HRT 416

Bitirme Çalışması

Dersin Adı: HRT 416 Bitirme Çalışması
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 8
AKTS Kredi Değeri 10
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 0
Uygulama Saati 6
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Prof. Dr. Nihat Akyol
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Öğrencilerin Harita Mühendisiliği ile ilgili bir problem veya projeyi kazanmış olduğu bilgi, beceri ve mesleki araçları kullanarak çözüp rapor halinde sunmasını sağlamaktır.
Dersin Özeti
Verilecek bir mesleki görevi çözüp raporlamaya yönelik bağımsız veya ekip çalışması. Kullanılacak bazı bilgi ve faaliyetler: Arazi ölçüleri, laboratuar ölçüleri, hesap ve değerlendirmeler, çizim işlemleri ve literatür
araştırmaları, almış olduğu bütün ders, laboratuvar ilgili konular. Paket programlar. Çalışma yazılı bir rapor ve sunum ile sonuçlandırılır. 
Dersin Öğrenim Çıktıları

1.   Mesleğinde temel bilgileri kullanır.

2.   Verilen bir görev veya proje ile ilgili çalışma yapıp sonuçlandırır.

3.   Rapor hazırlar ve sunum yapar.

4.   Verileri işleyip sonuca ulaşır.

5.  Harita mühendisliği ile ilgili modern metot, program ve becerileri kullanır.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama 14 40
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer 4 60
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar
Yılsonu sınavı 0 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Konuların tanıtılması ve dağıtılması
2. Hafta Proje ve görev literatür taraması
3. Hafta Ara rapor 1 ve sunumu
4. Hafta Ölçümlerin yapılması
5. Hafta Gerekli çalışmaların yapılması
6. Hafta Ara rapor 2 ve sunumu
7. Hafta Gerekli çalışmaların yapılması
8. Hafta Verilerin işlenmesi
9. Hafta Ara rapor 3 ve sunumu
10. Hafta Ek veri ve bilgi üretilmesi
11. Hafta Ek veri ve bilgi üretilmesi ve işlenmesi
12. Hafta Ara rapor 4 ve sunumu
13. Hafta Raporların birleştirilip eksiklerin giderilmesi.
14. Hafta Görev ve projenin nihai raporunun teslimi ve sözlü sunumları
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygular. 5 1 1 1 1
PY2) Deney/proje tasarlar, uygular, sonuçları analiz eder ve yorumlar. 1 1 1 5 1
PY3) Bir sistemi, sistem bileşeni ya da süreci analiz eder ve gereksinimleri karşılamak üzere tasarlar. 4 5 1 1 1
PY4) Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır, proje yönetir. 1 1 1 1 1
PY5) Harita Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer. 1 1 1 1 1
PY6) Harita mühendisliğini etik, sosyal, hukuki ve çevre değerleri doğrultusunda uygular. 1 1 1 1 1
PY7) İletişim ve bilişim teknolojilerini etkin kullanır. 1 4 5 1 1
PY8) Dünya çapında sorunlar için mühendislik çözümlerinin etkilerinin bilincindedir. 1 1 1 1 1
PY9) Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir ve ilgili faaliyetlere katılır. 1 1 1 1 1
PY10) Çağın ve ülkenin güncel konularını bilir. Girişimci, yenilikçi ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgilidir. 1 1 1 1 1
PY11) Harita mühendisliği için gerekli beceri, modern teknik ve araçları seçer, kullanır. 1 1 1 1 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 0
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 5 10 0 50
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 110 0 110
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 14 5 0 70
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 14 5 0 70
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 0
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 300
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 10
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri