HRT 206

Bilgisayar Des. Hrt. Yapımı

Dersin Adı: HRT 206 Bilgisayar Des. Hrt. Yapımı
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Prof. Dr. Nihat Akyol
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Principles of Geographical Information Systems for Land Resources Assessment, Burrough P A, Oxford University Press, 1998
Yardımcı Ders Kitabı An Introduction to Digital Maping, Masry S E, Lee Y C, Lecture Notes, Department of Surveying Engineering, University of New Brunswick, Fredericton, Canada, June 1988
Dersin Amacı Öğrencilere Bilgisayar Destekli Haritacılık Teknolojileri, vektör ve raster veri gösterimleri ve ilişkili veri yapıları kavram ve uygulamaları öğretmek.
Dersin Özeti
Bilgisayar Destekli Haritacılık (BDH) teknolojisi: Genel kavramlar, yazılım ve donanım alt sistemleri, bilgisayar ağları. Grafik çıktı aygıtları. Raster ve vektör görüntü sistemleri ve karşılaştırması, çözünürlük, adreslenebilir ve görüntülenebilir alan, ölçeklendirme, renkli sistemler. Sayısallaştırma: Elle, Yarı otomatik, tam otomatik. Raster-vektör dönüşümü. Genel amaçlı veri yapıları. Dosya yapıları: Sıralı ve rasgele erişimli dosya organizasyonu. Raster veri yapıları, Dörtlü ağaç yapısı. Vektör veri yapıları; topolojik veri yapıları. İlişkisel, ağ ve hiyerarşik veri modelleri. BDH'da harita üretimi: Kartoğrafik çıktı tasarımı, sembollendirme. Sayısal Arazi Modelleri (SAM) . Konumsal veri değişimi.
Dersin Öğrenim Çıktıları
1.   BDH temel kavram ve teknolojilerini kavrar.
2.   Analog ortamdaki verileri sayısal ortama aktarır, veri yapıları vektör ve raster veri temsilleri gibi temel konuları teorik ve uygulamalı olarak kavrar
3.   Sözlü iletişim becerierini geliştirir
4.   BDH alanındaki güncel gelişmeleri takip eder.
5.   BDH alanındaki yazılımları kullanır.
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Bilgisayar destekli haritacılık, coğrafi bilgi sistemleri, veritabanı yönetim sistemleri kavramları
2. Hafta Bilgisayar sistemleri ve altsistemleri. İletişim teknolojileri ve bilgisayar ağları
3. Hafta Konumsal veri dönüşümü; yarı ve tam otomatik sayısallaştırma
4. Hafta Konumsal veri dönüşümü; yarı ve tam otomatik sayısallaştırma
5. Hafta Veri yapıları ve dosya organizasyonları
6. Hafta Vektör temsil ve ilgili veri yapıları
7. Hafta Vektör temsil ve ilgili veri yapıları. Raster temsil ve ilgili veri yapıları
8. Hafta Vektör ve raster temsilin anlaşılması için analitik operasyonlar açısından karşılaştırma
9. Hafta Kartografik çıktı dizaynı ve sembollendirme
10. Hafta Konumsal veri değişimi
11. Hafta Sayısal Yükseklik Modelleri (SYM) ve yüzey analizleri
12. Hafta Sayısal Yükseklik Modelleri (SYM) ve yüzey analizleri
13. Hafta Üç boyutlu kent modelleri
14. Hafta Uygulamalar
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygular. 4 4 4 4 4
PY2) Deney/proje tasarlar, uygular, sonuçları analiz eder ve yorumlar. 1 1 1 1 1
PY3) Bir sistemi, sistem bileşeni ya da süreci analiz eder ve gereksinimleri karşılamak üzere tasarlar. 3 3 3 3 3
PY4) Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır, proje yönetir. 4 4 4 4 4
PY5) Harita Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer. 4 4 4 4 4
PY6) Harita mühendisliğini etik, sosyal, hukuki ve çevre değerleri doğrultusunda uygular. 3 3 3 3 3
PY7) İletişim ve bilişim teknolojilerini etkin kullanır. 1 1 1 1 1
PY8) Dünya çapında sorunlar için mühendislik çözümlerinin etkilerinin bilincindedir. 1 1 1 1 1
PY9) Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir ve ilgili faaliyetlere katılır. 1 1 1 1 1
PY10) Çağın ve ülkenin güncel konularını bilir. Girişimci, yenilikçi ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgilidir. 1 1 1 1 1
PY11) Harita mühendisliği için gerekli beceri, modern teknik ve araçları seçer, kullanır. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 1 2 42
Uygulamalı Ders 14 0 2 28
Ödevler 1 18 0 18
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 12 0 4 48
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 2 0 2
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 8 0 2 16
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 8 1 9
Yari Yılsonu sınavı 1 15 2 17
Toplam İş Yükü (Saat) 180
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri