HRT 216

Jeodezik Ağ Tasarımı

Dersin Adı: HRT 216 Jeodezik Ağ Tasarımı
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Graferend E.W. ve Sanso F. 1985. Optimization and Design of Geodetic Networks, Springer-Verlag, New-York.
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Jeodezik ağların oluşturulması esnasında dikkat edilmesi gereken hususlar vurgulanmakta ve kuruluş amaçlarına göre jeodezik ağ tasarımı hakkında bilgiler verilmektedir.
Dersin Özeti

Jeodezik Ağların Sınıflandırılması, Türkiye Ulusal Jeodezik Ağları ve Datumu, Test İstatistiği ve Hipotez Testleri, Jeodezik Ağlarda Global, Lokal Duyarlık Ölçütleri ve Güven Ölçütleri, Jeodezik Ağların Tasarım Yöntemleri, Tasarım ve Optimizasyon Kavramları.

Dersin Öğrenim Çıktıları

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

 

 

   
ÖÇ - 1 :

Jeodezik Ağların Tanımını ve Sınıflandırılmasını Öğrenecek

 

 

ÖÇ - 2 :

Jeodezik Datum ve Türkiye Ulusal Jeodezik Ağları ve Datumu Öğrenecek

 

 

ÖÇ - 3 :

Jeodezik Ağlardaki Lokal-Global Duyarlık Ölçütleri ve Güven Öçlütlerini Öğrenecek

 

 

ÖÇ - 4 :

Amaç Fonksiyonlarına Göre ve Tasarım Parametrelerine Göre Optimizasyonu Öğrenecek

 

 

ÖÇ - 5 :

Bölgesel Ulusal ve uluslararası güncel jeodezik konulara ilişkin araştırma yapmak ve sunmak

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Jeodezik Ağ Tasarımına Giriş
2. Hafta Jeodezik Ağların Sınıflandırılması
3. Hafta Türkiye Ulusal Jeodezik Ağları ve Datumu
4. Hafta Test İstatistiği ve Hipotez Testleri
5. Hafta Jeodezik Ağlarda Global, Lokal Duyarlık Ölçütleri
6. Hafta Jeodezik Ağlarda Güven Ölçütleri
7. Hafta Jeodezik Ağların Tasarım Yöntemleri
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Tasarım ve Optimizasyon Kavramları
10. Hafta Amaç Fonksiyonlarına Göre Optimizasyon: Duyarlık Optimizasyonu
11. Hafta Amaç Fonksiyonlarına Göre Optimizasyon: Güven Oprimizasyonu, Maliyet Optimizasyonu
12. Hafta Tasarım Parametrerine Göre Optimizasyon: I. derece Konum Optimizasyonu
13. Hafta Tasarım Parametrerine Göre Optimizasyon: II. Ölçü Planı ve Ağırlık Optimizasyonu
14. Hafta Tasarım Parametrerine Göre Optimizasyon: III. Derece İyileştirme Optimizasyonu.
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygular. 3 2 2 3 3
PY2) Deney/proje tasarlar, uygular, sonuçları analiz eder ve yorumlar. 2 2 2 4 3
PY3) Bir sistemi, sistem bileşeni ya da süreci analiz eder ve gereksinimleri karşılamak üzere tasarlar. 2 2 2 3 4
PY4) Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır, proje yönetir. 2 2 2 4 4
PY5) Harita Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer. 2 1 1 2 4
PY6) Harita mühendisliğini etik, sosyal, hukuki ve çevre değerleri doğrultusunda uygular. 2 2 2 2 3
PY7) İletişim ve bilişim teknolojilerini etkin kullanır. 1 1 2 1 1
PY8) Dünya çapında sorunlar için mühendislik çözümlerinin etkilerinin bilincindedir. 1 2 2 2 4
PY9) Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir ve ilgili faaliyetlere katılır. 2 2 2 3 4
PY10) Çağın ve ülkenin güncel konularını bilir. Girişimci, yenilikçi ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgilidir. 2 2 2 3 4
PY11) arita mühendisliği için gerekli beceri, modern teknik ve araçları seçer, kullanır. 2 3 3 3 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 0
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 0
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 0
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri