HRK 104

Mesleki Hesaplamalar

Dersin Adı: HRK 104 Mesleki Hesaplamalar
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Mustafa BÜYÜKDİNÇ
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım,Problem Çözme
Önerilen Ders Kitabı Ölçme Bilgisi(Songu C.-Şerbetçi M.-Gülal E ,2009;Birsen Yayınevi),
Yardımcı Ders Kitabı Arazi Ölçmeleri(Atasoy Veysel, 2014;Ekin Yayınevi)
Dersin Amacı Mesleki temel problemleri uygulamak, arazi ölçmelerinden koordinat değerleri hesaplamak
Dersin Özeti

Harita koordinat sistemini tanımak, temel problemleri uygulamak, ayrıntı noktalarının koordinatlarını hesaplamak, yüzölçüm hesaplarını yapmak, parsel bölme uygulamaları yapmak.

Dersin Öğrenim Çıktıları

D.Ö.Ç. 1:Koordinat sistemleriyle ilgili uygulamaları yapar

D.Ö.Ç. 2:Temel ödevleri uygular

D.Ö.Ç. 3:Ayrıntı noktalarının koordinatlarını hesaplar

D.Ö.Ç. 4:Yüzölçüm hesabı yapar

D.Ö.Ç. 5:Parsel bölme uygulamaları yapar

 
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 20
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 20
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Harita koordinat sistemi
2. Hafta Temel ödevler
3. Hafta Temel ödevler
4. Hafta Temel ödev uygulamaları
5. Hafta Ayrıntı noktalarının hesabı
6. Hafta Ayrıntı noktalarının hesabı
7. Hafta Yüzölçüm hesapları
8. Hafta Arasınav
9. Hafta Yüzölçüm hesapları
10. Hafta Yüzölçüm uygulamaları
11. Hafta Yüzölçüm uygulamaları
12. Hafta Parsel bölmeleri
13. Hafta Parsel bölmeleri
14. Hafta Yarıyılsonu sınavı
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Harita ve Kadastro işlemlerinin temel konularını analiz edebilmek, analitik düşünme yeteneği ile mesleki problemlere çözüm getirebilme yeteneğine sahip olmak 3 3 3 3 3
PY2) Basit ve modern ölçme aletlerini kullanabilen, günümüz ölçme yöntemlerine göre hızlı ve hassas ölçümler yapabilme bilgi ve becerisine sahip olmak 4 3 4 2 2
PY3) Klasik Harita çizim yöntemleri bilgisine sahip olarak, bilgisayar destekli harita çizimi ve diğer CAD uygulamalarını etkin bir şekilde kullanabilme becerisine sahip olmak 2 2 2 2 4
PY4) Kadastro çalışmaları, kamulaştırma ve arazi toplulaştırması gibi mülkiyet hakkına dayalı konularda yeterli bilgi birikimine ve uygulama becerisine sahip olmak 2 1 1 1 2
PY5) Fotogrametrik ve Uzaktan Algılama yöntemleri ile harita yapımı hakkında bilgi birikimine sahip olmak 3 3 1 1 1
PY6) Haritacılıkta kullanımı her geçen gün yaygınlaşan Uzay Ölçme Teknikleri ile ilgili konularda yeterli bilgi birikimine sahip olmak ve uygulayabilmek 1 3 3 1 1
PY7) Planlama, kentsel ve kırsal alan düzenlemeleri, imar uygulamaları gibi teknik ve hukuki bilgi birikimine ve uygulayabilme becerisine sahip olmak 1 3 3 1 5
PY8) Coğrafi Bilgi Sistemleri konusunda gerekli olan kadastral paftaların sayısallaştırılması, bilgisayar ortamına aktarılması, mekâna dayalı tüm verilerin araştırılması ve toplanması konusunda yeterli bilgi ve beceriye sahip olmak 1 1 1 1 1
PY9) Bireysel olarak, takım çalışmalarında etkin çalışabilme becerisine ve disiplinli sorumluluk üstlenme özgüvenine sahip olmak 2 3 3 1 4
PY10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle, bilim ve teknolojik gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme gayretine sahip olma 3 3 3 3 5
PY11) Mesleki ve toplumsal etik değerlere sahip olmak 5 5 5 5 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 1 3 56
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 2 1 0 2
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 1 11
Yari Yılsonu sınavı 1 20 1 21
Toplam İş Yükü (Saat) 90
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri