HRT 101

Ölçme Bilgisi I

Dersin Adı: HRT 101 Ölçme Bilgisi I
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Prof. Dr. Nihat Akyol
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı İnal C, Erdi A, Yıldız F, 2006, Topografya Ölçme Bilgisi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara
Yardımcı Ders Kitabı Özbenli E, Tüdeş T, 1997, Ölçme Bilgisi, KTÜ Basımevi, Trabzon
Dersin Amacı Öğrencilere Jeodeziyi tanıtmak, temel mesleki bilgileri vermek ve hesap yeteneklerini geliştirmek
Dersin Özeti

Ölçmenin tanımı. Açı ve yay kavramları ile ölçü birimleri. Trigonometrik fonksiyonlar. Açıların trigonometrik fonksiyonları arasındaki bağıntılar. Ters trigonometrik fonksiyonlar. Üçgenin temel çözümleri. Harita ve ölçek. Röper kavramı. Noktaların ve doğruların arazide işaretlenmesi. Uzunlukların ölçülmesi. Prizmatik alım. Engelli durumlarda doğruların aplikasyonu ve uzunlukların bulunması. Basit ölçü aletleriyle harita ve planların yapılması. Ölçü krokileri. Ölek değiştirme. Parsel alanların bulunması. Planimetre ile alan ölçüsü. Ölçü hataları.

Dersin Öğrenim Çıktıları
1.  Jeodezinin kendi meslekleriyle olan ilişkisini ve problemlere çözüm getirecek uygulamaları bilir.
2.  Açı, yay ve ölçü birimlerini birbirlerine dönüştürür; hata kavramını bilir ve hataları yorumlar.
4.  Basit ölçme aletleri ile alım yapar.
5.  Uzunluk ve doğrultu ölçüp ölçüleri kullanarak poligon ve alan hesabı yapar.
6.  Yükseklik kavramını bilir, yükseklikleri nivelmanla ölçer ve hesaplar.
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama 3 12
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 4
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 24
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Ölçme bilgisi dersinin konusu hakkında genel bilgiler
2. Hafta Jeodezik ölçü birimleri ve birbirine dönüşümleri
3. Hafta Ölçek ve dönüşümler
4. Hafta Haritalar ve kullanım alanları
5. Hafta Uzunluk ölçümü
6. Hafta Arazi uygulama: uzunluk ölçüsü
7. Hafta Alan hesapları
8. Hafta Uygulama: harita üzerinden koordinat ve alan hesabı
9. Hafta Teodolit tanıtımı, yatay ve düşey açı ve mesafe ölçümü, koordinat hesabı
10. Hafta Yükseklik ölçmeleri
11. Hafta Arazi uygulama: kot ölçümü
12. Hafta Kesitlerin çıkarılması
13. Hafta Uygulama: halihazır harita üzerinden kesit çıkarılması
14. Hafta Hacim hesabı
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygular. 4 4 4 4 4
PY2) Deney/proje tasarlar, uygular, sonuçları analiz eder ve yorumlar. 3 3 3 3 3
PY3) Bir sistemi, sistem bileşeni ya da süreci analiz eder ve gereksinimleri karşılamak üzere tasarlar. 3 3 3 3 3
PY4) Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır, proje yönetir. 1 1 1 1 1
PY5) Harita Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer. 4 1 1 1 1
PY6) Harita mühendisliğini etik, sosyal, hukuki ve çevre değerleri doğrultusunda uygular. 3 4 4 4 4
PY7) İletişim ve bilişim teknolojilerini etkin kullanır. 3 3 3 3 3
PY8) Dünya çapında sorunlar için mühendislik çözümlerinin etkilerinin bilincindedir. 1 1 1 1 1
PY9) Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir ve ilgili faaliyetlere katılır. 1 1 1 1 1
PY10) Çağın ve ülkenin güncel konularını bilir. Girişimci, yenilikçi ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgilidir. 3 3 3 3 3
PY11) Harita mühendisliği için gerekli beceri, modern teknik ve araçları seçer, kullanır. 2 2 2 2 2
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 2 28
Uygulamalı Ders 14 0 1 14
Ödevler 6 2 0 12
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 3 42
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 6 0 6 36
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 21 21
Yari Yılsonu sınavı 1 25 2 27
Toplam İş Yükü (Saat) 180
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri