HRT 407

Kırsal Alan Düzenlemesi

Dersin Adı: HRT 407 Kırsal Alan Düzenlemesi
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 7
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lİsans
Dersin Öğretim Elemanı Prof. Dr. Nihat AKYOL
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1.Milletlerarası Tarım Reformu ve Kırsal Kalkınma Kongresi Tebliğler Kitabı, 22-27 Eylül 1992, Ankara
Yardımcı Ders Kitabı Prof. Dr. Tahsin Yomralıoğlu- Arsa ve Arazi Düzenlemesi İçin Yeni Bir Uygulama Şekli Prof. Dr. Zerrin Demirel- Kırsal Toprak Düzenlemesi (Arazi Toplulaştırması) 3194 sayılı Yasanın 18. Madde Uygulaması(Arsa ve Arazi Düzenlemesi)
Dersin Amacı Kırsal Alan Düzenlemesi dersi, kırsal alandaki tarım arazilerinin kullanımına ilişkin genel sorunlara eğilir ve tarım arazilerinin etkin kullanımına ilişkin alternatifli çözüm önerileri sunar.
Dersin Özeti

Türkiye’deki Tarım Politikası ve Tarihi Gelişimi, Tarım ve Tarımsal Üretim Kavramları, Tarımsal Üretimi Etkileyen Faktörler, Türkiye’deki Tarım İşletmeleri ve Özellikleri, Tarım Arazilerinin Parçalanması ve İşletmelere Etkisi, Tarım Arazilerinin Parçalanma Nedenleri, Arazi Toplulaştırmasının Tasarlanması, Arazi Toplulaştırmasının Safhaları, Toplulaştırmada Ölçme İşlemleri, İmar İlişkileri, Uygulanmış Arazi Toplulaştırma Projelerinin Tanıtımı, Arazi Toplulaştırmasında Proje Sınırının Belirlenmesi, Alan Kontrolü ve Mühendislik Çözümlerinin Hukuksal Sonuçları, Arazi Toplulaştırmasında Uygulama Süreci ve Mevcut Sorunlar.

Dersin Öğrenim Çıktıları

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

   

ÖÇ - 1 :

Kırsal alan düzenlemesine dair temel kavramlara hakim olacak.

5,10

1,6

ÖÇ - 2 :

Kırsal alan düzenlemesini gerektiren tarımsal sorunlara aşina olacak ve sorunlara dair çözüm yolları geliştirecek.

5,8

1,6

ÖÇ - 3 :

Ülkemizde arazi düzenlemesine dair yasal mevzuatı tanıyacak ve bürokratik süreç takibine hazırlıklı olacak.

3

1,6

ÖÇ - 4 :

Kırsal alan düzenlemesinin aşamalarını ve projede görev alan harita mühendisleri ile diğer meslek dalından sorumluların yetki ve görev sınırlarını kavrayacak

2,4,12

1,6

ÖÇ - 5 :

Gelişmiş ülkelerde arazi toplulaştırma çalışmaları hakkında bilgi sahibi olacak ve ülkemizde istenilen seviyenin yakalanması için yapılması gerekenlere vakıf olacak.

8

1,6

BÖÇK : Bölüm öğrenme çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Giriş, Dersin İçeriği, Kaynak Tanıtımı, Türkiye’deki Tarım Politikası ve Tarihi Gelişimi
2. Hafta Tarım ve Tarımsal Üretim Kavramları, Tarımsal Üretimi Etkileyen Faktörler
3. Hafta Organik Tarımın Gelişimi ve Önemi, Hassas Uygulamalı Tarım Teknolojileri
4. Hafta Türkiye’deki Tarım İşletmeleri ve Özellikleri, Tarım Arazilerinin Parçalanması ve İşletmelere Etkisi
5. Hafta Tarım Arazilerinin Parçalanma Nedenleri, Toplulaştırmaya Giriş
6. Hafta Arazi Toplulaştırması Hakkında Genel Bilgiler, Arazi Toplulaştırmasının Sağlık, Çevre, Güvenlik Üzerindeki Etkileri
7. Hafta Arazi Toplulaştırmasının Tasarlanması
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Arazi Toplulaştırmasının Safhaları
10. Hafta Toplulaştırmada Ölçme İşlemleri, İmar İlişkileri, Uygulanmış Arazi Toplulaştırma Projelerinin Tanıtımı
11. Hafta Arazi Toplulaştırmasında Proje Sınırının Belirlenmesi, Alan Kontrolü ve Mühendislik Çözümlerinin Hukuksal Sonuçları
12. Hafta Arazi Toplulaştırmasında Uygulama Süreci ve Mevcut Sorunlar
13. Hafta Toprak-Konum-Verim Endeks Sınırlarının Tespitinde Dikkate Alınan Kıstaslar
14. Hafta Yeni Blok Alanlarının Oluşturulması, Blok Alanlarının Hesaplanması ve Yeni Parselasyonun Oluşturulması
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygular. 1 2 1 4 1
PY2) Deney/proje tasarlar, uygular, sonuçları analiz eder ve yorumlar. 1 2 1 4 1
PY3) Bir sistemi, sistem bileşeni ya da süreci analiz eder ve gereksinimleri karşılamak üzere tasarlar. 1 2 3 3 1
PY4) Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır, proje yönetir. 1 3 2 5 1
PY5) Harita Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer. 3 5 3 4 1
PY6) Harita mühendisliğini etik, sosyal, hukuki ve çevre değerleri doğrultusunda uygular. 3 4 4 4 1
PY7) İletişim ve bilişim teknolojilerini etkin kullanır. 1 1 1 3 1
PY8) Dünya çapında sorunlar için mühendislik çözümlerinin etkilerinin bilincindedir. 1 4 4 4 1
PY9) Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir ve ilgili faaliyetlere katılır. 1 1 2 4 1
PY10) Çağın ve ülkenin güncel konularını bilir. Girişimci, yenilikçi ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgilidir. 1 4 4 4 1
PY11) arita mühendisliği için gerekli beceri, modern teknik ve araçları seçer, kullanır. 3 4 3 5 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 0
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 0
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 0
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri