HRT 310

Kadastro Bilgisi

Dersin Adı: HRT 310 Kadastro Bilgisi
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 6
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Prof. Dr. Nihat Akyol
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Kadastro Bilgisi, Erkan H, 2011, TMMOB Yayın, Ankara
Yardımcı Ders Kitabı Kadastro Bilgisi, Tüdeş T, 2001, KTÜ Basımevi, Trabzon
Dersin Amacı Öğrencilere kadastral çalışma teknik bilgilerini ve çalışma ilkelerini öğretmek, uygulama yapmalarını sağlamak.
Dersin Özeti

Kadastro: Kadastro teknik işlemleri: Sınırlandırma, Tespit, Yenileme, Ölçme. Ada raporu. Orman ve yeraltı kadastrosu. Mera mevzuatı. Harita plan örneği. Parseli yerinde gösterme, Birleştirme. Cins değişikliği. İrtifak hakkı kurulması. Kadastroda Düzeltme, Ayırma. Yoldan kazanım, yola terk. Parselasyon. Sınırlandırma. Kamulaştırma haritaları ve kontrolleri.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.   Kadastro sınırlandırma, Tespit, Yenileme, Ölçme usullerini bilir. Ada raporu hazırlayabilir.

2.   Orman, yeraltı vew mera kadastrosu mevzuatını bilir.

3.   Harita plan örneği. Parseli yerinde gösterme, Birleştirme işlemlerini bilir.

4.   Cins değişikliği, İrtifak hakkı kurulması, Kadastroda Düzeltme, Ayırma işlemlerini yapar.

5.   Yoldan kazanım, yola terk, Parselasyon, Sınırlandırma ve Kamulaştırma haritalarını hazırlar ve kontrollerini yapar.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj 2 10
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer 1 10
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Kadastro genel tanımı
2. Hafta Kadastro teknik işlemleri, Sınırlandırma işlemi, Tespit, Yenileme kadastrosu
3. Hafta Ölçme işlemleri, Ada raporu, Orman kadastrosu, Afet kadastrosu, Mera mevzuatı, Yer altı kadastrosu
4. Hafta Harita plan örneği, Parseli yerinde göstermek
5. Hafta Birleştirme işlemleri, Cins değişikliği işlemleri
6. Hafta İrtifak hakkı kurulması
7. Hafta Kadastroda düzeltme işlemleri
8. Hafta Ayırma işlemleri
9. Hafta Yoldan kazanım, yola terk
10. Hafta Parselasyon, Sınırlandırma haritaları
11. Hafta Kamulaştırma haritaları
12. Hafta Kamulaştırma
13. Hafta Haritalarının kontrolü
14. Hafta
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygular. 1 1 1 1 1
PY2) Deney/proje tasarlar, uygular, sonuçları analiz eder ve yorumlar. 1 1 1 1 1
PY3) Bir sistemi, sistem bileşeni ya da süreci analiz eder ve gereksinimleri karşılamak üzere tasarlar. 1 1 1 1 1
PY4) Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır, proje yönetir. 3 3 3 3 3
PY5) Harita Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer. 1 1 1 1 1
PY6) Harita mühendisliğini etik, sosyal, hukuki ve çevre değerleri doğrultusunda uygular. 3 3 3 3 3
PY7) İletişim ve bilişim teknolojilerini etkin kullanır. 1 1 1 1 1
PY8) Dünya çapında sorunlar için mühendislik çözümlerinin etkilerinin bilincindedir. 1 1 1 1 1
PY9) Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir ve ilgili faaliyetlere katılır. 3 3 3 3 3
PY10) Çağın ve ülkenin güncel konularını bilir. Girişimci, yenilikçi ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgilidir. 1 1 1 1 1
PY11) Harita mühendisliği için gerekli beceri, modern teknik ve araçları seçer, kullanır. 3 3 3 3 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 3 1 3 56
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 5 2 0 10
Sunum / Seminer hazırlama 2 3 1 8
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 15 1 16
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 5 3 0 15
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 2 17
Yari Yılsonu sınavı 1 25 3 28
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri