HRT 401

Coğrafi Bilgi Sistemleri

Dersin Adı: HRT 401 Coğrafi Bilgi Sistemleri
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 7
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Prof. Dr. Nihat Akyol
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Principles of Geographical Information Systems for Land Resources Assessment, Burrough P A, Oxford University Press, 2. ed. 1998
Yardımcı Ders Kitabı 1.) An Introduction to Digital maping, Masry S E, Lee Y C, Lec. Notes, Dep. of Surveying Eng. U of New Brunswick, 1988. 2.) Beyond Mapping, Concepts, Algorithms & Issues in GIS, Berry J K, GIS World Books,1993, 3.) Operations in Computer-Assisted M
Dersin Amacı Öğrencilerin CBS ve buna altlık teşkil eden Veri Tabanı Sistemlerini öğrenmesi ve Harita Mühendisliğine uygulaması.
Dersin Özeti
CBS üstbakışı. Kavramlar ve uygulamalar, Çizge teorisi ve topoloji,Topolojik veri yapıları. CBS'de Topoloji kurma, veritabanı, Konumsal Analizler ve bu işlemlerin sınıflandırılması. Vektör bindirme, Konumsal sorgu işlemleri. Raster analizler: Yeniden sınıflandırma, raster bindirme, yakınlık analizleri, Ağ analizleri. Yol, enerji ve hidrografik ağlarda analizler.
Dersin Öğrenim Çıktıları
1.   Konumsal ve konumsal olmayan bilgi sistemlerini bilir ve CBS'nin kullanım alanlarını kavrar.
2.   CBS konumsal analiz fonksiyonlarını bilir, gerçek problemleri modeller.
3.   Modern harita üretim yaklaşımları ile verinin etkin bir şekilde sunumunu yapar.
4.   Uygulama projeleri yaparak gerçek dünya problemlerinin CBS ile nasıl modellenebileceğini bilir.
5.   Konumsal bilginin doğru karar verebilmek için ne kadar önemli olduğunu kavrar.
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar 14 10
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 10 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 50
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta CBS temel kavramlar ve uygulamalar; CBS`ye giriş, karakteristik CBS uygulamaları, tarihsel gelişim ve mevcut durum. Lab1 - ArcGIS 10 ortamına giriş
2. Hafta CBS ve topoloji; Topolojik veri yapıları. CBS`de topoloji kurma. Topoloji ihtiyacı. Lab-2: ArcGIS 10`da topoloji kurma
3. Hafta CBS`de veritabanı tasarımı. Veri Modelleri ve veri modelleme. Lab3- Dönem projesine başlangıç ve ArcGIS`te veri tabanı tasarımı
4. Hafta Konumsal analiz; vektör bindirme, vektör yakınlık (buffer), kesişim (intersect) analizleri Lab4- Dönem projesinde vektör bindirme işlemlerinin uygulanması
5. Hafta CBS de konumsal olmayan ve konumsal sorgu işlevleri. Lab5- Dönem projesinde sorgu uygulamaları
6. Hafta Konumsal analizler - Konumsal analiz işlemlerinin sınıflandırılması (J.K.Berry) Lab6-Raster analiz işlemlerinin dönem projesinde uygulanması. eğim ve bakı haritaları oluşturma
7. Hafta Konumsal analiz: rater işlemler; yakınlık haritaları, ağırlıklandırılmış bindirme ve toplam. Lab7-Dönem projesinde, Çok ölçütlü analiz uygulaması ile raster işlemlerin kullanımı
8. Hafta CBS de Ağ analizleri-1 Lab8-Yol ağı veri seti oluşturma- 1
9. Hafta CBS de Ağ analizleri-2 Lab9-Yol ağı veri seti oluşturma- 2
10. Hafta Uygulamalar ve Lab sözlü soru-cevap
11. Hafta CBS de Ağ analizleri-3 Lab8-Altyapı ağı veri seti oluşturma-1
12. Hafta CBS de Ağ analizleri-4 Lab8-Altyapı ağı veri seti oluşturma-2
13. Hafta CBS de Ağ analizleri-5 Lab8-Hidrografik ağ veri seti oluşturma-1
14. Hafta Uygulama ve Lab sözlü soru-cevap
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygular. 2 3 1 1 1
PY2) Deney/proje tasarlar, uygular, sonuçları analiz eder ve yorumlar. 1 3 1 1 2
PY3) Bir sistemi, sistem bileşeni ya da süreci analiz eder ve gereksinimleri karşılamak üzere tasarlar. 1 3 1 1 1
PY4) Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır, proje yönetir. 1 1 1 1 5
PY5) Harita Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer. 2 1 1 1 1
PY6) Harita mühendisliğini etik, sosyal, hukuki ve çevre değerleri doğrultusunda uygular. 1 1 1 1 1
PY7) İletişim ve bilişim teknolojilerini etkin kullanır. 1 1 5 1 1
PY8) Dünya çapında sorunlar için mühendislik çözümlerinin etkilerinin bilincindedir. 1 1 1 1 1
PY9) Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir ve ilgili faaliyetlere katılır. 1 1 1 1 1
PY10) Çağın ve ülkenin güncel konularını bilir. Girişimci, yenilikçi ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgilidir. 1 1 1 5 1
PY11) Harita mühendisliği için gerekli beceri, modern teknik ve araçları seçer, kullanır. 2 3 1 5 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 1 2 42
Uygulamalı Ders 14 1 2 42
Ödevler 2 4 0 8
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 8 0 8
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 2 4 1 10
Ara Sınavlar 1 15 2 17
Yari Yılsonu sınavı 1 21 2 23
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri