HRT 103

Harita Mühendisliğe Giriş

Dersin Adı: HRT 103 Harita Mühendisliğe Giriş
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 2
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir
Dersin Öğretim Elemanı Pröf. Dr. Nihat Akyol
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Öğrencilere harita mühendisliği eğitimi ve mesleğini tanıtmak; ve gerekli temel kavramları bilmelerini sağlamaktır.
Dersin Özeti

Harita mühendisliğinin geçmişi tanıtımı, önemi; Harita mühendisliği eğitimi bilgileri; Çalışma alanları, Mesleki sorumluluk ve mühendislik etiği.

Dersin Öğrenim Çıktıları
  1. Harita mühendisliği eğitim ve öğretimini tanır.
  2. Harita mühendsiliğinin önemini bilir.
  3. Çalışma alanlarını bilir.
  4. Çevre, iş sağlığı ve iş güvenliği kavramlarını bilir.
  5. Mesleğinde etik unsurları bilir.
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 5 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Harita mühendisliğinin tarihçesi
2. Hafta Harita mühendisliği bölümünün tanıtımı, bilim, teknoloji ve mühendislik
3. Hafta Harita mühendislerinin çalışma alanları
4. Hafta İş Hukuku ve ilgili hukuki konular
5. Hafta İş Güvenliği ve İşçi sağlığı
6. Hafta İş Güvenliği ve İşçi sağlığı
7. Hafta Kamu kurumları
8. Hafta Girişimcilik
9. Hafta Girişimcilik: Temel Kavramlar, Girişimci Özellikleri, Üretkenlik
10. Hafta İnovasyon
11. Hafta Girişimcilik örnekleri
12. Hafta Mühendislik Etiği: Kavramlar, Karar vermede ahlak
13. Hafta Mühendislik Etiği Örnek Uygulamaları
14. Hafta Mühendislik Etiği Örnek Uygulamaları
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygular. 1 1 1 1 1
PY2) Deney/proje tasarlar, uygular, sonuçları analiz eder ve yorumlar. 1 1 1 1 1
PY3) Bir sistemi, sistem bileşeni ya da süreci analiz eder ve gereksinimleri karşılamak üzere tasarlar. 1 1 1 1 1
PY4) Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır, proje yönetir. 1 1 1 1 1
PY5) Harita Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer. 1 1 1 1 1
PY6) Harita mühendisliğini etik, sosyal, hukuki ve çevre değerleri doğrultusunda uygular. 5 5 5 5 5
PY7) İletişim ve bilişim teknolojilerini etkin kullanır. 1 1 1 1 1
PY8) Dünya çapında sorunlar için mühendislik çözümlerinin etkilerinin bilincindedir. 1 1 1 1 1
PY9) Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir ve ilgili faaliyetlere katılır. 3 3 3 3 3
PY10) Çağın ve ülkenin güncel konularını bilir. Girişimci, yenilikçi ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgilidir. 1 1 1 1 1
PY11) Harita mühendisliği için gerekli beceri, modern teknik ve araçları seçer, kullanır. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 1 2 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 5 2 0 10
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 1 16
Yari Yılsonu sınavı 1 20 2 22
Toplam İş Yükü (Saat) 90
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri