HRT 313

Kamulaştırma Tekniği

Dersin Adı: HRT 313 Kamulaştırma Tekniği
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 5
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Prof. Dr. Nihat AKYOL
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Yomralıoğlu, T., 1997, Kentsel Alan Düzenlemelerinde İmar Planı Uygulama Teknikleri?, (editör), JEFOD Yayın No:1, Trabzon.
Yardımcı Ders Kitabı Bilgen, Pertev; Kamulaştırma Hukuku, İstanbul, Filiz Kitabevi, 1999 Böke, Veli; Kamulaştırma Kanunu ve Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Davaları, Ankara, Seçkin Yayınları, 2004
Dersin Amacı Kamulaştırma Tekniği, halihazırda yapılan kamulaştırma işlemlerine ait temel kavramların açıklandığı, uygulamanın teknik ve hukuki boyutunun ele alındığı, uygulamanın başından sonuna kadar Harita Mühendisleri ve ilgili meslek gruplarının yetki, görev ve sorumluluklarının anlatıldığı, teorik öğretime dayalı bir derstir.
Dersin Özeti
     

 

Dersin Öğrenim Çıktıları

Öğrenme Çıktıları

BÖÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

   

ÖÇ - 1 :

Kamulaştırmaya ait temel kavramlara hakim olabilecek.

1,5,10

1,6

ÖÇ - 2 :

 Kamulaştırmanın teknik ve hukuki boyutuna dair bilgi sahibi olabilecek.

1,5,10

1,6

ÖÇ - 3 :

Kamulaştırma işleminin başından sonuna kadar Harita mühendislerinin yetki, görev ve sorumluluklarını kavrayabilecek.

1,5,10

1,6

ÖÇ - 4 :

Kamulaştırmada öncü ülkelerde uygulamanın nasıl yapıldığını kavrayabilecek ve kamulaştırmada eksik noktalarımızı daha rahat anlayabilecek.

1,5,10

1,6

ÖÇ - 5 :

Kamulaştırma işleminin aşamalarını ve bürokratik süreci tanımlayabilecek.

1,5,10

1,6

 

ÖÇ - 6 :

Kamulaştırma tescili ve kamulaştırma davalarına ilişkin fikir sahibi olabilecek.

1,5,10

1,6

ÖÇ - 7 :

Kamulaştırma çeşitlerini  ve kamulaştırma örnek projelerini görme fırsatı bulabilecek.

1,5,10

1,6

BÖÇK : Bölüm öğrenme çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Giriş, Dersin Kapsamı, Kavramlar, Ders Kaynaklarının Tanıtımı
2. Hafta Geçmişten Günümüze Hukuki ve Teknik Açıdan Kamulaştırma
3. Hafta Gelişmiş Ülkelerde Kamulaştırmaya Genel Bakış
4. Hafta Kamulaştırmada Ölçme Çalışmaları ve Harita Mühendislerinin Görevleri
5. Hafta Kamulaştırma İlkeleri ve Çeşitleri
6. Hafta Kamulaştırmanın Teknik ve Hukuki Yönden İncelenmesi
7. Hafta Kamulaştırmada Kıymet Takdiri ve Değerlendirme
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Özel Kamulaştırmalar
10. Hafta Kamulaştırmada Taşınmazın Tescili ve Kamulaştırma Davaları
11. Hafta Kamulaştırmada Karşılaşılan Teknik ve Hukuki Sorunlar
12. Hafta Kamulaştırmada Teknik Şartnameler ve Uygulama Örnekleri
13. Hafta Örnek Kamulaştırma Projelerinin İncelenmesi ve Yorumlanması
14. Hafta Kamulaştırmaya Alternatif Uygulamalar
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygular. 1 1 2 2 2
PY2) Deney/proje tasarlar, uygular, sonuçları analiz eder ve yorumlar. 1 1 2 3 2
PY3) Bir sistemi, sistem bileşeni ya da süreci analiz eder ve gereksinimleri karşılamak üzere tasarlar. 1 1 1 3 2
PY4) Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır, proje yönetir. 1 3 4 4 3
PY5) Harita Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer. 1 3 5 4 3
PY6) Harita mühendisliğini etik, sosyal, hukuki ve çevre değerleri doğrultusunda uygular. 3 5 5 4 2
PY7) İletişim ve bilişim teknolojilerini etkin kullanır. 1 1 1 2 2
PY8) Dünya çapında sorunlar için mühendislik çözümlerinin etkilerinin bilincindedir. 3 5 5 5 2
PY9) Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir ve ilgili faaliyetlere katılır. 3 3 5 4 4
PY10) Çağın ve ülkenin güncel konularını bilir. Girişimci, yenilikçi ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgilidir. 1 2 4 5 4
PY11) Harita mühendisliği için gerekli beceri, modern teknik ve araçları seçer, kullanır. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 0
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 0
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 0
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri