HRT 104

Jeodezik Hesaplamalar

Dersin Adı: HRT 104 Jeodezik Hesaplamalar
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Prof. Dr. Nihat Akyol
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Özbenli E 1972; Ölçme Bilgisi, Matbaa Teknisyenler Basımevi, İstanbul
Yardımcı Ders Kitabı 1.) Şerbetçi M 1994, Jeodezik Hesap, KTÜ.MF. No:44 Trabzon 2.) Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği- Harita ve Kadastro Müh Odası Yay, Ankara 3.) Koçak E 1980 Kartoğrafya KTÜ yayınları, No:116,Trabzon
Dersin Amacı Öğrencilere ileri derecede ölçme yeteneği ve bilgisi kazandırmak; arazide uygulatmak.
Dersin Özeti
Konum ve konum belirleme kavramı ve belirleme yöntemleri. Düzlem koordinat sistemleri. Jeodezi temel ödevler ve çözümleri. Koordinat dönüşümü. Poligon hesapları, küçük nokta ve yan nokta hesabı. Her türlü kestirme hesaplar. Zemine indirgeme, merkez dışı gözlemlerin merkeze dönüşümü. Kesişme noktalarının hesabı. Parsel alanlarının bölünmesi, sınır düzeltmeleri.
Dersin Öğrenim Çıktıları
1.   Nirengi istikşafı ve nirengi noktası tesisi yapar.
2.   Nirengi açı ve uzunluk ölçülerini yaparak zemine indirger.
3.   Ulusal koordinat sistemi ve WGS84 koordinat sistemi arasında koordinat dönüşümü yapar.
4.   Merkez dışı gözlemleri yapar. 
5.   Parsel alanlarını böler ve sınır düzeltmeleri yapar.
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Jeodezik kontrol ağları
2. Hafta Yatay ve düşey kontrol ağları, topoğrafik haritalar ve jeodezik temel ağlar
3. Hafta Sıklaştırma ağları
4. Hafta Kayıp noktaların yersel ve GPS tekniğiyle aranması
5. Hafta Kayıp noktaların yersel ve GPS tekniğiyle aranması
6. Hafta Kayıp noktaların yersel ve GPS tekniğiyle aranması
7. Hafta Zemine indirgeme
8. Hafta C3 Derece noktaların (ASN) arazide yerlerinin seçimi ve oluşturulması
9. Hafta C3 Derece ağların ve noktaların yersel ve uydu teknikleriyle ölçülmesi
10. Hafta C3 Derece ağların ve noktaların yersel ve uydu teknikleriyle ölçülmesi
11. Hafta GPS hakkında genel bilgiler
12. Hafta WGS-84 koordinatlarının TUTGA`ya dönüşümü
13. Hafta C3 derece noktaların yüksekliklerinin geometrik ve trigonometrik nivelman ve GPS yöntemleriyle belirlenmesi, karşılaştırılması
14. Hafta EDM aletleri için eksabite değerinin kalibrasyon bazlarında belirlenmesi
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygular. 4 4 4 4 4
PY2) Deney/proje tasarlar, uygular, sonuçları analiz eder ve yorumlar. 3 3 3 3 3
PY3) Bir sistemi, sistem bileşeni ya da süreci analiz eder ve gereksinimleri karşılamak üzere tasarlar. 1 1 1 1 1
PY4) Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır, proje yönetir. 3 3 3 3 3
PY5) Harita Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer. 3 3 3 3 3
PY6) Harita mühendisliğini etik, sosyal, hukuki ve çevre değerleri doğrultusunda uygular. 4 4 4 4 4
PY7) İletişim ve bilişim teknolojilerini etkin kullanır. 1 1 1 1 1
PY8) Dünya çapında sorunlar için mühendislik çözümlerinin etkilerinin bilincindedir. 1 1 1 1 1
PY9) Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir ve ilgili faaliyetlere katılır. 1 1 1 1 1
PY10) Çağın ve ülkenin güncel konularını bilir. Girişimci, yenilikçi ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgilidir. 1 1 1 1 1
PY11) Harita mühendisliği için gerekli beceri, modern teknik ve araçları seçer, kullanır. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 2 3 70
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 2 4 0 8
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 4 0 56
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 1 0 5 5
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 1 16
Yari Yılsonu sınavı 1 23 2 25
Toplam İş Yükü (Saat) 180
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri