HRT 318

Yerel Yön. Harita Müh. Uygulamaları

Dersin Adı: HRT 318 Yerel Yön. Harita Müh. Uygulamaları
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 6
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Açlar A., Kentsel toprak Düzenlemesi Ders Notları, YTÜ 1998, İSTANBUL
Yardımcı Ders Kitabı 1983 tarihli İmar Kanunu, 4650 Kamulaştırma Kanunu, belediyeler ve Büyükşehir Belediyeler Kanunu,Kıyı Kenar kanunu
Dersin Amacı Ülkemizde yerel yönetim kavramının ifade ettiği unsurları , bu unsurların harita mühendisliği uygulamalarındaki yetki, görev ve sorumluluklarını öğretmeyi amaçlar.
Dersin Özeti

Yerel yönetimler ve merkezi yönetim ilişkileri, Yere yönetimlerin yetki ve sorumlulukları, Yerel yönetimlerde harita mühendisliği uygulamaları, İmar Uygulamaları, Yapılaşmış alanlarda kentsel dönüşüm , Orman ve kıyı alanlarının kullanımı, Kamu yararı ilişkileri.

Dersin Öğrenim Çıktıları
ÖÇ - 1 :

Hukuk normları ve yerel yönetim ilişkilerinin kavratılması

 

 

ÖÇ - 2 :

Yerel yönetimlerde harita mühendisliği yetki ve sorumluluklarının kavratılması 

 

 

ÖÇ - 3 :

Kentsel dönüşüm sürecine hakim olunması

 

 

ÖÇ - 4 :

Kıyı, kent ve orman ilişkisinin anlaşılması

 

 

ÖÇ - 5 :

Uygulamalarda kamu yararı kavramının anlamı

 

 

 

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Yerel yönetimler, yetki ve sorumluluklar, belediye yasası ve mevzuatı
2. Hafta Kentsel alanlarda Harita mühendisliği uygulamaları
3. Hafta Gecekondu mevzuatı ve Islah İmar Planı
4. Hafta Yerel yönetimler için halihazır üretim projeleri
5. Hafta Kent bilgi sistemlerinin yerel yönetimler açısından önemi
6. Hafta Kentsel dönüşümün tanımı ve yöntemleri
7. Hafta Kentsel dönüşümde değerleme
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Orman ve kent ilişkisi
10. Hafta Kıyı kenar mevzuatı ve uygulamaları
11. Hafta Yerel yönetimlerde arsa üretimi
12. Hafta İmar planı ve uygulama ilişkileri
13. Hafta İmar planı ve uygulama örnekleri
14. Hafta İmar uygulamalarında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygular. 2 3 3 2 2
PY2) Deney/proje tasarlar, uygular, sonuçları analiz eder ve yorumlar. 2 3 3 2 2
PY3) Bir sistemi, sistem bileşeni ya da süreci analiz eder ve gereksinimleri karşılamak üzere tasarlar. 3 3 3 2 2
PY4) Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır, proje yönetir. 3 4 3 3 2
PY5) Harita Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer. 3 4 2 3 2
PY6) Harita mühendisliğini etik, sosyal, hukuki ve çevre değerleri doğrultusunda uygular. 4 3 2 2 2
PY7) İletişim ve bilişim teknolojilerini etkin kullanır. 2 2 2 2 2
PY8) Dünya çapında sorunlar için mühendislik çözümlerinin etkilerinin bilincindedir. 2 3 3 2 3
PY9) Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir ve ilgili faaliyetlere katılır. 2 2 2 3 3
PY10) Çağın ve ülkenin güncel konularını bilir. Girişimci, yenilikçi ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgilidir. 3 3 3 2 3
PY11) arita mühendisliği için gerekli beceri, modern teknik ve araçları seçer, kullanır. 2 3 3 2 2
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 0
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 0
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 0
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri