmeleri takip eder 4 4 4 3 4
PY3) İlk yardım ile ilgili uygulamaları takip eder. 3 4 4 4 4
PY4) Acil durumlara hastane öncesi müdahale konusunda bilgileri öğrenir 3 4 4 4 4
PY5) İlk ve Acil Yardım Teknikerliği alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri izler 5 3 4 3 4
PY6) Tıbbi laboratuvar ile ilgili konularda sahip olduğu bilgi ve becerileri kullanarak düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini aktarır. 4 5 4 4 3
PY7) Sahada, ambulansta acil tıbbi yardım ve bakım uygular. 4 4 4 5 4
PY8) Felaket durumlarında ve Acil Serviste bakım önceliğini belirlemek için triyaj uygular. 4 4 5 3 5
PY9) Ambulans sürücüsü olarak görev alır 4 5 5 4 5
PY10) Sahada ve ambulansta travma müdahale ve bakımı yapar 4 5 3 4 5
PY11) Demokrasiye ve insan haklarına, toplumsal, bilimsel, kültürel değerlere ve mesleki etik ilkelere uygun davranır 5 3 4 5 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 10 1 11
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 2 2 56
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 1 16
Yari Yılsonu sınavı 1 17 1 18
Toplam İş Yükü (Saat) 143
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri