HRT 302

Matematik Jeodezi

Dersin Adı: HRT 302 Matematik Jeodezi
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 6
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Prof. Dr. Nihat Akyol
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Jeodezi, Elipsoid Yerine Kullanılacak Küreler, Özbenli E, 1991, Trabzon
Yardımcı Ders Kitabı 1.) Küresel Trigonometri, Yaşayan A, Hekimoğlu Ş, KTÜ Yay. 143/22, Trabzon, 1982. 2.) Vermeer M, Mathematical Geodesy, NASA/ESA, Feb 22, 2011. 3.) Üstün A, Demirel H, Matematiksel Jeodezi, Ders Not, Selçuk Ü 2011
Dersin Amacı Öğrencilere matematiğin özellikle küresel koordinat sisteminde teori ve uygulama ilkelerini öğretmek.
Dersin Özeti
Küre geometrisi: küresel açı ve küresel üçgenve özellikleri, küresel üçgenin alanı ve ekses, kutupsal üçgen. Kutupsal koordinatlar, coğrafi koordinatlar.  Sinüs, kenar kosinüs, açı kosinüs, sinüs-kosinüs ve kotanjant teoremleri. Küresel dik üçgenler ve Neper kuralı, küresel dik üçgen çözümleri. Elipsoid yerine kürenin kullanılması. Küresel dik koordinat sisteminde jeodezik hesaplar. Projeksiyon: genel tanımı ve kavramlar. Kürenin düzleme ordinat koruyan projeksiyonu. Kürenin düzleme Gauss-Krüger konform projeksiyonu. Jeodezik uygulamalar.
Dersin Öğrenim Çıktıları
1.   Küresel üçgenler hakkındaki temel kavramları tanır ve  temel ve özel teoremleri kullanır.
2.   Küresel dik üçgen çözümlerini yapar ve küre üzerinde temel problemleri çözer.
3.   Meridyen ve Ekvator Sisteminde koordinat dönüşümleri yapar.
4.  Elipsoidin temel parametrelerini kullanır, temel jeodezik parametreleri hesaplar.
5.  Enlem çeşitlerini yorumlar, koordinat dönüşümlerini kullanır, Solldner ve Gauss Kürelerinin özelliklerini tanır, Gauss Krüger İzdüşüm ilkelerini bilir.
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 5 5
Proje/Sunum/Seminer 1 5
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Küresel Trigonometri: Temel Kavramlar: açı, uzaklık, kutupsal uzaklık. Özel küresel yüzeyler. Küresel üçgen, alan ve ekses, Kutupsal üçgen, küresel üç yüzlü ve Temel Özellikleri
2. Hafta Koordinatlar: Kutupsal, Coğrafi, Astronomik. Kürsel Üçgenlerde Temel Teoremler: Sinüs, kenar kosinüs, açı kosinüs, sinüs kosinüs ve dört parça (kotanjant) teoremleri. Küresel Dik Üçgenler ve Neper Kuralı
3. Hafta Küresel Dik Üçgen Çözümleri. Örnek çözümler
4. Hafta Küresel Üçgenlerin Genel Çözümleri: Temel Ödev I ve Temel Ödev II
5. Hafta Küresel Üçgenlerin Genel Çözümleri: Temel Ödev III ve Temel Ödev IV
6. Hafta Küresel Üçgenlerin Genel Çözümleri: Temel Ödev V ve Temel Ödev VI
7. Hafta Küresel Üçgen: Diğer teoremler, Stewart, Ceva, Menelaos, Orta Dikme teoremi. Küresel üçgenin yardımcı elemanları. Örnek çözümler.
8. Hafta Elipsoidin tamamı yerine kürenin kullanılması. Elipsioidin küçük parçaları yerine kürenin kullanılması: Soldner ve Gauss Küreleri
9. Hafta Meridyen sistemine göre jeodezik dik koordinatlar: Meridyen yakınsaması hesabı. Temel Ödevler. Uygulamalar
10. Hafta Ekvator sistemine göre jeodezik koordinatlar: Meridyen yakınsaması Hesabı. Temel Ödevler. Uygulamalar
11. Hafta Yerin şekli ve dönel elipsoit: denklemi, temel kavramları, parametreleri. Sayısal örnekler. Elipsoitte Enlem Çeşitleri. Örnekler
12. Hafta Elipsoidin Parametreleri. Sayısal örnekler
13. Hafta Elipsoitte Enlem Çeşitleri: Coğrafi Enlem, İndirgenmiş
14. Hafta Özet ve Örnek çözümler
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygular. 4 4 4 4 4
PY2) Deney/proje tasarlar, uygular, sonuçları analiz eder ve yorumlar. 1 1 1 1 1
PY3) Bir sistemi, sistem bileşeni ya da süreci analiz eder ve gereksinimleri karşılamak üzere tasarlar. 3 3 3 3 3
PY4) Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır, proje yönetir. 3 3 3 3 3
PY5) Harita Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer. 1 1 1 1 1
PY6) Harita mühendisliğini etik, sosyal, hukuki ve çevre değerleri doğrultusunda uygular. 1 1 1 1 1
PY7) İletişim ve bilişim teknolojilerini etkin kullanır. 1 1 1 1 1
PY8) Dünya çapında sorunlar için mühendislik çözümlerinin etkilerinin bilincindedir. 1 1 1 1 1
PY9) Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir ve ilgili faaliyetlere katılır. 1 1 1 1 1
PY10) Çağın ve ülkenin güncel konularını bilir. Girişimci, yenilikçi ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgilidir. 1 1 1 1 1
PY11) Harita mühendisliği için gerekli beceri, modern teknik ve araçları seçer, kullanır. 4 4 4 4 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 1 3 56
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 6 2 0 12
Sunum / Seminer hazırlama 1 10 1 11
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 15 1 16
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 14 1 0 14
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 16 2 18
Yari Yılsonu sınavı 1 20 3 23
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri