HRT 212

Alet Bilgisi

Dersin Adı: HRT 212 Alet Bilgisi
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Özgen,M.G. M.,Deniz,R., 1986, Elektromagnetik Dalgalarla Jeodezik Ölçmeler, İTÜ yayını, Yayın No :1320, İstanbu
Yardımcı Ders Kitabı Şen,K., 1995, Teodolit ve Nivolar , KTÜ Ders Notları, No:43, Trabzon
Dersin Amacı Bu dersi yersel ölçüm aletlerinin özellikleri, kullanımı ve kullanım alanlarına dair bilgi vermeyi amaçlar.
Dersin Özeti

Geometrik optik, Optik kanunları.Mercekler ve Prizmalar, Dürbün,Teodolit, yapısı, eksen şartları, eksen hatalarının düzeltilmesi, teodolitin kurulması. Nivolar, genel yapıları, eksenleri, eksen hatalarının düzeltilmesi. Nivoların kullanılması. Elektronik uzunluk ölçen aletler, genel yapıları, kullanılmaları. Ölçülen uzunluklara getirilmesi gereken düzeltme ve indirgemeler.EDM aletlerle çeşitli uygulamalar, Sayısal nivolar.

Dersin Öğrenim Çıktıları

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

 

ÖÇ - 1 :

bir geometrik şeklin konumunu belirlerken kullanılan jeodezik ölçme aletlerin önemini ve dersin gerekliliğini kavrayacaklardır.

4,5,6,7,9,10,11,13

1,3

ÖÇ - 2 :

teodolitlerin yapısını eksen şartlarını öğrenecek ve eksen hatası olması durumunda bu hatayı yorumlayarak hatayı düzeltebilecek.

4,10,11

1,3

ÖÇ - 3 :

nivoların yapısını eksen şartlarını öğrenecek ve eksen hatası olması durumda bu hatayı yorumlayarak hatayı düzeltebilecek.

1,2,6,7

1,3

ÖÇ - 4 :

elektronik uzunluk ölçen aletlerle ölçtükleri mesafe değerlerine getirilmesi geren düzeltme ve indirgemeleri hesaplayabilecektir.

4,5,8,9

1,3

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama 2 10
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Geometrik optik, Optik kanunları.
2. Hafta Mercekler ve Prizmalar
3. Hafta Dürbün
4. Hafta Teodolit, yapısı, eksen şartları
5. Hafta Aletlerde eksen şartları
6. Hafta Teodolitin kurulması
7. Hafta Nivolar, genel yapıları, eksenleri
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Eksen hatalarının düzeltilmesi
10. Hafta Nivoların kullanılması.
11. Hafta Elektronik uzunluk ölçen aletler, genel yapıları
12. Hafta EDM aletlerin kullanılmaları.
13. Hafta Elektronik ölçüm aletlerinde eksen hatalarının düzeltilmesi
14. Hafta EDM aletlerle çeşitli uygulamalar
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygular. 3 3 3 3 1
PY2) Deney/proje tasarlar, uygular, sonuçları analiz eder ve yorumlar. 3 3 3 3 1
PY3) Bir sistemi, sistem bileşeni ya da süreci analiz eder ve gereksinimleri karşılamak üzere tasarlar. 2 2 2 2 1
PY4) Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır, proje yönetir. 3 3 3 4 1
PY5) Harita Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer. 2 2 2 4 1
PY6) Harita mühendisliğini etik, sosyal, hukuki ve çevre değerleri doğrultusunda uygular. 2 2 2 2 1
PY7) İletişim ve bilişim teknolojilerini etkin kullanır. 1 1 1 1 1
PY8) Dünya çapında sorunlar için mühendislik çözümlerinin etkilerinin bilincindedir. 1 1 1 1 1
PY9) Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir ve ilgili faaliyetlere katılır. 1 1 1 1 1
PY10) Çağın ve ülkenin güncel konularını bilir. Girişimci, yenilikçi ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgilidir. 1 1 1 1 1
PY11) arita mühendisliği için gerekli beceri, modern teknik ve araçları seçer, kullanır. 2 3 3 3 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 0
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 0
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 0
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri