HRT 301

Staj 1

Dersin Adı: HRT 301 Staj 1
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 5
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 0
Teorik Saati 0
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 2
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Staj
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Prof. Dr. Nihat Akyol
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Devamlı olarak çalışacakları bir işe başlamadan önce Öğrencilerin bir kuruluş veya şirkette, bilgilerini test etmesini, teorik bilgileri uygulamaya aktarma becerisi kazanmasını; iş hayatında çalışma, sorumluluk ve zamanlamanın önemini kavramasını; raporlama yapmasını sağlamaktır.
Dersin Özeti

Harita Mühendisliği çalışmalarına aktif katılım gerektiren görevlerde yer alınmak. Çalışma ortamı ve kurallarına riayet. Takım çalışması ve zamanlama. Faaliyet raporları. 

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.   Harita Mühendisliğinde kullanılan araç gereçleri tanır ve kullanır.

2.   Teorik bilgilerin iş ortamında uygulamalarını öğrenir.

4.   Farklı disiplinerden kurulu takım olarak veya bağımsız olarak çalışır.

3.   Etkili iletişim kurar.

5.   İş ve çevre sağlığı, güvenlik ve sorumlulukları pekiştirir.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj 1 100
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta İş yeri görev ve sorumluluklarını yerine getirir.
2. Hafta İş yeri görev ve sorumluluklarını yerine getirir.
3. Hafta İş yeri görev ve sorumluluklarını yerine getirir.
4. Hafta İş yeri görev ve sorumluluklarını yerine getirir.
5. Hafta İş yeri görev ve sorumluluklarını yerine getirir.
6. Hafta İş yeri görev ve sorumluluklarını yerine getirir.
7. Hafta Rapor ve belgeleri Bölüm Staj Komisyonuna sunar.
8. Hafta
9. Hafta
10. Hafta
11. Hafta
12. Hafta
13. Hafta
14. Hafta
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygular. 3 4 1 1 1
PY2) Deney/proje tasarlar, uygular, sonuçları analiz eder ve yorumlar. 1 1 1 1 1
PY3) Bir sistemi, sistem bileşeni ya da süreci analiz eder ve gereksinimleri karşılamak üzere tasarlar. 1 1 1 1 1
PY4) Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır, proje yönetir. 1 1 1 5 1
PY5) Harita Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer. 1 3 1 1 1
PY6) Harita mühendisliğini etik, sosyal, hukuki ve çevre değerleri doğrultusunda uygular. 1 1 1 1 5
PY7) İletişim ve bilişim teknolojilerini etkin kullanır. 1 1 1 5 1
PY8) Dünya çapında sorunlar için mühendislik çözümlerinin etkilerinin bilincindedir. 1 1 1 1 1
PY9) Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir ve ilgili faaliyetlere katılır. 1 1 1 1 1
PY10) Çağın ve ülkenin güncel konularını bilir. Girişimci, yenilikçi ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgilidir. 1 1 1 1 1
PY11) Harita mühendisliği için gerekli beceri, modern teknik ve araçları seçer, kullanır. 5 4 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 0
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 30 0 5 150
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 0
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri