HRT 208

Arazi Uygulaması

Dersin Adı: HRT 208 Arazi Uygulaması
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 0
Uygulama Saati 4
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Prof. Dr. Nihat Akyol
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Özbenli E, Türkay T, 1972, Ölçme Bilgisi, Pratik Jeodezi, İstanbul
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Öğrencilerin harita yapımı için teori ve pratiğe dayalı bilgileri birleştirip bir arazinin 1:1000 ölçekli düzeç eğrili haritasını yapmasını sağlamaktır.
Dersin Özeti
Bu ders öğrencilerin, gösterilen belli büyüklükteki bir arazinin 1: 1000 ölçekli düzeç eğrili haritasını yapmak için istikşaf, poligon ölçü ve hesabı, röperleme, ortogonal alım, kutupsal alım, nivelman, çeşitli koordinat hesaplamaları, çizim işlerini kapsar.
Dersin Öğrenim Çıktıları
1.   Bir ölçme projesini tasarlar.
2.   Ölçme alet ve araçlarını kullanır.
3.   Poligon ölçüsü ve hesabını uygular. Jeodezik hesap pratiği gelişir.
4.   Ayrıntı ölçme yöntemlerini uygular. Hatalarla karşılaştığında bunları etkisiz kılma yöntemlerini bilir.
5.   Harita bilgilerini çizim altlığına aktarır. Yapılan çalışmaları rapor halinde sunar.
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Öğrenci gruplarının teşkili
2. Hafta Arazinin tanınması, ölçme sahasının algılanması
3. Hafta Arazinin detaylı krokisinin hazırlanması
4. Hafta Poligon noktalarının tesis edileceği yerlerin seçimi, istikşaf
5. Hafta Poligon noktalarının tesisi, kenar e açı ölçmeleri
6. Hafta Kenar ve açı ölçmeleri
7. Hafta Poligon hesapları
8. Hafta Nivelman uygulaması ve hesabı
9. Hafta Nivelman uygulaması ve hesabı
10. Hafta Detay alımı
11. Hafta Detay alımı
12. Hafta Detay alımı hesaplamaları
13. Hafta Uygulama sahasının 1/1000 ölçekli halihazır haritanın çizilmesi
14. Hafta Uygulama dosyasının hazırlanması, uygulama dosyasının teslimi
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygular. 4 4 4 4 4
PY2) Deney/proje tasarlar, uygular, sonuçları analiz eder ve yorumlar. 4 4 4 4 4
PY3) Bir sistemi, sistem bileşeni ya da süreci analiz eder ve gereksinimleri karşılamak üzere tasarlar. 3 3 3 3 3
PY4) Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır, proje yönetir. 4 4 4 4 4
PY5) Harita Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer. 3 3 3 3 3
PY6) Harita mühendisliğini etik, sosyal, hukuki ve çevre değerleri doğrultusunda uygular. 3 3 3 3 3
PY7) İletişim ve bilişim teknolojilerini etkin kullanır. 1 1 1 1 1
PY8) Dünya çapında sorunlar için mühendislik çözümlerinin etkilerinin bilincindedir. 1 1 1 1 1
PY9) Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir ve ilgili faaliyetlere katılır. 1 1 1 1 1
PY10) Çağın ve ülkenin güncel konularını bilir. Girişimci, yenilikçi ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgilidir. 1 1 1 1 1
PY11) Harita mühendisliği için gerekli beceri, modern teknik ve araçları seçer, kullanır. 4 4 4 4 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 1 14
Uygulamalı Ders 14 1 4 70
Ödevler 2 2 0 4
Sunum / Seminer hazırlama 1 9 0 9
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 1 0 14
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 2 17
Yari Yılsonu sınavı 1 20 2 22
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri