HRT 201

GNSS Ölçmeleri

Dersin Adı: HRT 201 GNSS Ölçmeleri
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Prof. Dr. Nihat Akyol
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı GNSS: Global Navigation Satellite Systems: GPS, GLONASS, Galileo and more; Hofmann-Wellenhof B, Lichtenegger H, Wasle E. Springer, New York, 2008
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Uzaydaki uydular vasıtasıyla yersel ölçümlerin yapılmasını öğretmek
Dersin Özeti

Uydu jeodezisinde konum belirlemenin teorisi ve kullanılan konum belirleme sistemleri:TRANSIT, SLR, VLBI, GALILEO, GLONASS ve GPS. GPS gözlem türleri: Kod ve taşyıcı dalga faz gözlemleri. GPS’de hata kaynakları. Fark alma teknikleri. GPS ölçülerinin değerlendirilmesinde kullanılan matematiksel modeller. GPS ile konum beirleme yöntemleri.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.   Uydu jeodezisinde konum belirleme teorisi ve uygulama sistemlerini bilir.

2.   GPS gözlem türleri: Kod ve taşyıcı dalga faz gözlemlerini bilir.

3.    Gözlem ve ölçüm sistemlerinde hata kaynaklarını bilir.

4.    Fark alma tekniklerini bilir.

5.   GPS'de  matematiksel modelleri ve konum beirleme yöntemlerini bilir.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 16
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 24
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta GNSS ile Konum Belirleme
2. Hafta Doğruluk Ölçütleri
3. Hafta Tek Nokta Konum Belirleme
4. Hafta Diferansiyel GPS: DGPS
5. Hafta Statik (Durağan) Ölçme
6. Hafta Statik
7. Hafta Hızlı Statik
8. Hafta Hareketli (Kinematik) Ölçme
9. Hafta Anlık, Gerçek Zamanlı Ölçme (Real Time)
10. Hafta Uygulama
11. Hafta Uygulama
12. Hafta Uygulama
13. Hafta Uygulama
14. Hafta Uygulama
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygular. 3 3 3 3 3
PY2) Deney/proje tasarlar, uygular, sonuçları analiz eder ve yorumlar. 3 3 3 3 3
PY3) Bir sistemi, sistem bileşeni ya da süreci analiz eder ve gereksinimleri karşılamak üzere tasarlar. 1 1 1 1 1
PY4) Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır, proje yönetir. 3 3 3 3 3
PY5) Harita Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer. 3 3 3 3 3
PY6) Harita mühendisliğini etik, sosyal, hukuki ve çevre değerleri doğrultusunda uygular. 1 1 1 1 1
PY7) İletişim ve bilişim teknolojilerini etkin kullanır. 3 3 3 3 3
PY8) Dünya çapında sorunlar için mühendislik çözümlerinin etkilerinin bilincindedir. 1 1 1 1 1
PY9) Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir ve ilgili faaliyetlere katılır. 1 1 1 1 1
PY10) Çağın ve ülkenin güncel konularını bilir. Girişimci, yenilikçi ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgilidir. 1 1 1 1 1
PY11) Harita mühendisliği için gerekli beceri, modern teknik ve araçları seçer, kullanır. 5 5 5 5 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 2 3 70
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 4 0 4
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 12 0 4 48
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 1 11
Yari Yılsonu sınavı 1 15 2 17
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri