HRT 306

Kentsel Alan Düzenlemesi

Dersin Adı: HRT 306 Kentsel Alan Düzenlemesi
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 6
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Prof. Dr. Nihat Akyol
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Yomralıoğlu T, 1997, Kentsel Alan Düzenlemelerinde İmar Planı Uygulama Teknikleri, (ed.), JEFOD Yayın No:1, Trabzon
Yardımcı Ders Kitabı Ülger E , Baz İ, vd. 2008, Alan Düzenleme Ana Esaslarının Belirleme projesi, TAU Yayını, ISBN: 978-975-490-001-9, Ankara
Dersin Amacı Öğrencilere kentleşmenin tanımı, modern kentleşme, imar planı uygulamaları bilgilerini ve aralarındaki ilişkileri belirleme yeteneğini kazandırmak.
Dersin Özeti
Kamu ölçmelerinin konusu ve ilgili işler. Mülkiyet  ve sürdürülebilir arazi yönetimi kavramı. Yerel yönetimler ve görevleri. Halihazır Haritaların revizyonu. Plan çeşitleri çevrebölge-imar planları. İmar planı ve çeşitleri. İmar mevzuatı ve imar kavramları. İmar planlarının hazırlanmasında harita mühendislerinin görevleri. İmar planı uygulama yöntemleri. Kamulaştırma. Arsa-arazi Düzenlemeleri. Islah imar planı 10-b/c maddesi uygulamaları. Alternatif parselasyon projelerinin değerlendirilmesi. Taşınmaz değerlendirmesine genel bakış. Kat mülkiyeti uygulamaları. Kıyı mevzuatı. Coğrafi/Kent/Arazi Bilgi sistemlerinin arazi yönetiminde kullanımı.
Dersin Öğrenim Çıktıları
1.   Arazi yönetimi ve mülkiyet kavramını, kadastro cari yıl vizyonu, arazi nesnesi kavramlarını bilir.
2.   Arazi yönetim araçları genel bakış, imar planı uygulama yöntemleri, kamulaştırma kanununda yapılan değişiklikleri bilir ve takip edebilir.
3.   Arsa Arazi Düzenlemesine yönelik genel yaklaşımları, AAD'nin dünyada ve Türkiye'deki gelişim süreç bilgilerini kavrar.
4.   AAD projesinin hazırlanması, gerekli DOP, DOPO vb. hesaplamaları yapar.
5.   Kentsel dönüşüm, kat mülkiyeti mevzuatı, Islah imar planı 10-b/c maddesi uygulamalarını bilir; kat mülkiyeti için hisse hesabını yapar.
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 5 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Kentsel Alan Düzenlemelerine giriş. Arazi yönetimi ve mülkiyet kavramı
2. Hafta Arazi kullanımından kaynaklanan temel sorunlar. Kent, planlama ve yerel yönetim birimleri
3. Hafta Kadastral kavramlar. Arazi idaresine genel bakış. Kadastro cari yıl vizyonu
4. Hafta Arazi yönetim araçlarına genel bakış. İmar planı uygulama çeşitleri. Kamulaştırma kavramı
5. Hafta Kentsel alan düzenlemesine yönelik Arsa-Arazi Düzenlemesine (AAD) genel yaklaşımlar
6. Hafta Arsa düzenlemesi dönem projesine giriş. AADP kapsamında yapılacak işlemlerin tanıtımı
7. Hafta Düzenleme ortaklık payı hesapları. DOP hesaplarına bağlı düzenleme verilerin denetimi
8. Hafta Parselasyon yaklaşımları ve işlemleri. İmar Plan verilerinin yorumlanması
9. Hafta Arsa düzenlemesinde yeniden dağıtım ve parsel tahsisinin önemi
10. Hafta Arsa düzenlemesinin genel değerlendirmesi, plan uygulama sürecine etkisi
11. Hafta Kentsel Dönüşüm yaklaşımı ve uygulamaları. Temel kriterler ve aktörlerin rolü
12. Hafta İslah planı uygulamalarında dağıtım. İpotek tesisi ve taşınmazların değer hesabı
13. Hafta Kat mülkiyeti mevzuatı ve uygulaması. Kat mülkiyetine geçişte şerefiye ve hisse hesabı
14. Hafta Kıyı mevzuatı. Kıyı kenar çizgisi tespiti. Kıyı ve plan ilişkilerinin irdelenmesi
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygular. 4 4 4 4 4
PY2) Deney/proje tasarlar, uygular, sonuçları analiz eder ve yorumlar. 1 1 1 1 1
PY3) Bir sistemi, sistem bileşeni ya da süreci analiz eder ve gereksinimleri karşılamak üzere tasarlar. 4 4 4 4 4
PY4) Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır, proje yönetir. 4 4 4 4 4
PY5) Harita Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer. 4 4 4 4 4
PY6) Harita mühendisliğini etik, sosyal, hukuki ve çevre değerleri doğrultusunda uygular. 5 5 5 5 5
PY7) İletişim ve bilişim teknolojilerini etkin kullanır. 1 1 1 1 1
PY8) Dünya çapında sorunlar için mühendislik çözümlerinin etkilerinin bilincindedir. 1 1 1 1 1
PY9) Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir ve ilgili faaliyetlere katılır. 1 1 1 1 1
PY10) Çağın ve ülkenin güncel konularını bilir. Girişimci, yenilikçi ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgilidir. 1 1 1 1 1
PY11) Harita mühendisliği için gerekli beceri, modern teknik ve araçları seçer, kullanır. 4 4 4 4 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 3 0 14 42
Uygulamalı Ders 7 0 2 14
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 10 0 2 20
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 7 6 0 42
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 1 11
Yari Yılsonu sınavı 1 19 2 21
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri