HRT 405

Uzaktan Algılama

Dersin Adı: HRT 405 Uzaktan Algılama
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 7
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi -
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Doç.Dr. Aytap Sezer
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Campbell J B, 1996, Introduction to Remote Sensing, 2. ed., The Guilford Press
Yardımcı Ders Kitabı Lillesand T M, Kiefer R W, 1997, Remote Sensing and Image Interpretation, John Wiley Sons, USA
Dersin Amacı Öğrencilere uzaktan algılamanın temel kavramlarını ve sayısal görüntü işleme tekniklerinin bilgilerini vermek, uzaktan algılama yazılımıyla temel analizleri gerçekleştirmelerini sağlamak.
Dersin Özeti

Uzaktan algılamanın temel prensipleri ve elekromayetik radyasyonun genel hatları. Sayısal görüntü işleme. Veri tipleri ve verinin ön işleme evreleri. Konumlandırma ve harita projeksiyonları. Uzaktan algılama ile görüntülerin çeşitli analiz metodları, farklı uygulamalarda kullanımı.

Dersin Öğrenim Çıktıları
1.   Uydu görüntülerinde geometrik ve radometrik düzeltmeyi bilir ve açıklar.
2.   Uzaktan algılama uygulamalarında kullanılan uydu görüntülerini bilir.
3.   Uzaktan algılamanın temel prenspileri, kavramları ve terminolojisini bilir ve açıklar.
4.   Sayısal görüntü işleme tekniklerini öğrenir ve uygular.
5.   Veri tipleri ve verinin ön işleme evrelerini bilir.
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 14 20
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Uzaktan Algılama: Tarihçe, gelişim, tanımlar ve kavramlar, temel prensipler- Uzaktan algılama uygulamaları
2. Hafta Enerji kaynakları, elektromanyetik spektrum- Elektromanyetik enerjinin atmosfer ve yeryüzeyiyle etkileşimi
3. Hafta Uydular ve karakteristikleri
4. Hafta Algılayıcı türleri
5. Hafta Çözünürlük kavramı: Mekansal, spektral, radyometrik ve zamansal çözünürlük
6. Hafta Termal, mikrodalga ve hiperspektral algılamanın temel prensipleri- LiDAR
7. Hafta Görüntü yorumlamanın temel prensipleri ve adımları- Görsel yorumlama teknikleri
8. Hafta ARASINAV
9. Hafta Sayısal görüntü işleme - Görüntü işleme: Yazılım ve donanım
10. Hafta Radyometrik düzeltme- Geometrik düzeltme, Görüntü iyileştirme
11. Hafta Temel bileşenler analizi- Bitki indeksi algoritmaları
12. Hafta Görüntü sınıflandırma- Kontrolsüz sınıflandırma- Kontrollü sınıflandırma
13. Hafta Sınıflandırma doğruluğunun değerlendirilmesi
14. Hafta Eksikliklerin tamamlanması ve genel tekrar
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygular. 3 3 4 2 1
PY2) Deney/proje tasarlar, uygular, sonuçları analiz eder ve yorumlar. 1 1 1 5 1
PY3) Bir sistemi, sistem bileşeni ya da süreci analiz eder ve gereksinimleri karşılamak üzere tasarlar. 3 3 4 1 1
PY4) Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır, proje yönetir. 1 1 1 1 1
PY5) Harita Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer. 3 3 4 1 1
PY6) Harita mühendisliğini etik, sosyal, hukuki ve çevre değerleri doğrultusunda uygular. 1 1 1 1 1
PY7) İletişim ve bilişim teknolojilerini etkin kullanır. 1 1 1 1 1
PY8) Dünya çapında sorunlar için mühendislik çözümlerinin etkilerinin bilincindedir. 1 1 1 1 1
PY9) Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir ve ilgili faaliyetlere katılır. 1 1 1 1 1
PY10) Çağın ve ülkenin güncel konularını bilir. Girişimci, yenilikçi ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgilidir. 1 1 1 1 1
PY11) Harita mühendisliği için gerekli beceri, modern teknik ve araçları seçer, kullanır. 4 4 4 2 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 1 2 42
Uygulamalı Ders 14 1 2 42
Ödevler 10 2 0 20
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 2 17
Yari Yılsonu sınavı 1 27 2 29
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri