HRT 303

Fotogrametri

Dersin Adı: HRT 303 Fotogrametri
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 5
AKTS Kredi Değeri 7
Kredi Değeri 4
Teorik Saati 4
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Prof. Dr. Nihat Akyol
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Kraus K, 1993, Photogrametry, Vol 1 (1993) - Vol 2 (1997), Fundamentals and Standard Processes, Germany
Yardımcı Ders Kitabı 1.) Mikhail E M, Bethel S J, McGlone J C, 2001 Modern Photogrammetry, John Wiley 2.) Wolf P R, Dewitt B A, 2000 Elements of Photogrammetry with Applications in GIS, 3. ed. McGraw-Hill 3.) Moffit F M, Mikhail E M, 1980, Photogrammetry, 3. ed, Harp-Row
Dersin Amacı Öğrencilere fotogrametrik teknikleri, fotogrametrinin uygulama alanlarını ve geleneksel metotlara alternatif bir ölçme aracı olduğunu, fotoğraflar üzerinden 3 boyutlu bilgilerin nasıl elde edildiğini öğretmektir.
Dersin Özeti
Fotogrametrinin tanımı, uygulama alanları ve fotogrametrik ürünler. Fotogrametrinin temeli: Merkezi izdüşüm, Ölçek, Paralaks ve steroskopik (üç boyutlu) görüş, Resim bindirmesi. Fotogrametrinin matematik temelleri: Koordinat sistemleri, İç yöneltme, Dış Yöneltme, Karşılıklı ve Mutlak yöneltme, İleriden ve geriden kestirme, Resim Koordinat Hassasiyeti. Fotogrametrik proje planlama: Uçuş planının hazırlanması, Hava fotoğraflarının özellikleri, Yer kontrol noktaları.
Dersin Öğrenim Çıktıları

1.   Fotogrametrinin temel prensipleri ve harita yapımında fotogrametrinin rolünü bilir.

2.   Hava kamerası ve dijital kameraların özelliklerini ve bu kameralardan üretilen analog veya dijital görüntü özelliklerini tanır.

3.   Hava fotoğraflarından 3 boyutlu koordinat elde eder, görüntülerin optik ve matematik temellerini bilir. Uçuş planı hazırlar. 

4.   Yöneltme prensiplerini bilir, stereo model oluşturur. Görüntü ile obje uzayı arasında matematiksel ilişki kurar, iki boyutlu dönüşüm ile kolinarite ve komplanarite eşitliklerini uygular.

5.   Bir harita projesini verilen doğruluk kriterlerini göz önüne alarak tanımlayıp planlayarak yönetebilir.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama 14 15
Alan Çalışması/Staj 10 20
Ödevler 1 5
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 10
Yılsonu sınavı 1 50
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Fotogrametrinin tanımı, uygulama alanları ve fotogrametrik ürünler
2. Hafta Fotogrametrinin temeli: Merkezi izdüşüm, ölçek
3. Hafta Paralaks ve steroskopik (üç boyutlu) görüş
4. Hafta Resim bindirmesi
5. Hafta Fotogrametrinin matematik temelleri: koordinat sistemleri
6. Hafta Fotogrametrinin matematik temelleri: koordinat sistemleri
7. Hafta İç yöneltme, dış yöneltme, karşılıklı ve mutlak yöneltme
8. Hafta İleriden ve geriden kestirme
9. Hafta Resim koordinat düzletmesi
10. Hafta Fotogrametrik proje planlama: uçuş planının hazırlanması
11. Hafta Fotogrametrik proje planlama: uçuş planının hazırlanması
12. Hafta Hava fotoğraflarının özellikleri
13. Hafta Tek resim değerlendirmesi
14. Hafta Ortofoto, Yer kontrol noktaları
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygular. 3 3 3 3 3
PY2) Deney/proje tasarlar, uygular, sonuçları analiz eder ve yorumlar. 4 4 4 4 4
PY3) Bir sistemi, sistem bileşeni ya da süreci analiz eder ve gereksinimleri karşılamak üzere tasarlar. 1 1 1 1 1
PY4) Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır, proje yönetir. 4 4 4 4 4
PY5) Harita Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer. 3 1 1 1 1
PY6) Harita mühendisliğini etik, sosyal, hukuki ve çevre değerleri doğrultusunda uygular. 4 4 4 4 4
PY7) İletişim ve bilişim teknolojilerini etkin kullanır. 1 1 1 1 1
PY8) Dünya çapında sorunlar için mühendislik çözümlerinin etkilerinin bilincindedir. 1 1 1 1 1
PY9) Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir ve ilgili faaliyetlere katılır. 1 1 1 1 1
PY10) Çağın ve ülkenin güncel konularını bilir. Girişimci, yenilikçi ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgilidir. 1 1 1 1 1
PY11) Harita mühendisliği için gerekli beceri, modern teknik ve araçları seçer, kullanır. 4 4 4 4 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 1 4 70
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 4 2 0 8
Sunum / Seminer hazırlama 14 3 1 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 1 3 2 6
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 2 17
Yari Yılsonu sınavı 1 20 3 23
Toplam İş Yükü (Saat) 180
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri