HRT 102

Ölçme Bilgisi II

Dersin Adı: HRT 102 Ölçme Bilgisi II
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Prof. Dr. Nihat Akyol
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Songu C. 1970; Ölçme Bilgisi, Birinci Cilt., İstanbul
Yardımcı Ders Kitabı 1.) Songu C. 1975; Ölçme Bilgisi, İkinci Cilt,1975, İstanbul 2.) Özbenli E, Tüdeş T, 1972; Ölçme Bilgisi, Pratik Jeodezi, İstanbul.
Dersin Amacı Temel ölçme bilgileri, temel ölçü konularından yatay açının tanımı ve ölçülmesi, ölçme araçlarının tanıtımı ve kullanımı, düzlemde nokta konumu belirlenmesi konularının öğretmek ve kavramlarını kazandırmak.
Dersin Özeti
Açı ve türleri, elektronik aletlerle açı ve uzunluk ölçüsü, silsile yöntemiyle açı ölçüsü ve değerlendirilmesi. Yükseklik kavramı, nivolar, geometrik ve trigonometrik yükseklik ölçüsü. Yüzey nivelmanı, poligon ve poligon ölçüleri. Elektronik takeometrelerle detay alımı. Eşyükseklik eğrileri, kesitlerin çıkarılması. Hacim hesapları. Nirengi ve nivelman ağları.
Dersin Öğrenim Çıktıları
1.   Bir geometrik şeklin tayininde uzunluklar ve yatay açı ölçülmesi gerektiğini kavrar, arazide ölçme yöntemlerini bilir.
2.   Teodolitlerin ve elektronik total stationların yapılarını, kullanmayı bilir.
4.   Düzlem koordinatları ve temel ölçüleri hesaplamayı bilir.
5.   Poligon tesisi, ölçüsü ve poligon hesabı yöntemiyle nokta koordinatlarını hesaplar.
6.   Koordinat sistemleri arasında dönüşümü ve çeşitli kestirme hesapları bilir.
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama 4 5
Alan Çalışması/Staj 1 5
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Yatay açı kavramı
2. Hafta Teodolitin yapısı, eksen şartları
3. Hafta Teodolitin yapısı, eksen şartları,
4. Hafta Teodolitin kullanılması
5. Hafta Temel Problemler
6. Hafta Poligon tesisi, poligon türleri
7. Hafta Poligon hesapları
8. Hafta Poligon hesapları
9. Hafta Yan nokta, küçük nokta hesabı
10. Hafta Dönüşüm hesabı
11. Hafta Doğruların kesim noktası hesabı
12. Hafta Kestirme hesapları
13. Hafta Yere (zemine) indirme hesabı
14. Hafta Elektronik total station aletler
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygular. 4 4 4 4 4
PY2) Deney/proje tasarlar, uygular, sonuçları analiz eder ve yorumlar. 4 4 4 4 4
PY3) Bir sistemi, sistem bileşeni ya da süreci analiz eder ve gereksinimleri karşılamak üzere tasarlar. 1 1 1 1 1
PY4) Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır, proje yönetir. 3 3 3 3 3
PY5) Harita Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer. 3 3 3 3 3
PY6) Harita mühendisliğini etik, sosyal, hukuki ve çevre değerleri doğrultusunda uygular. 4 4 4 4 4
PY7) İletişim ve bilişim teknolojilerini etkin kullanır. 1 1 1 1 1
PY8) Dünya çapında sorunlar için mühendislik çözümlerinin etkilerinin bilincindedir. 1 1 1 1 1
PY9) Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir ve ilgili faaliyetlere katılır. 1 1 1 1 1
PY10) Çağın ve ülkenin güncel konularını bilir. Girişimci, yenilikçi ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgilidir. 1 1 1 1 1
PY11) Harita mühendisliği için gerekli beceri, modern teknik ve araçları seçer, kullanır. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 2 2 56
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 2 5 0 10
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 2 3 70
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 1 0 5 5
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 2 17
Yari Yılsonu sınavı 1 20 2 22
Toplam İş Yükü (Saat) 180
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri