HRT 308

Dijital Görüntü İşleme

Dersin Adı: HRT 308 Dijital Görüntü İşleme
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 6
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Prof. Dr. Nihat Akyol
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Gonzalez R, 1987. Digital Image Processing, Addison Wesley Publishing, USA
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Sayısal görüntü işleme tekniklerinin temel yaklaşımlarının, fotogrametri ve uzaktan algılama alanlarında kullanılabilecek içerikle öğretmek.
Dersin Özeti

Dijital görüntü işlemenin temelleri, dijital görüntülerin yapısı, görüntüleme teknikleri, dijital görüntülerin matematiksel ifadesi, görüntü dönüşümleri, görüntü iyileştirme teknikleri, görüntü onarma, görüntü bölümleme teknikleri, görüntü sıkıştırma.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.   Görüntülerin matematiksel ifadesini ve dijital görüntü veri yapılarını bilir. Görüntüleri düşük düzeyli işleyebilecek yazılımlar geliştirir.

2.   Dijital görüntülerin doğasını bilir. Görüntülerin içerdiği geometrik ve semantik bilgilerin varlığını ve ilişkisini kavrar.

3.   Görüntülerin radyometrik hatalarını düzeltebilmek için gereken teknikleri öğrenir. Görüntü işleme tekniklerini, kendi yazacağı program fonksiyonlarıyla uygular.

4.   Geliştireceği bilgisayar programları için veri yapıları, algoritmalar, sayısal çözümleme ve lineer cebir konularında zorunlu olarak bilgilerini yeniler ve geliştirir.

5.   Görsel bilginin gücünü, önemini ve teknoloji için değerini anlar.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 5 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Dijital görüntü işlemeye giriş, temel kavramlar ve tanımlar
2. Hafta Görüntülerin elde ediliş yöntemleri, geometrik ve radyometrik örnekleme
3. Hafta Renk uzayları ve renk dönüşümleri
4. Hafta Piksellerin komşuluk ve bağlantılılık ilişkileriMatris olarak görüntü
5. Hafta Görüntü formatları
6. Hafta Görüntü verilerini işlemek için gereken programlama tekniklerine genel bakış
7. Hafta Görüntülerde gürültü kavramı. Konumsal filtreler
8. Hafta Görüntülerde gradyen kavramı. Kenar filtreleri ve görüntü bölümleme
9. Hafta Görüntülerin iyileştirmesi teknikleri. Görüntü histogramı ve görüntülerin istatistiksel yorumları
10. Hafta Histogram dönüşüm teknikleri. Histogram modifikasyon teknikleri
11. Hafta Geometrik görüntü dönüşümleri ve yeniden örnekleme
12. Hafta Görüntülerde doku (texture) bilgilerinin kullanılması
13. Hafta Korelasyon teknikleri ve görüntü eşleştirme
14. Hafta Uygulamalar
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygular. 5 5 5 5 1
PY2) Deney/proje tasarlar, uygular, sonuçları analiz eder ve yorumlar. 1 1 1 1 1
PY3) Bir sistemi, sistem bileşeni ya da süreci analiz eder ve gereksinimleri karşılamak üzere tasarlar. 1 1 1 3 1
PY4) Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır, proje yönetir. 1 1 1 1 1
PY5) Harita Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer. 1 1 1 4 1
PY6) Harita mühendisliğini etik, sosyal, hukuki ve çevre değerleri doğrultusunda uygular. 1 1 1 1 1
PY7) İletişim ve bilişim teknolojilerini etkin kullanır. 1 1 1 1 5
PY8) Dünya çapında sorunlar için mühendislik çözümlerinin etkilerinin bilincindedir. 1 1 1 1 1
PY9) Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir ve ilgili faaliyetlere katılır. 1 1 1 1 1
PY10) Çağın ve ülkenin güncel konularını bilir. Girişimci, yenilikçi ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgilidir. 1 1 1 1 1
PY11) Harita mühendisliği için gerekli beceri, modern teknik ve araçları seçer, kullanır. 3 3 3 4 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 1 2 42
Uygulamalı Ders 14 2 1 42
Ödevler 5 4 0 20
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 18 2 20
Yari Yılsonu sınavı 1 24 2 26
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri