HRK 105

Algoritma ve Programlama

Dersin Adı: HRK 105 Algoritma ve Programlama
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 1
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr.Gör. Masoud MALEKİ
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Algoritma ve programlama temel kavramları ve mantığı verilerek, yapısal programlama dili Pascal program geliştirme ortamını kullanma becerisine ve program geliştirme bilgisine temel seviyede sahip olmak
Dersin Özeti

Algoritma ve programlama mantığı, algoritmalar, akış diyagramları, Pascal Programlama dili geliştirme ortamı, Pascal programlama dili ile program geliştirme

Dersin Öğrenim Çıktıları

1) Algoritma ve programlama mantığı bilir

2) Bir problemin akış diyagramını oluşturabilir

3) Akış diyagramı oluşturulmuş bir problemin programını gerçekleştirebilir

4) Basic programlama dili program geliştirme ara yüzünü kullanabilir

5) Basic programlama dilini kullanarak program oluşturabilir

6) Pascal programlama dili program geliştirme ara yüzünü kullanabilir

7) Pascal programlama dilini kullanarak program oluşturabilir

8) Pascal programlama dilinde dosya yapısını kullanabilir

9) Pascal programlama dilini kullanarak grafik ve animasyon oluşturabilir

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 3 5
Proje/Sunum/Seminer 1 5
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Programlamaya Giriş, algoritmalar, algoritma türleri, kullanılan semboller ve akış diyagramları
2. Hafta Pascal Programlama dili genel özellikleri, Pascal programı görsel arayüzü kullanımı, menüler, kısayollar
3. Hafta Pascal dilinin yapısı, değişken tanımlama, atama işlemleri, operatörler, Veri tipleri
4. Hafta Pascal Programlama dilinde kullanılan Giriş-Çıkış komutları, Temel ekran komutları, Örnek Uygulamalar
5. Hafta Pascal Programlama dilinde kullanılan karar (if ve çoklu if) komutları, Örnek Uygulamalar
6. Hafta Pascal Programlama dilinde kullanılan Sayaçlı döngü komut, Örnek Uygulamalar
7. Hafta Koşullu döngü komtları ve döngü çıkış komutları, Örnek Uygulamalar
8. Hafta Arasınav
9. Hafta Pascal programlama dilinde kullanılan temel kütüphane fonksiyonları, veri türü değiştirme komutları, Örnek Uygulamalar
10. Hafta Programlama dillerinde dizi yapısı, Tek boyutlu diziler, Örnek Uygulamalar
11. Hafta Çok boyutlu diziler, Menü oluşturma, Örnek Uygulamalar
12. Hafta Programlama dillerinde alt program yapısı, Fonksiyonlar, Örnek Uygulamalar
13. Hafta Procedureler, parametre kullanımı, forward komutu kullanımı, Örnek Uygulamalar
14. Hafta Programlama dillerinde dosya kavramı, Metin Tipli dosya kullanımı, Örnek Uygulamalar
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, fen bilimleri ve kendi alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olmak. 4 4 2 3 2
PY2) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak. 3 3 3 4 3
PY3) Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek. 4 4 3 3 4
PY4) Alanı ile ilgili simülasyon programlarını kullanma, mesleki plan ve projeleri gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 3 4 4 4 3
PY5) Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda sorumluluk alabilme veya bireysel çalışma yapabilme becerisi ile donatılmış olmak. 1 1 1 1 1
PY6) Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 1 1 1 1 1
PY7) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazandırmak. 1 1 1 1 1
PY8) Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak. 1 1 1 1 1
PY9) İş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak. 1 1 1 1 1
PY10) Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisine sahip olmak. 1 1 1 1 1
PY11) Sanayi ve hizmet sektöründe yazılım ve donanım teknolojilerini izleyerek uygulama becerisine sahip olmak. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 4 56
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 3 0 3 9
Sunum / Seminer hazırlama 1 8 1 9
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 3 42
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 12 1 13
Yari Yılsonu sınavı 1 15 1 16
Toplam İş Yükü (Saat) 145
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri